Docent: Gedragswetenschapper, 0,3 fte, vakgroep Huisartsgeneeskunde, sector huisartsopleiding, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Docent: Gedragswetenschapper, 0,3 fte, vakgroep Huisartsgeneeskunde, sector huisartsopleiding, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Geplaatst Deadline Locatie
1 dec 15 dec Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 15 dec 2021).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Binnen de vakgroep Huisartsgeneeskunde, sector huisartsopleiding, bestaat per 1 februari 2022 (start opleidingsgroep per 1 maart 2022) een vacature voor een:
Docent 2: Gedragswetenschapper, jaar 3, in Eindhoven voor 0,3 fte.

Functieomschrijving

Doel van de functie: Het begeleiden van en het geven van onderwijs aan artsen in opleiding tot huisarts (Aios-H) en aan hun opleiders, alsmede het ontwikkelen van betreffend onderwijs in de driejarige opleiding tot huisarts. Het gaat hier om een functie in het derde, afrondend jaar, waarbij de werkzaamheden vooral in Eindhoven plaatsvinden. In dit laatste opleidingsjaar zijn de aios 4 dagen per week in een huisartspraktijk werkzaam en vindt het onderwijs op het instituut op de dinsdag plaats. De tweede beoogde werkdag van de begeleider is op donderdag.

Plaats in de organisatie: De Huisartsopleiding maakt onderdeel uit van de vakgroep Huisartsgeneeskunde van Universiteit Maastricht. De Huisartsopleiding is een driejarige opleiding na het artsexamen en bereidt de arts in opleiding tot specialist (aios) voor op het veelzijdige beroep van huisarts.
Het eerste en het derde jaar bestaan regulier uit huisartsstages, het tweede jaar bestaat uit externe stages die gevolgd worden in ziekenhuizen, verpleeghuizen of bij geestelijke gezondheidzorg (GGZ) instellingen.
De Gedragswetenschapper (GW) werkt samen met een Huisartsbegeleider (HAB) en andere docenten in de begeleiding van aios en opleiders. De GW wordt als docent begeleid door een ervaren staflid (persoonlijk begeleider). De formele werkbaas t.a.v. verloven, ziekte/ARBO is één van de adjunct-hoofden.

Functiebeschrijving:
U verzorgt de vastgestelde en specifieke onderwijsprogramma's, bent verantwoordelijk voor de uitvoering van toetsing en voortgangsadvisering en begeleidt de aios en het koppel aios-huisartsopleider. U werkt samen met een huisartsbegeleider. U ontwikkelt, organiseert en verbetert het onderwijs en neemt, afhankelijk van omvang aanstelling, deel aan werkgroepen en commissies.

Kernactiviteiten:
1) Onderwijsuitvoering
Het verzorgen van onderwijs aan aios en opleiders.
De docent:

 • Verzorgt samen met een Huisartsbegeleider, het deels zelf ontwikkelde onderwijs aan aios en opleiders;
 • Bereidt onderwijsbijeenkomsten voor en voert deze uit;
 • Integreert nieuwe vakinhoudelijke en onderwijskundige “evidence” in het onderwijs;
 • Creëert een krachtige leeromgeving en past daarbij verschillende didactische werkvormen toe;
 • Coacht en beoordeelt aios t.a.v. hun leerproces en competentieontwikkeling op individueel-, koppel- en groepsniveau (supervisie en intervisie);
 • Begeleidt en beoordeelt aios t.a.v. het uitvoeren van praktijkopdrachten.

2) Onderwijsontwikkeling
Het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s en materialen t.b.v. aios en opleiders.
Het formuleren van diverse vormen van opdrachten, zowel vakinhoudelijk als didactisch.
De docent:

 • Signaleert benodigde aanvullingen en verbeteringen van het curriculum i.h.a. en onderwijsprogramma’s in het bijzonder i.s.m. de curriculum-coördinator. Advertentietekst Docent-2 GW / Vervolgopleiding tot Huisarts, Jaar 3;
 • Expliciteert de functionele eisen vastgelegd in het Competentieprofiel voor de huisarts en het Landelijk Opleidingsplan;
 • Stelt een plan van aanpak op voor de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s inclusief onderwijsmateriaal en voert het uit;
 • Publiceert onderwijsmateriaal t.b.v. de onderwijs-WIKI.

3) Onderwijsevaluatie
Het evalueren van het onderwijs op het niveau van proces en uitkomsten.
De docent:

 • Verdiept zich in de beoordelings- en ontwikkelingsdossiers van de aios;
 • Evalueert de vorderingen van de aios en opleiders en signaleert stagnaties in hun ontwikkeling;
 • Adviseert de coördinator begeleiding en beoordeling en het hoofd van de huisartsopleiding ten behoeve van hun beslissing over de voortgang van aios conform het protocol toetsing en beoordeling;
 • Bezoekt periodiek de opleidingspraktijken;
 • Neemt deel aan interne werkgroepen en besprekingen inzake onderwijsevaluaties;
 • Analyseert de uitvoering van onderwijsonderdelen met aios, stageopleiders en andere docenten en levert een bijdrage aan de rapportage daarvan.

4) Organisatie
De docent is verantwoordelijk voor zijn eigen competentieontwikkeling en draagt bij aan het goed functioneren van de organisatie.

 • Neemt deel aan deskundigheidsbevordering en intervisie voor docenten (docentenprofessionalisering) gegeven het competentieprofiel van de docent;
 • Neemt deel aan werkgroepen, commissies, projectteams en reguliere overlegvormen (docentenoverleg, stafoverleg) binnen de afdeling en z.n. aan werkgroepen op landelijk niveau.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

 • Ervaring hebben/werkzaam zijn als psychotherapeut of GZ-psycholoog;
 • BIG-registratie strekt tot aanbeveling;
 • Affiniteit met eerstelijns werk, c.q. het werk van de huisarts;
 • Affiniteit met onderwijs en groepsprocessen;
 • Gepromoveerd, dan wel voldoen aan criteria voor ontheffing promotieeis UM.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.

Het betreft een functie voor 0,3 fte (bij een 38-urige werkweek). De aanstelling is tijdelijk voor 12 maanden, met uitzicht op een vaste aanstelling.
Het maximum bruto maandsalaris bedraagt € 5.922,- conform schaal 12 max (bij fulltime aanstelling) en is afhankelijk van opleiding, eventuele promotie en (praktijk-)ervaring.
Voor inschaling in schaal 12 is de promotie-eis van toepassing dan wel dient voldaan te worden aan criteria t.a.v. ontheffing promotie-eis.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast  gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website  http://www.maastrichtuniversity.nl > Over de UM > Werken bij de UM.

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment 20.000 studenten en 4.700 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience. Meer informatie op vindt u op www.maastrichtuniversity.nl.

Specificaties

 • Lector
 • Gezondheid
 • max. 11.4 uur per week
 • Gepromoveerd
 • AT2021.475

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

P. Debyeplein 1, 6229 HA, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you