Onderwijskundig adviseur (onderwijsinnovatie) educatieve opleidingen

Onderwijskundig adviseur (onderwijsinnovatie) educatieve opleidingen

Geplaatst Deadline Locatie
22 nov 6 dec Den Haag

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 6 dec 2021).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Er zijn vanuit het ministerie van OCW financiële middelen voor de jaren 2021 t/m 2023 vrijgemaakt voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit programma is gericht op het bevorderen van welzijn en studievoortgang van studenten met als overall doelstelling de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Als dit onderwerpen zijn die jou ter harte gaan, dan is onderstaande functie wellicht iets voor jou.

Wij zijn op zoek naar een beleidsadviseur die binnen het projectteam NPO ervaring met zich mee brengt m.b.t. het aansturen van een projectorganisatie, implementatie van leeruitkomsten en het op verschillende wijzen aanbieden van onderwijs. Je ondersteunt op deze onderwerpen onze medewerkers van vijf pabolocaties, de opleiding Master Leren & Innoveren (MLI) en de recent gestarte opleiding Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (AD PEP). Deze opleidingen vormen samen het domein Onderwijs & Innovatie binnen Hogeschool Inholland. Het projectteam NPO maakt deel uit van het adviesteam van het domein.

Jouw rol
Jij bent een adviseur die aantoonbare ervaring heeft met projectmanagement en daarbij een ‘hands on’ mentaliteit heeft. Je bent in staat om gedurende een zwangerschapsverlof de projectleider te vervangen en leiding te geven aan het projectteam, doordat je beschikt over coaching vaardigheden en organisatietalent. Je bent daarbij een volwaardig gesprekspartner voor het management, studentgeledingen, lectoraten en commissies. 

Jij bent onze adviseur in het projectteam met expertise op het terrein van toetsing. Zo hebben we vorig jaar in alle varianten van onze pabo het werken met leeruitkomsten geïntroduceerd. Ook wordt er nagedacht over de verduurzaming van verschillende vormen van onderwijs, omdat in deze coronatijd ervaringen zijn opgedaan met zowel hybride- als online onderwijs. Aan jou de taak om collega’s mee te nemen in de mogelijkheden die deze ontwikkelingen bieden t.b.v. studentwelzijn, studievoortgang en onderwijskwaliteit en er waar mogelijk samen vorm aan te geven. 

Binnen ons adviesteam ligt het kennisniveau hoog en is er sprake van collegiale samenwerking vanuit een ieders professionaliteit. Onze collega’s zijn onderling goede inhoudelijke gesprekspartners en versterken elkaar met ieders expertise. Samen ontwikkelen we een eigen kwaliteitsstandaard en stimuleren innovatie binnen ons gehele domein. Je bent hierbij betrokken als adviseur, partner en ‘critical friend’. Je werkt nauw samen met interne stakeholders, opdrachtgevers en collega’s van de centrale afdeling Onderwijsbeleid. Je werk betreft zowel aansturing, advisering en ondersteuning als ook beleidsontwikkeling en monitoring.

Specificaties

Hogeschool Inholland

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een afgeronde masteropleiding, bij voorkeur richting onderwijskunde en/of een professionele educatieve master; 
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het hoger onderwijs; 
 • Kennis van actuele ontwikkelingen rond toetsing  en verschillende vormen van onderwijs in het hbo zijn een vanzelfsprekend vertrekpunt in de uitvoering van deze functie;
 • Je kunt lerarenopleiders meenemen in het ontwerpen en begeleiden van onderwijs op voorgenoemde gebieden;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met complexe veranderprocessen en onderwijsinnovatie  in het hoger onderwijs. 
 • Je kunt doelgericht en helder communiceren met alle stakeholders en bent in staat om draagvlak te verwerven én te behouden, van idee tot resultaat;
 • Je beschikt over organisatietalent en coachingskwaliteiten; je pakt het werk op waar nodig en zorgt ervoor dat anderen zo goed mogelijk worden gefaciliteerd om hun specifieke rol goed te kunnen uitvoeren.
 • Je bent in staat om data t.b.v. studievoortgang te kunnen genereren, te interpreteren en op basis daarvan te adviseren m.b.t. effectiviteit.
 • Je bent in staat ontwikkelingen snel te doorgronden, je kunt omgaan met complexe vraagstukken en diverse belangen en je bent gericht op het voorkomen van een papieren werkelijkheid;
 • In de geest van de strategische plannen van Inholland en ons eigen (jouw) team durf je te leren en ben je flexibel inzetbaar;
 • Je bent een energieke en enthousiasmerende teamspeler en weet collega’s te (ver)binden. Ook ben je nieuwsgierig aangelegd en schroom je niet om buiten bestaande kaders te treden. 

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 12 maanden voor de duur van de werkzaamheden. Hierna is er de mogelijkheid tot een hernieuwd arbeidscontract.

 • Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband van 12 maanden voor de duur van de werkzaamheden. Hierna is er de mogelijkheid tot een hernieuwd arbeidscontract.
 • Een salaris van minimaal €3.658,64 en maximaal €5.717,25bruto per maand, schaal 11 of 12, bij een volledig dienstverband. Jouw inschaling is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en daarbij behorende verantwoordelijkheden. Hierin is jouw relevante (werk)ervaring leidend. 
 • Er is een voorkeur voor een aanstellingsomvang van 24 uur per week maar een uitbreiding tot 32 uur per week is bespreekbaar.
 • Een goed te bereiken werkplek in Den Haag. Alle gemaakte reiskosten met openbaar vervoer worden 100% vergoed. Kies je voor eigen vervoer, weet dan dat je hierin beperkt vergoed wordt.
 • Een uitbetaling van een vakantietoeslag van 8% in mei.
 • Een uitbetaling van een eindejaarsuitkering van 8,3% in december.
 • Een ruime verlofregeling waarin je je eigen keuzes kunt maken. Bijvoorbeeld: bij een fulltime dienstverband én een gekozen werkweekvariant van 40 uur per week heb je jaarlijks 428 verlofuren. Dit zijn 53,5 vakantiedagen. Onze verlofregeling is inclusief de verplichte vrije dagen en de nationale en erkende feestdagen.
 • Een aantrekkelijke pensioenregeling bij ABP (Pensioenfonds voor overheid en onderwijs).
 • Je krijgt van ons voldoende faciliteiten voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat je altijd bereid bent om te leren. Bij ons staat leren=durven centraal. 
 • Er wordt een verzekering tegen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voor je afgesloten die volledig door ons, Hogeschool Inholland, wordt betaald.
 • Je hebt bij ons recht op een ruimhartige regeling betaald ouderschapsverlof en een aanvulling op de wettelijke regelingen als het gaat om partnerverlof bij de geboorte of adoptie van jouw kind(je). 
 • Een prettige en informele werkomgeving, waarin we onze collega’s bij naam kennen.
 • Naast bovengenoemde arbeidsvoorwaarden bieden wij (onder bepaalde voorwaarden) ook een keuzemenu aan. In dit keuzemenu zit o.a. de mogelijkheid tot het kopen en verkopen van bovenwettelijke verlofuren, het fietsplan en de mogelijkheid van saldering woon-werkverkeer en vakbondscontributie. 

Sociale partners blijven inzetten op verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, van de onderwijsorganisatie en van het personeel. Wij volgen de cao hbo. Een uitstekend pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Hogeschool Inholland

Als je komt werken bij Inholland, dan ervaar je dat studenten én collega's bij ons centraal staan. Onze cultuur is persoonlijk en dichtbij, dat betekent een leer-en werkomgeving waarin we elkaar bij naam kennen. Bij ons krijg je de ruimte om je zowel professioneel als persoonlijk te blijven ontwikkelen, in elke rol en op elk niveau. Om zo een inspirerend voorbeeld te zijn voor onze studenten (en zij voor ons) en relevant te blijven in een steeds veranderende wereld.

Op onze 8 locaties verspreid over de Randstad, van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden, moedigen we onze studenten aan om door te groeien tot zelfverzekerde professionals die de samenleving duurzamer, gezonder en creatiever maken. Vanuit een veilige basis bereiden we hen voor op de banen van morgen. Dit doen we met een breed hbo-onderwijsaanbod en onderzoek, dat zo goed mogelijk aansluit op de ontwikkelingen in de praktijk en dat gericht is op verschillende interessegebieden: van gezondheidszorg tot economie en van techniek tot onderwijs.

Onze docenten en collega's van de stafdiensten leggen de lat hoog, voor onze studenten, voor elkaar en voor zichzelf. In de steeds veranderende wereld heb je moed nodig om je jezelf kwetsbaar op te stellen en je mening te durven aanpassen. En lef te hebben om kritisch te blijven, dingen uit te proberen en je gevoel te volgen. Continu blijven zoeken, vallen, opstaan en doorgaan. Leren = durven!

Afdeling

Onderwijs & Innovatie

Ons domein is er om studenten op te leiden tot wendbare en veerkrachtige lerarenopleiders. Professionals die kritisch denken en altijd willen blijven leren. Deze mentaliteit ademen we natuurlijk ook zelf: alles bij ons is gericht op onderwijs én innovatie. We vormen leergemeenschappen met leerkrachten en praktijkscholen om studenten nog beter op te leiden. We gaan uit van uitdagende vragen, niet van antwoorden, van het ‘hoe wel’ in plaats van het ‘ja maar’. 

Zo verleiden we jou ook om met initiatieven te komen of mee te doen met nieuwe plannen van anderen. Experimenteer, probeer, durf. Wij geven je er vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid voor terug. En een hoop flexibiliteit om je eigen tijd zo goed mogelijk in te delen. Want waar je ook komt, bij Inholland ervaar je overal de persoonlijke sfeer waardoor je je vanaf dag één thuis voelt. 

En wees tegelijk verzekerd van een veilige, persoonlijke sfeer in hechte teams die bij elkaar één solide, professionele organisatie binnen Hogeschool Inholland vormen: het domein Onderwijs & Innovatie. 

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs; Beleid- en staf
 • Economie; Gedrag en maatschappij
 • 24—32 uur per week
 • €3658—€5717 per maand
 • Universitair
 • SP Onderwijskundig adviseur

Werkgever

Hogeschool Inholland

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Theresiastraat 8, 2593 AN, Den Haag

Bekijk op Google Maps

Interesting for you