Gepromoveerd docent-onderzoeker technologie in zorg en welzijn

Gepromoveerd docent-onderzoeker technologie in zorg en welzijn

Geplaatst Deadline Locatie
22 nov 17 jan Haarlem

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 17 jan 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Jouw meerwaarde
Technologische ontwikkelingen gaan snel. Meer en meer wordt duidelijk hoezeer technologie een meerwaarde kan bieden aan burgers, cliënten en patiënten om langer in goede gezondheid en welzijn te kunnen leven, om te werken aan herstel en om actief te kunnen meedoen aan onze maatschappij (ook met een chronische ziekte).  

Het Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn van Hogeschool Inholland is op zoek naar een gepromoveerd docent-onderzoeker met expertise op het gebied van technologie in zorg en welzijn.

Een gedegen onderzoeker, die de nodige onderzoekservaring heeft opgedaan na zijn of haar promotietraject (bijvoorbeeld door middel van een postdoc) en die een professionele visie heeft ontwikkeld op de rol van technologie voor zorg, sport en welzijn en vanuit die invalshoek een bijdrage wil leveren aan een gezonde en inclusieve samenleving.   

Ben jij die senior docent-onderzoeker die in staat is om zelfstandig state-of-the-art aanvragen op te stellen voor nieuw onderzoek? Die gewend is aan de dynamiek van consortiumvorming? Die een stevige inhoudelijke gesprekspartner is voor lectoren? En die in staat is om op aanstekelijke wijze studenten en professionals mee te nemen in het potentiële belang van technologie als preventief middel? Dan ontmoeten wij jou graag!

Inhoud functie
Het Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn - gepositioneerd op het snijvlak van enerzijds de opleidingen en het onderzoek van het domein Gezondheid Sport en Welzijn (GSW) en anderzijds het werkveld - is een recent opgericht samenwerkingsverband dat werkveldpartners, onderzoekers, studenten, docenten en burgers verenigt in de wens bij te dragen aan complexe, maatschappelijke vraagstukken op het gebied van leefstijl en gezondheid, kansengelijkheid en technologie in zorg en welzijn. Vanuit de overtuiging dat interdisciplinaire samenwerking in de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld grote meerwaarde biedt en de kans om taaie vraagstukken een stukje verder naar een oplossing te brengen. Deze samenwerking levert innovatie van de beroepspraktijk, geeft studenten (en docenten) de kans om in de beroepspraktijk te leren en werken over de grenzen van vakgebieden en professies heen, en draagt bij aan kennisontwikkeling en expertise bevordering.
Het CoE geeft momenteel drie gepromoveerde docent experts de kans om in de voorhoede het verschil te maken op de speerpunten kansengelijkheid, leefstijl & gezondheid, en voor deze vacature dus, technologie in zorg en welzijn. Op het speerpunt technologie in zorg en welzijn wordt onder andere samengewerkt met het Lectoraat Medische Technologie. 

Onderzoeksvragen op het vlak van technologie voor zorg en welzijn zitten op het vlak van ontwerp & ontwikkeling, acceptatie, het gebruik ‘op de werkvloer’ en de impact van technologische toepassingen voor verschillende doelgroepen. Denk aan burgers, cliënten, patiënten maar ook mantelzorgers, professionals, studenten en docenten. Veel van de projecten gaan over het inzetten van nieuwe technieken in werkveld en onderwijs.  

Voor mooie voorbeelden verwijzen we graag naar de webpagina van het lectoraat Medische Technologie: https://www.inholland.nl/onderzoek/onderzoekslijnen/medische-technologie/.

In deze functie werk je vier à vijf dagen van je aanstelling als aanjager van het speerpunt technologie in zorg en welzijn en hiervan besteed je één dag in de week aan onderwijsactiviteiten.  
 
Je belangrijkste taken en werkzaamheden: 

 • Subsidieaanvragen schrijven voor nieuw onderzoek waar technologie in zorg en welzijn een essentiële rol in speelt 
 • Onderzoek uitvoeren / coördineren, daar waar relevant zul je een (klein) deel van je aanstelling werkzaamheden als uitvoerend onderzoeker (denk projectleider, programma coördinator) besteden  
 • Kennis ontwikkelen en dissemineren, door samen met het 2onderwijs en werkveld bij te dragen aan concrete vraagstukken op de werkvloer van zorg, sport en welzijn en opbrengsten zichtbaar te maken in vakjournals, tijdens congres presentaties etc. 
 • Toegankelijk verwoorden van de complexiteiten van technologie voor zorg en welzijn 
 • Bijdragen aan de uitvoer en innovatie van het onderwijs en vertaling van kennis uit onderzoek van het CoE naar onderwijsproducten en curriculumonderdelen bij de opleidingen binnen GSW.

Specificaties

Hogeschool Inholland

Functie-eisen

 • Je hebt bij voorkeur een natuurwetenschappelijke of informatie technische achtergrond.
 • Je bent gepromoveerd op een relevant vakgebied in de techniek in zorg en welzijn of je hebt aantoonbare ervaring op dit onderwerp opgedaan na je promotie.
 • Postdoc ervaring op het gebied van techniek in zorg en welzijn is een pre.
 • Je hebt affiniteit met (HBO) onderwijs in een voor deze functie relevant vakgebied.
 • Je bent in het bezit van een didactische bevoegdheid (BDB, BKE of equivalent) of hebt de bereidheid om deze te behalen.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het verwerven van externe middelen (SIA-, ZonMw-subsidies of andere relevante fondsen). 
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het zelfstandig uitvoeren van onderzoek op een discipline-overstijgend of grensverleggend onderzoeksgebied.  
 • Je hebt een regionaal en nationaal netwerk in je vakgebied waarop je kan bouwen voor nieuwe subsidieaanvragen. 
 • Je bent een teamplayer en je bewust van het feit dat verschillende perspectieven samen van grote meerwaarde kunnen zijn voor te leveren resultaten, of dat nu gaat om samenwerking op het gebied van onderzoek, onderwijs of co-creatie met werkveldpartners. Daartoe beschik je over een ruime mate van organisatie sensitiviteit.

Dit betreft een schets van een ideale situatie. We realiseren ons dat de gevraagde competenties en expertise in de praktijk wellicht niet realiseerbaar zijn in één persoon. Inholland is voor iedereen. Dat willen we ook weerspiegelen in de personeelsbezetting van onze organisatie. Wij geloven in een inclusieve organisatie, die de kracht van diversiteit gebruikt om tot nog betere resultaten te komen. Vacatures staan daarom open voor iedereen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 12 maanden. Afhankelijk van de situatie is een hernieuwd contract mogelijk.

 • Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband van 12 maanden. Afhankelijk van de situatie is een hernieuwd contract mogelijk.
 • Een salaris van minimaal €4.445,52 en maximaal €6.202,13 bruto per maand, schaal 12 of 13, bij een fulltime dienstverband (wij kennen een 36-urige werkweek). Jouw inschaling is afhankelijk van jouw relevante (werk)ervaring en opleiding.
 • Een werkweek van 40 uur per week, maar weet dat alles vanaf 32 uur per week ook bespreekbaar is.
 • Een goed te bereiken werkplek in Haarlem. Alle gemaakte reiskosten met openbaar vervoer worden 100% vergoed. Kies je voor eigen vervoer weet dan dat je hierin beperkt vergoed wordt.
 • Een uitbetaling van een vakantietoeslag van 8% in mei.
 • Een uitbetaling van een eindejaarsuitkering van 8,3% in december.
 • Een ruime verlofregeling waarin je je eigen keuzes kunt maken. Bijvoorbeeld: bij een fulltime dienstverband én een gekozen werkweekvariant van 40 uur per week heb je jaarlijks 428 verlofuren. Dit zijn 53,5 vakantiedagen. Onze verlofregeling is inclusief de verplichte vrije dagen en de nationale en erkende feestdagen.
 • Een aantrekkelijke pensioenregeling bij ABP (Pensioenfonds voor overheid en onderwijs).
 • Je krijgt van ons voldoende faciliteiten voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat je altijd bereid bent om te leren. Bij ons staat leren=durven centraal. 
 • Er wordt een verzekering tegen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voor je afgesloten die volledig door ons, Hogeschool Inholland, wordt betaald.
 • Je hebt bij ons recht op een ruimhartige regeling betaald ouderschapsverlof en een aanvulling op de wettelijke regelingen als het gaat om partnerverlof bij de geboorte of adoptie van jouw kind(je). 
 • Een prettige en informele werkomgeving, waarin we onze collega’s bij naam kennen.
 • Naast bovengenoemde arbeidsvoorwaarden bieden wij (onder bepaalde voorwaarden) ook een keuzemenu aan. In dit keuzemenu zit o.a. de mogelijkheid tot het kopen en verkopen van bovenwettelijke verlofuren, het fietsplan en de mogelijkheid van saldering woon-werkverkeer en vakbondscontributie. 

Sociale partners blijven inzetten op verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, van de onderwijsorganisatie en van het personeel. Wij volgen de cao hbo. Een uitstekend pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Hogeschool Inholland

Als je komt werken bij Inholland, dan ervaar je dat studenten én collega's bij ons centraal staan. Onze cultuur is persoonlijk en dichtbij, dat betekent een leer-en werkomgeving waarin we elkaar bij naam kennen. Bij ons krijg je de ruimte om je zowel professioneel als persoonlijk te blijven ontwikkelen, in elke rol en op elk niveau. Om zo een inspirerend voorbeeld te zijn voor onze studenten (en zij voor ons) en relevant te blijven in een steeds veranderende wereld.

Op onze 8 locaties verspreid over de Randstad, van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden, moedigen we onze studenten aan om door te groeien tot zelfverzekerde professionals die de samenleving duurzamer, gezonder en creatiever maken. Vanuit een veilige basis bereiden we hen voor op de banen van morgen. Dit doen we met een breed hbo-onderwijsaanbod en onderzoek, dat zo goed mogelijk aansluit op de ontwikkelingen in de praktijk en dat gericht is op verschillende interessegebieden: van gezondheidszorg tot economie en van techniek tot onderwijs.

Onze docenten en collega's van de stafdiensten leggen de lat hoog, voor onze studenten, voor elkaar en voor zichzelf. In de steeds veranderende wereld heb je moed nodig om je jezelf kwetsbaar op te stellen en je mening te durven aanpassen. En lef te hebben om kritisch te blijven, dingen uit te proberen en je gevoel te volgen. Continu blijven zoeken, vallen, opstaan en doorgaan. Leren = durven!

Afdeling

Domein Gezondheid, Sport en Welzijn

Je werkt bij hogeschool Inholland bij het domein Gezondheid, Sport en Welzijn. Dit domein biedt beginnende en werkende professionals onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten ten behoeve van het behalen en onderhouden van een gekwalificeerde positie op de arbeidsmarkt. 

Het domein profileert zich op de bijdrage aan De Gezonde Samenleving. Onder dit thema komen de ontwikkelingen binnen gezondheid, welzijn en sport samen en ontstaan kansen om nieuwe, betere oplossingen te bieden voor burgers, cliënten en patiënten in de maatschappij van vandaag en morgen. Ook ons praktijkonderzoek richten we sterk op de specifieke kansen, uitdagingen en grenzen van de ontwikkelingen in de maatschappij. In het streven naar een Gezonde Samenleving zien we drie belangrijke professionele opgaven die we in onze visie verder hebben uitgewerkt:  

 1. het opleiden van professionals die bijdragen aan het versterken van eigen regie van burgers,  
 2. studenten leren interprofessioneel samen te werken vanuit een integrale benadering van de burger en;  
 3. optimaal gebruik maken van technologische ontwikkelingen. 

Het lectoraat Medische Technologie doet praktijkgericht onderzoek naar de inzet van technologie binnen de gezondheidszorg met als doel kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs; Universitair docent; Techniek / laboratorium; IT
 • Natuurwetenschappen; Techniek; Gezondheid
 • 32—40 uur per week
 • €4445—€6202 per maand
 • Gepromoveerd
 • SP Docent-onderzoeker TZW

Werkgever

Hogeschool Inholland

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Bijdorplaan 15, 2015 CE, Haarlem

Bekijk op Google Maps

Interesting for you