PROMOVENDUS Duurzaam leren en verbeteren in de Nederlandse zorg

PROMOVENDUS Duurzaam leren en verbeteren in de Nederlandse zorg

Geplaatst Deadline Locatie
23 dec 16 jan Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 16 jan 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Ben jij een enthousiaste en ambitieuze onderzoeker met een afgeronde (research)master met kennis over gezondheidszorg, duurzame gezondheid, systeeminnovaties, patientenparticipatie of inbedding van leren en verbeteren? Heb je interesse in het doen van ...

Functieomschrijving

Het onderzoek
De Nederlandse gezondheidszorg is van hoge kwaliteit, maar kent verschillende duurzaamheidsuitdagingen. Blijft de zorg betaalbaar? Wat is de rol van preventie en levensstijl? Welke innovaties dragen duurzaam bij aan verbetering van de zorg en welke leveren vooral nieuwe, dure, interventies op? Hoe kan de zorg client-centraler? Hoe kunnen zorgverleners over de schotten van de zorg samenwerken? Vanuit de zorgpraktijk wordt voortdurend gewerkt aan verbeterprogramma's die kwaliteit, kennis en samenwerking verhogen, maar duurzame inbedding van de resultaten is vaak lastig.

Het promotietraject start met de evaluatie van het ZonMW-programma Leren en Verbeteren[1]. In het kader van dit programma heeft ZonMW 13 projecten gehonoreerd die experimenteren met nieuwe methoden en processen voor leren en verbeteren binnen de eigen organisatie. De projecten zijn actief in verschillende zorgdomeinen en nemen in hun leren en verbeteren experimenten de kwaliteitsstandaarden van het eigen domein in acht. Voor geboortezorg is dat weer heel anders dan voor bijvoorbeeld ouderenzorg. Wij hanteren een participatieve benadering gebaseerd op de gevalideerde methodologie Reflexieve Monitoring in Actie (RMA). Deze methodologie combineert evaluatieonderzoek met het faciliteren van leerprocessen onder alle betrokkenen. Als PhD student werk je, ten eerste, aan literatuuronderzoek naar leren en verbeteren methoden die al bestaan. Daarna(ast) doe je interviews en ga je observaties doen in leren en verbeteren interactie-momenten binnen organisaties van (enkele van) de 13 door ZonMW gehonoreerde projecten. Je woont daarnaast diverse reflectiesessies bij met een bredere groep zorgprofessionals. Je werkt mee aan de productie van infographics of videos over de methodieken die organisaties hebben ontwikkeld. We bieden daarnaast de mogelijkheid om te leren meeschrijven aan projectvoorstellen, waarbij er ook een optie is om een internationaal project te gaan verwerven en uitvoeren in het kader van de PhD, na het ZonMW evaluatieproject. [1] https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/project-detail/kwaliteit-van-zorg-ondersteuning-kwaliteitsinstituut/optimalisatie-en-bestendiging-van-continu-leren-en-verbeteren-in-de-nederlandse-gezondheidszorg/

Organisatie van het onderzoekstraject
Het Athena Instituut binnen de Bèta Faculteit aan de Vrije Universiteit Amsterdam zoekt een onderzoeker die vanuit deze brede vraagstelling werkt op verschillende onderzoeksprojecten in de zorg, resulterend in een PhD. De beoogde promotie zal plaatsvinden bij de Bèta Faculteit aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Als promovendus participeer je in onderzoeksprojecten van het Athena Instituut en onderwijs. Je trekt daarbij nauw samen op met andere promovendi, junior en senior onderzoekers. Tijdens het promotietraject kan je gebruik maken van mogelijkheden voor scholing en verdere professionele ontwikkeling.

Jouw taken
 • uitvoeren van kwalitatief wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gezondheidszorg, duurzame gezondheid, systeeminnovaties, participatie en inbedding van leren en verbeteren
 • bijdragen aan lopende en nieuwe projecten, het operationaliseren van onderzoeksvoorstellen in samenwerking met opdrachtgevers en andere betrokken organisaties, en het ontwerpen en faciliteren van interactieve methoden, zoals focusgroepen en multi-stakeholder dialoogsessies gericht op probleemarticulatie en de gezamenlijke ontwikkeling van oplossingsrichtingen, gevolgd door concrete acties en hun management
 • schrijven van Engelstalige onderzoeksartikelen die ingediend worden bij internationale wetenschappelijke tijdschriften voor peer-review en die zullen uitmonden in een wetenschappelijk proefschrift
 • schrijven van Nederlandstalige, informatieve artikelen voor de beleidspraktijk over de uitkomsten van het onderzoek
 • geven van onderwijs (maximaal 40% van de aanstelling) in de programma's die het Athena Instituut verzorgt

Specificaties

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Functie-eisen

De geschikte kandidaat:
 • is afgestudeerd in bijvoorbeeld de richting Gezondheidswetenschappen, Wetenschap, technologie en maatschappij, Innovatiestudies, Bestuurskunde, Sociologie, Politicologie, Organisatiewetenschappen of één van de Life Sciences, bij voorkeur op een inter- of transdisciplinair onderwerp met bij voorkeur een focus op institutionaliseren van reflectie of kennis co-creatie. Kandidaten met ervaring in aanverwante vakgebieden waarbinnen sociale wetenschappen en natuurwetenschappen geïntegreerd worden kunnen ook solliciteren
 • heeft affiniteit met actieonderzoek en met de dynamiek tussen gezondheidszorg organisaties, kennisinstituten en de beleidspraktijk
 • beschikt over kennis van kwalitatieve methoden van onderzoek en heeft kennis en kunde van participatieve methoden en staat open voor (of heeft ervaring met) transdisciplinair onderzoek
 • kan aantoonbaar goed werken in interdisciplinaire teams (luisterend, flexibel, adaptief, proactief)
 • heeft uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden
 • heeft een uitstekende beheersing van het Nederlands en het Engels

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 18 maanden.

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Het salaris bedraagt gedurende het eerste jaar €2.434 (PhD) oplopend tot €3.111 (PhD) bruto per maand. Het betreft aanvankelijk een aanstelling voor 18 maanden, met uitzicht op verlenging bij adequaat functioneren. De maximale duur van de aanstelling bedraagt 6 jaar. Het is mogelijk de Basis Kwalificatie Onderwijs te behalen (BKO).

Daarnaast beschikt de VU over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken, zoals:
 • maximaal 41 vakantiedagen bij een voltijds dienstverband
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
 • ruime bijdrage aan ABP-pensioenregeling
 • mogelijkheid tot sparen van vakantiedagen, bijvoorbeeld voor sabbatical leave
 • kinderdagverblijf aanwezig op VU campus

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam

Bijdragen aan een betere wereld door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek, dat is de ambitie van de VU. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten. Ons onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen.

Aan de VU studeren ruim 26.500 studenten en werken meer dan 4.600 medewerkers. De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek.

Diversiteit
Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.

Faculteit der Bètawetenschappen
De Faculteit der Bètawetenschappen inspireert wetenschappers en studenten om duurzame oplossingen te vinden voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Van bosbranden tot big data, van obesitas tot geneesmiddelen en van molecuul tot de maan: ons onderwijs en onderzoek beslaan de volle breedte van de bètawetenschappen. Nationaal en internationaal delen wij kennis en ervaring met vooraanstaande wetenschappelijke instituten en het bedrijfsleven.

Werken bij Bètawetenschappen is samenwerken met studenten, promovendi en wetenschappers met focus op hun vak én een brede blik op de wereld. De faculteit telt ongeveer 5.750 studenten en er werken ruim 1.250 medewerkers.

Athena Instituut
De functie wordt aangeboden binnen het Athena Instituut. Het is de missie van Athena om een bijdrage te leveren aan een beter begrip van innovatieprocessen én aan een maatschappelijk verantwoorde implementatie van onderzoek en innovatie in de samenleving. Het onderzoek richt zich specifiek op de ontwikkeling van innovatieve platforms en instrumenten om de interactie op het snijvlak van wetenschap en maatschappij te faciliteren op het gebied van gezondheid en duurzaamheid.
Voor meer informatie over het Athena Instituut, bezoek de website.

Specificaties

 • PhD
 • max. 32 uur per week
 • €2434—€3111 per maand
 • Gepromoveerd
 • 8892

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

De Boelelaan 1105, 1081HV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you