Hoogleraar en afdelingshoofd Cardiologie

Hoogleraar en afdelingshoofd Cardiologie

Geplaatst Deadline Locatie
25 nov 13 jan Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 13 jan 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De Raad van Bestuur van het Erasmus MC zoekt een hoogleraar voor de kernleerstoel Cardiologie tevens afdelingshoofd van de gelijknamige afdeling in het Erasmus MC. Het medische, organisatorische, financiële, onderwijs- en onderzoeksbeleid van deze afdeling valt onder uw eindverantwoording. U geeft op een stimulerende en verbindende manier integraal leiding op basis van Koers '23, het huidige strategische vijfjarenplan van het Erasmus MC, en de leiderschapsvisie die voor het Erasmus MC geldt. Vanuit die functie bouwt u verder aan een visie op de Cardiologie. U zoekt naar de mogelijkheden tot voortdurende optimalisatie van de afdeling en bent de drijvende kracht achter nieuwe ontwikkelingen. U voert tevens uw werk als medisch specialist voor een deel van de week teven uit in deze functie.

Met uw managementkwaliteiten draagt u zorg voor de personele, organisatorische en financiële aangelegenheden op de afdeling en geeft u leiding aan de units binnen de afdeling en stimuleert u daarbij de samenhang tussen aandachtsgebieden en de samenwerking intern en in de regio. Kennis van nationale en internationale ontwikkelingen binnen de Cardiologie is daarbij essentieel.

U weet de innovatieve mogelijkheden uit de Convergentie met de TU Delft en de Erasmus Universiteit maximaal te benutten, en deze in te weven in de afdeling met daarbij aandacht voor macro-economische en socio-economisch effecten van innovaties. Daarnaast levert u een proactieve bijdrage aan de strategische beleidsvisie van het Erasmus MC.

Met uw brede visie weet u het academische zorgaanbod binnen de Cardiologie en de eraan verbonden gebieden uitstekend te profileren. Ook kunt u voorwaarden scheppen om de deskundigheid zo goed mogelijk in te zetten en om initiatieven te stimuleren die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren.

Specificaties

Erasmus MC (Universitair Medisch Centrum Rotterdam)

Functie-eisen

 • U beschikt over uitstekende leidinggevende competenties en sociale vaardigheden.
 • U bent een verbindend leider, zowel binnen als buiten de eigen afdeling, en gericht op samenwerking, met affiniteit voor een bedrijfsmatige aanpak. Dankzij uw vermogen om bruggen te bouwen en voorwaarden te scheppen, weet u de samenwerking binnen en buiten het Erasmus MC te versterken en te verdiepen.
 • U bent een boegbeeld voor de afdeling en heeft een uitstekende nationale en internationale reputatie. Verder heeft u een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en pakt u nieuwe ontwikkelingen met beide handen aan.
 • U bent in staat om te verbinden en samenwerking binnen en buiten het Erasmus MC ondersteunen en versterken.
 • U heeft ervaring met het opbouwen en onderhouden van relatienetwerken. Kennis van nationale en internationale ontwikkelingen binnen de cardiologie is belangrijk.
 • U heeft bewezen klinische vaardigheden en een uitstekende reputatie in de patiëntenzorg, en u heeft de ervaring om de tertiaire zorg van de afdeling verder te stimuleren en uit te bouwen.
 • U heeft ervaring met academisch onderwijs en beschouwt bijdragen aan het geven en ontwikkelen van Erasmus MC onderwijs als een essentiële taak van de afdeling.
 • U beschikt over een goed track-record op het gebied van onderzoek, en bent in staat om te innoveren gebruik makend van de technologische mogelijkheden die de Convergentie met de TU Delft en de Erasmus Universiteit aan mogelijkheden biedt. U bent in staat om de ontwikkeling van technologische innovaties te stimuleren en in te weven in de afdeling.
 • U heeft veel aandacht voor duurzaamheid, zowel wat betreft de duurzaamheid van de gezondheidszorg, en de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers als qua impact van de gezondheidszorg op onze leefomgeving.

Arbeidsvoorwaarden

Een uitdagende functie binnen het grootste Universitair Medisch Centrum (UMC) van Nederland met hoge ambities op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek.
 • Een vast dienstverband met een uitstekend marktconform salaris.
 • Uitstekende secundaire voorwaarden, zoals een ontwikkelbudget, een eindejaarsuitkering die al in november uitgekeerd wordt en een persoonlijk reiskostenbudget.
 • Een pensioenverzekering bij het ABP waarvan het Erasmus MC 70% van de maandelijkse bijdrage betaalt.

Werkgever

Erasmus MC

Toekomstige grote innovaties op het gebied van gezondheid en zorg liggen op de terreinen waar biomedische en natuurwetenschappen, socio-economische wetenschappen, geneeskunde, technologie en big data elkaar raken. De innovaties die hieruit voortvloeien, beïnvloeden het perspectief op gezondheid en ziekte, op moleculair, cellulair, orgaan-, mens- én populatieniveau. Technologie wordt een steeds belangrijker en niet meer weg te denken onderdeel van alle kerntaken. Het Erasmus MC streeft ernaar het eerste technische UMC van Nederland te zijn. Daarbij heeft het Erasmus MC ook veel aandacht voor hoe deze technologie in de dagelijkse praktijk geïmplementeerd kan worden en voor die maatschappelijke uitdagingen die niet door middel van technologie geadresseerd kunnen worden. Het Erasmus MC is de academische motor die nieuwe regionale, nationale en internationale samenwerkingen en netwerken vormgeeft, leidt en faciliteert, en de regio verbindt met nationale en internationale ontwikkelingen. De kracht van het Erasmus MC ligt in de nauwe verbinding tussen kliniek en faculteit.

De afdeling Cardiologie is in Nederland de grootste afdeling Cardiologie, met een zeer hoog aandeel tertiaire zorg. De afdeling is ingericht op complexe cardiologische zorg, met als speerpunten interventiecardiologie, elektrofysiologie, congenitale cardiologie, hartfalen, en acute cardiale (IC) zorg. De afdeling heeft de ambitie te excelleren in patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs, en streeft er naar een internationaal erkend kenniscentrum te zijn door en voor het ontwikkelen, toepassen en uitdragen van innovatieve cardiologische zorg en wetenschappelijk onderzoek. De primaire focus ligt op tertiaire zorg die steeds direct gekoppeld is aan de academische taken. Het betreft een vakgebied waar innovatie en technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen.

Het onderzoek van de afdeling Cardiologie van het Erasmus MC richt zich op de onderwerpen 'Experimentele Cardiologie', 'Elektrofysiologie', 'Cardiovasculaire Epidemiologie', 'Congenitale Cardiologie', 'Interventiecardiologie', 'Hartfalen', en 'Biomedical Engineering'. De onderzoekslijnen hebben een uitstekende internationale reputatie. Met verscheidene afdelingen binnen het Erasmus MC wordt intensief samengewerkt in onderzoek en zorg, veelal in de context van het Erasmus MC Hart- en Vaat Instituut (in oprichting). Met name met de afdelingen Cardiothoracale chirurgie en Radiologie & Nucleaire Geneeskunde bestaan zeer nauwe samenwerkingen. Buiten het Erasmus MC wordt actief geparticipeerd in onder andere de 'Cardiologen Club Rijnmond', waarin de meer dan 100 werkzame cardiologen in de regio werkwijzen, protocollen, richtlijnen, onderlinge samenwerking en bij- en nascholing organiseren. Met de andere cardiologische afdelingen van de Nederlandse UMC's wordt samengewerkt in het "Netherlands Heart Institute", als onderdeel van de Dutch CardioVascular Alliance (inclusief de Nederlandse Hartstichting). Er is intensief contact en structurele samenwerking met de TU Delft. Mede op basis van de Convergentie zal deze samenwerking voor alle onderzoekslijnen nog aan betekenis toenemen. Daarnaast zijn er belangrijke internationale partners in onderzoek en zorg.

Specificaties

 • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
 • Gezondheid
 • max. 40 uur per week
 • €1021—€1271 per maand
 • Universitair
 • 46.26.21.RvB-P817295-1

Werkgever

Erasmus MC (Universitair Medisch Centrum Rotterdam)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

's-Gravendijkwal 230, 3015 CE, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you