Promovendi voor onderzoek naar liegen in gezinnen (2 x 0,8-1 fte).

Promovendi voor onderzoek naar liegen in gezinnen (2 x 0,8-1 fte).

Geplaatst Deadline Locatie
29 nov 9 jan Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 9 jan 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Wij zijn op zoek naar 2 promovendi voor onderzoek naar liegen in gezinnen. Heb je interesse? Lees dan snel verder voor meer informatie over het onderzoek en de werkzaamheden.

Functieomschrijving

“Als je je speelgoed niet opruimt, komt de politie je halen!” In de vroege kinderjaren leggen gezinnen de basis voor de morele opvoeding van hun kinderen. Ouders liegen soms tegen kinderen (bijvoorbeeld: zeggen dat je je kind achterlaat als het zich misdraagt) of liegen in het bijzijn van hun kinderen (bijvoorbeeld: iemand vertellen dat ze een cadeau mooi vinden terwijl ze aan hun kind toegeven dat dat niet zo is). Of en hoe dit ouderlijk liegen invloed heeft op kinderen is onbekend.

Kinderen die liegen, leren dit meestal al op zeer jonge leeftijd. Sommige vormen van liegen zijn onschadelijk of zelfs gepast, maar andere vormen kunnen schadelijk of onwenselijk zijn. De sociale oorsprong van liegen is in onderzoek tot nu toe onderbelicht. Het onderzoeksprogramma Fami-LIES (gefinancierd door European Research Council) bestaat uit vier onderzoeksprojecten naar liegen in gezinnen.

In het eerste deelonderzoek (promovendus 1) wordt ingezoomd op morele dissonantie, een discrepantie tussen wat ouders hun kinderen leren over liegen en wat ze zelf doen. De promovendus verzamelt nieuwe data om te onderzoeken bij welke ouders of onder welke omstandigheden morele dissonantie zich voordoet en of morele dissonantie samenhangt met het (lieg)gedrag van kinderen.

In het tweede deelonderzoek (promovendus 2), in samenwerking met de Generation R studie, wordt onderzocht hoe liegen zich ontwikkelt in de kindertijd. Een longitudinale dataset biedt de mogelijkheid om te kijken naar bidirectionele patronen van liegen onder ouders en kinderen van de vroege kindertijd tot de adolescentie en de vraag of liegen door ouders voorspellend is voor (positieve of negatieve) ontwikkelingsuitkomsten.

In deze vierjarige promotietrajecten onderzoeken de promovendi hoe morele dissonantie en liegen door ouders samenhangt met kenmerken van ouders en kinderen, cross-sectioneel en longitudinaal. De promovendi werken elk aan een eigen onderzoeksdeel (uitmondend in een proefschrift), maar werken ook mee aan elkaars projecten en de gehele Fami-LIES onderzoekslijn. Om die reden zijn de werkzaamheden voor beide projecten even divers en uitdagend. Zij worden begeleid door een team onderzoekers aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het werven van participanten en het verzamelen van nieuwe data (deelonderzoek promovendus 1) en het verwerken van bestaande data (deelonderzoek promovendus 2). In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten, aangevuld met video-observaties van ouder-kind interactie. De promovendi zijn, in samenwerking met het Fami-LIES onderzoeksteam, verantwoordelijk voor de dataverzameling/-verwerking en analyse van de onderzoeksgegevens. Zij ronden het onderzoek af met een proefschrift.  

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • Afgeronde (research)master in de pedagogiek of verwante discipline.
 • Sterke affiniteit met onderzoek naar gezinnen en jeugdigen (kinderen, adolescenten).
 • Goede (kwantitatieve) onderzoeksvaardigheden blijkend uit een goede beoordeling   van de masterthesis en/of wetenschappelijke publicaties en/of de bereidheid hierin te investeren.
 • Goede (academische) schriftelijke en mondelinge vaardigheden.
 • Een sterke ‘drive’ om onderzoek te doen.
 • Positieve houding ten opzichte van Open Science en bereid hierin te investeren.  
 • Goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal.
 • Vermogen om goed in een team te werken (helpt graag anderen, deelt kennis en kunde), maar ook om in grote mate zelfstandig te functioneren (vindingrijk, initiatiefrijk, proactief).
 • Goede communicatie- en organisatievaardigheden.
 • Flexibiliteit en stressbestendigheid.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar. Bij goed functioneren en ongewijzigde organisatieomstandigheden kan het dienstverband verlengd worden. Het salaris bedraagt bij een fulltime aanstelling € 2434 bruto per maand (schaal P, trede 0 ). De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Interne kandidaten genieten een voorrangspositie ten opzichte van externe kandidaten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend. www.eur.nl

Afdeling

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences (ESSB) kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen- en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Specificaties

 • PhD
 • 32—40 uur per week
 • €2434—€3111 per maand
 • ESSB/2021112902

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you