Bijzonder hoogleraar “De actualiteit van Spinoza” (0,2 fte)

Bijzonder hoogleraar “De actualiteit van Spinoza” (0,2 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
25 nov 3 jan Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 3 jan 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) zoekt een bijzonder hoogleraar (Professor by Special Appointment) die de betekenis van het werk van Spinoza ook buiten de kring van kenners onder de aandacht kan brengen. Daarbij gaat de aandacht met name uit naar de relevantie van Spinoza’s denken voor actuele maatschappelijke uitdagingen zoals de kwetsbaarheid van de mondiale democratie, de ecologische crisis en de houdbaarheid van onze politieke economie.

De bijzondere leerstoel (0.2 fte) wordt ingesteld bij Erasmus School of Philosophy door de Vereniging Het Spinozahuis (VHS) met steun van Stichting Erasmus Trustfonds.

Functieomschrijving

Baruch (Latijn: Benedictus, roepnaam: Bento) Spinoza (geboren in 1632 te Amsterdam en overleden in 1677 te Den Haag) wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste Nederlandse filosoof en als een van de grondleggers van de Verlichting. Hij was van Sefardisch-joodse afkomst, maar werd in 1656 wegens zijn vrijzinnige opvattingen over Bijbelonderzoek uit de joodse gemeenschap verstoten. Kenmerkend voor zijn filosofie is zijn vertrouwen op de rede. Zijn hoofdwerk Ethica werd postuum gepubliceerd.

Onderzoek en onderwijs over de actuele betekenis van Spinoza maakt deel uit van het onderzoeksthema The Making of Modernity van onze Faculteit (de Erasmus School of Philosophy)De nadruk ligt daarbij op Renaissance en vroege Verlichting in Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw in samenhang met de maatschappelijke, wetenschappelijke, politieke en religieuze context van die tijd, en de betekenis daarvan in het licht van actuele reflecties op de erfenis en van het Verlichtingsdenken. Onlangs werd het Erasmus of Rotterdam Research Centre in het leven geroepen, gericht op de betekenis van Erasmiaanse waarden (als naamgever van onze universiteit) voor studenten en medewerkers van de EUR. De Spinoza-leerstoel heeft een vergelijkbare ambitie.

Sinds 2000 bestaat er een bijzondere leerstoel (0,2 fte) vanwege de Vereniging Het Spinozahuis (VHS). De afgelopen twintig jaar is deze leerstoel achtereenvolgens bekleed door Wiep van Bunge, Piet Steenbakkers en Henri Krop. De VHS stelt zich tot doel de herinnering aan de Nederlandse denker Benedictus de Spinoza levend te houden en de actualiteit van zijn denken voor de samenleving van nu te belichten. De VHS is in 1897 opgericht voor het beheer van het Spinozahuis te Rijnsburg, dat als museum functioneert. Daarnaast is de VHS verantwoordelijk voor het gebruik van Spinoza’s sterfhuis te Den Haag. Deze Domus Spinozana wordt omgebouwd tot een internationaal Haags Spinoza discussie- en studiecentrum.

De wereld lijkt op drift geraakt en daarin spelen fundamentele filosofische begrippen zoals waarheid (denk aan het post-truth debat), redelijkheid, verdraagzaamheid en kosmopolitisme (in een mondiale cultuur van toenemende polarisatie) een cruciale rol. Spinoza’s denken is voor die vraagstukken uitermate relevant, terwijl omgekeerd betrokkenheid bij deze debatten ons begrip van Spinoza kan vernieuwen en verdiepen. Naast academische activiteiten wordt een bijdrage van de hoogleraar verwacht aan lezingen en cursussen voor een breder publiek van geïnteresseerden. Ook zal bij de hoogleraar ad-hoc advies worden ingewonnen over inrichting en themaontwikkeling van het Spinozamuseum en de Domus Spinozana.

EUR en ESPhil hechten er aan hun zichtbaarheid in het publieke domein te vergroten: kandidaten dienen zowel wetenschappelijk hun sporen te hebben verdiend in het onderzoek naar Spinoza als blijk te hebben gegeven van hun vermogen een breed publiek aan te spreken. Een goede beheersing van het Nederlands en het Engels is een vereiste.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • De kandidaat is gepromoveerd op een voor de leerstoel relevant thema en heeft een academische achtergrond in filosofie;
 • Heeft een excellent academisch C.V. en publicatielijst;
 • Beschikt over goede onderwijskwaliteiten;
 • Onderschrijft het academische ethos van collegialiteit en integriteit;
 • Is zichtbaar in het maatschappelijke debat;
 • Publiceert in internationale peer-reviewed tijdschriften en/of bij gerenommeerde uitgevers;
 • Heeft ervaring met het verwerven van externe onderzoeksgelden;
 • Heeft ervaring met het begeleiden van promovendi en masterstudenten;
 • Heeft onderwijservaring op alle academische niveaus (bachelor, master, post-initieel);
 • Adviseert professionals en bestuurders;
 • Heeft een uitstekende taalbeheersing, Nederlands en Engels.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 5 jaar.

We bieden een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van 5 jaar voor 0,2 fte (tussentijdse evaluatie na twee jaar; herbenoeming na vijf jaar is mogelijk). 

Het salaris is afhankelijk van uw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 5.542,- en € 7.054, - bruto per maand (schaal 14). Daarnaast is er een aanvullende onkostenvergoeding vanwege de VHS beschikbaar. De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Voor de benoeming van bijzonder hoogleraren gelden speciale procedures. De geselecteerde kandidaat wordt voorgedragen aan de decaan van ESPhil, die de kandidaat op zijn beurt voor zal dragen aan het College van Promoties, bestaande uit alle decanen van de EUR en de rector magnificus. De decaan legt de voordracht ter instemming ook voor aan het bestuur van de Vereniging Het Spinozahuis Na goedkeuring benoemt het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit de kandidaat. 

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 30.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter.  We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl”.

Diversiteit

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Afdeling

Erasmus School of Philosophy (ESPhil)

Erasmus School of Philosophy (ESPhil) is een van de acht faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Kenmerkend voor docenten en onderzoekers van ESPhil is dat ze hun prominente rol in academisch filosofisch onderzoek combineren met een grote betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen. Op basis van een grondige kennis van filosofische vraagstukken en benaderingen, leveren zij een actieve bijdrage aan het publieke debat. We laten studenten kennismaken met verschillende stijlen waarin de filosofie wereldwijd wordt beoefend. Daarbij laten wij ons nadrukkelijk inspireren door recente ontwikkelingen in wetenschap en samenleving. Onderwijs en onderzoek richten zich op vier thema’s:

1.       The making of modernity: early Enlightenment and its relevance for today

2.      Human conditions: addressing socio-cultural and technology-driven transitions via engaged reflection

3.      Philosophy and economics: exploring the ethical, methodological and conceptual challenges of economic and their relevance for the global world

4.      The structure of science and reality: addressing fundamental philosophical questions raised by contemporary scientific developments    

ESPhil verzorgt onderwijs voor 800 studenten. We bieden twee bacheloropleidingen: de Bachelor Filosofie (voltijd of deeltijd) en de Engelstalige Bachelor Philosophy of a Specific Discipline, die zich richt op studenten van andere EUR Faculteiten die hun kennis en inzicht willen verbreden. Voor de masterfase heeft ESPhil het Master-programma Philosophy Now ontwikkeld, die studenten leert fundamentele filosofische inzichten relevant te maken voor actuele maatschappelijke uitdagingen. De Research Master in Philosophy and Economics sluit aan bij de sterke internationale reputatie van de EUR op het gebied van economie en maatschappijwetenschap.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Hoogleraar
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 8 uur per week
 • €5542—€7054 per maand
 • Gepromoveerd
 • ESPhil/25112021

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you