Directeur Hubrecht Instituut-KNAW - Utrecht

Directeur Hubrecht Instituut-KNAW - Utrecht

Geplaatst Deadline Locatie
1 dec 1 mrt Utrecht

Functieomschrijving

De KNAW zoekt voor het Hubrecht Instituut-KNAW een nieuwe directeur en boegbeeld van het instituut. U bent een internationaal gezaghebbend wetenschapper met een onderzoeksactiviteit in, of relevant voor, de ontwikkelings- en stamcelbiologie met een groot internationaal netwerk, een brede visie op wetenschap en uitstekende leiderschapskwaliteiten.

Het onderzoek bij het Hubrecht Instituut-KNAW behelst diverse aspecten van ontwikkelings- en stamcelbiologie, zoals signalering in stamcellen en de vroege embryonale ontwikkeling, hartontwikkeling, regeneratie, epigenetica, genoomarchitectuur, celcycluscontrole, DNA-reparatie, dynamiek in genexpressie en kwantitatieve biologie van genexpressie. Dit onderzoek kan onder andere leiden tot innovatie bij behandelingen van kanker, diabetes en cardiovasculaire ziekten. Naast een interactieve, internationale wetenschappelijke omgeving biedt het instituut excellente onderzoeksfaciliteiten.

Het instituut is dynamisch, divers en jong: de gemiddelde leeftijd van de onderzoekers is rond de 30 met een grote verscheidenheid aan nationaliteiten. In de komende jaren zal het instituut verder groeien van 20 naar 25 onderzoeksgroepen.

Het Hubrecht Instituut is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en bevindt zich op Utrecht Science Park. Sinds 2008 is het instituut geaffilieerd met het UMC Utrecht. Het instituut heeft een partnerschap met het European Molecular Biology Laboratory (EMBL) en werkt samen met talrijke laboratoria op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Het instituut heeft samenwerkingsovereenkomsten met Universiteit Utrecht, Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en Oncode Institute.

Functieomschrijving:

 • U treedt op als boegbeeld van het Hubrecht Instituut-KNAW en geeft op inspirerende en verbindende wijze leiding aan het instituut.
 • U bent eindverantwoordelijk voor de koers en bedrijfsvoering van het instituut, passend binnen de strategie van de KNAW. U wordt hierin ondersteund door de directeur Bedrijfsvoering.
 • U treedt, vanuit uw wetenschappelijke expertise, op als een verbindende factor tussen de onderzoeksgroepen van het instituut. Daarnaast bent u groepsleider van een van de (toekomstige) onderzoeksgroepen van het instituut. 
 • U ontwikkelt een duidelijke visie op de profilering en de toekomstige ontwikkeling van het Hubrecht Instituut-KNAW, signaleert belangrijke ontwikkelingen in wetenschap en maatschappij, in binnen- en buitenland en speelt hier adequaat op in. U heeft de opdracht het instituut ook in de toekomst een internationaal toonaangevend instituut te laten blijven, waar wetenschappelijk talent tot bloei komt.
 • U speelt een belangrijke rol binnen (inter)nationale netwerken en samenwerkingsverbanden in het werkveld van het instituut en bevordert interdisciplinaire samenwerking met universiteiten, KNAW-instituten en NWO-instituten. 
 • Daarnaast positioneert u het instituut bij (inter)nationale wetenschapsfinanciers (waaronder EU, NWO), kennisinstellingen, maatschappelijke instellingen, overheidsinstellingen en bedrijfsleven en vertaalt dit in nieuwe samenwerkingsverbanden.
 • U zet zich in voor het stimuleren van wetenschapscommunicatie en het maximaliseren van de maatschappelijke impact van de onderzoeksactiviteiten van het instituut. 
 • U vertegenwoordigt het Hubrecht Instituut-KNAW in (inter)nationale gremia en behartigt op deze wijze de belangen van het instituut en de KNAW.
   

Specificaties

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Functie-eisen

 • U bent een internationaal gezaghebbend en vernieuwend wetenschapper en verricht onderzoek op het gebied van, of relevant voor, de ontwikkelings- en stamcelbiologie. 
 • U beschikt over een groot (inter)nationaal netwerk en bent aantoonbaar in staat dat in te zetten voor het tot stand brengen van strategische allianties en de verwerving van subsidies voor onderzoek. U staat open voor het maatschappelijk debat en bent gecommitteerd aan wetenschappelijke integriteit en soliditeit. 
 • U beschikt over aantoonbare leiderschapskwaliteiten, bent verbindend, inventief en geëngageerd. U staat voor en bevordert een inspirerende, veilige, diverse en inclusieve onderzoeksomgeving.
 • U bent integer, resultaatgericht en besluitvaardig en toont daadkracht. U bent communicatief sterk, zowel naar binnen als naar buiten, heeft oog voor de menselijke maat, creëert draagvlak en blijft in gesprek.
 • U heeft affiniteit met financiën, personeelsbeleid en ict-beleid die u in staat stelt om de integrale verantwoordelijkheid voor het instituut te dragen.
 • U beheerst in ieder geval de Engelse taal in woord en geschrift. Indien u de Nederlandse taal niet beheerst, wordt verwacht dat u bereid bent binnen afzienbare tijd de Nederlandse taal passief en actief u eigen te maken met behulp van taaltrainingen.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsovereenkomst bij de KNAW wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De benoeming tot directeur is voor de duur van vijf jaar, met de intentie tot herbenoeming voor een tweede en laatste termijn van vijf jaar. De ingangsdatum is in principe 1 september 2022 maar kan in overleg met u worden overeengekomen. Afhankelijk van opleiding en werkervaring wordt de functie gehonoreerd op het niveau van schaal 18 (cao Nederlandse Universiteiten), inclusief 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het jaarsalaris. De KNAW beschikt over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken.

Werkgever

Hubrecht Instituut-KNAW

Het Hubrecht Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich richt op ontwikkelings- en stamcelbiologie. De 24 onderzoeksgroepen van het instituut doen fundamenteel en multidisciplinair onderzoek, zowel in gezonde systemen als in ziektemodellen. Het Hubrecht Instituut is onderdeel van de KNAW en bevindt zich op Utrecht Science Park. Sinds 2008 is het instituut geaffilieerd met het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Dit bevordert de vertaling van het onderzoek naar de kliniek. Het Hubrecht Instituut heeft een partnerschap met het European Molecular Biology Laboratory (EMBL).

De KNAW is het excellente genootschap van wetenschappers, adviseert de regering op het gebied van wetenschapsbeoefening en is verantwoordelijk voor tien nationale onderzoeksinstituten, een instituut dat infrastructuur biedt voor onderzoek en een institute for advanced study. Het Hubrecht Instituut is een van de onderzoeksinstituten van de KNAW. 
De KNAW staat voor een diverse en inclusieve organisatie en streeft naar leiderschap en management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.
 

Additionele informatie

Voor nadere inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen met prof. dr. Marileen Dogterom, vicepresident KNAW, e-mail M.Dogterom@tudelft.nl

Website Hubrecht Instituut-KNAW: https://www.hubrecht.eu.
Website KNAW: www.knaw.nl.

Diversiteit & Inclusie
De KNAW acht een werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt van groot belang. Een werkomgeving waarin aandacht is voor individuele kwaliteit en waar ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Samen streven we naar een inclusieve cultuur waarin we verschillen omarmen. We nodigen dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen de KNAW op deze wijze versterkt. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
 

Specificaties

 • Management; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Hoogleraar
 • Natuurwetenschappen; Gezondheid
 • max. 38 uur per week
 • Gepromoveerd
 • AT2021-179

Werkgever

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Uppsalalaan 8, 3584 CT, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Vul het formulier in om via AcademicTransfer te solliciteren. Wij sturen jouw sollicitatie naar de werkgever.

Personalia

Bijlagen

Bijlagen

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.
Alleen de volgende bestands extensies zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpg, jpeg and png.
Totale grootte van de documenten mag niet meer zijn dan: 19.0 MB.
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Voeg meer bestanden toe

Sollicitatieprocedure

Graag ontvangen wij uw motivatiebrief inclusief CV. 

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Graag ontvangen wij uw motivatiebrief inclusief CV. 

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Solliciteer uiterlijk op 1 mrt. 2022 23:58 (Europe/Amsterdam).