Universitair Docent Rechtsfilosofie

Universitair Docent Rechtsfilosofie

Geplaatst Deadline Locatie
4 jan morgen Tilburg
Tilburg Law School is in Europa een leidend centrum inzake rechtsfilosofie. Het onderzoek daar combineert een sterke theoretische benadering met analyse van uitdagingen voor het hedendaagse recht en beleid. We zijn op zoek naar een uitstekende kandidaat (m/v) die kan bijdragen tot het rechtsfilosofisch onderwijs en onderzoek, met een profiel dat hierbij aansluit.

Functieomschrijving

De kandidaat zal deel uitmaken van de onderzoeksgroep Encyclopedie, Rechtsfilosofie en Rechtsgeschiedenis, die één van de eenheden is van het departement Public Law and Governance (PLG) van Tilburg Law School (TLS). PLG is een groot, divers en interdisciplinair departement, met bijna 100 academische medewerkers en een scala aan juridische en sociaalwetenschappelijke disciplines. Je zult je ontwikkelen en groeien in onderwijs en onderzoek, individueel en als deel uitmakend van een team van ambitieuze wetenschappers.

 

De kandidaat werkt, zowel op het gebied van onderzoek als onderwijs, nauw samen met de houder van de leerstoel Rechtsfilosofie.

 

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij een goede reputatie heeft - of aan het opbouwen is - op het gebied van onderzoek naar centrale rechtsfilosofische vraagstukken, en dat hij/zij een sterke belangstelling heeft voor de wijze waarop deze vraagstukken van belang zijn voor de uitdagingen waarvoor het hedendaagse recht en de hedendaagse beleid zich gesteld zien. Van hem/haar wordt verwacht dat hij/zij een ambitieuze meerjarige onderzoeksstrategie ontwikkelt die publicaties, aanvragen voor externe onderzoeksfinanciering en activiteiten met maatschappelijke impact oplevert. Die onderzoeksstrategie moet kaderen binnen één of twee van de onderzoekszwaartepunten van het Signature Plan Global Law and Governance, te weten globalisering en het antropoceen. Van de kandidaat wordt ook verwacht dat hij/zij meewerkt aan de begeleiding van promovendi.

 

De kandidaat beschikt over uitstekende onderwijsvaardigheden, wat aantoonbaar blijkt uit eerdere onderwijservaring. Het onderwijspakket omvat cursussen rechtsfilosofie op bachelorniveau in de opleidingen rechten en filosofie van Tilburg University. In het geval van de cursussen op bachelorniveau voor rechtenstudenten wordt onderwijs gegeven aan grote groepen.

 

De vakgroep Publiekrecht en Bestuur verdeelt in beginsel 40% van de tijd voor onderzoek, 40% voor onderwijs, en 20% voor dienstverlening, zoals lidmaatschap van commissies en medewerking aan studentgerichte evenementen. 

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Tilburg University is van mening dat academische excellentie wordt bereikt door de combinatie van excellent onderzoek en onderwijs, waarbij maatschappelijke impact wordt bereikt door het delen van kennis. Daarbij erkennen we dat excellentie niet alleen wordt bereikt door individuele prestaties, maar vooral door teaminspanningen waarbij elk teamlid optreedt als een leider die mensen met elkaar verbindt. 

 

De geselecteerde kandidaat voldoet aan de volgende criteria:

 • Een doctorstitel op het gebied van de rechtsfilosofie of rechtstheorie.
 • Een portfolio van publicaties in internationale tijdschriften en/of bij uitgeverijen op het gebied van de rechtsfilosofie.
 • Goede beheersing van de Engelse taal.
 • Bewijs van onderwijservaring, met inbegrip van, indien beschikbaar, evaluaties van cursussen door studenten en/of collega's.
 • Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij een universitaire onderwijskwalificatie (BKO) verwerft (of het equivalent daarvan bezit).
 • Goede beheersing van het Nederlands is niet van meet af aan vereist, maar is wel een voordeel. Indien de geselecteerde kandidaat het Nederlands niet machtig is, wordt van hem/haar verwacht dat hij/zij de taal leert tot op een niveau van basisberoepsbekwaamheid.
 • Bereidheid om bij te dragen aan administratieve en coördinerende taken.
 • Bereidheid om bij te dragen aan een open en inclusieve organisatiecultuur.
 • Aantoonbare wetenschappelijke integriteit.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 18 maanden.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en (persoonlijke) ontwikkeling. We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei faciliteiten en regelingen om een optimale balans tussen werk en privé te behouden. Tilburg University bevordert diversiteit en inclusie; daarom voeren we een actief beleid voor inclusieve teams waar diverse talenten kunnen floreren.

 

Het bruto salaris varieert tussen €3,821 en €5,230 per maand (full time) op basis van schaal 11 van de CAO Nederlandse Universiteiten. Tilburg University bevordert actief gelijke en transparante salarissen tussen mannen en vrouwen door het strikt toepassen van vooraf vastgestelde parameters op basis van de ervaring van de kandidaat. Werknemers die uit het buitenland worden aangeworven kunnen in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Dit betekent dat 30% van het salaris wordt betaald als een belastingvrije vergoeding.

 

Tilburg University biedt u een arbeidsovereenkomst aan voor een periode van 18 maanden met uitzicht op een vast dienstverband. 

 

U heeft recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van uw bruto jaarinkomen. Als u 40 uur per week werkt, ontvangt u 41 vakantiedagen per jaar.

 

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze ruim 1.500 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

 

Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business and Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 

 

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden. 

Afdeling

Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

 

Het Department of Public Law & Governance (PLG) is een unieke samenwerking van onderzoekers op het gebied van: Internationaal recht, Europees recht, Constitutioneel recht, Bestuursrecht, Milieurecht, Openbaar bestuur, Rechtsfilosofie, Politieke wetenschappen, Rechtsgeschiedenis en Rechtspraak. De samenwerking binnen het departement is sterk geïnspireerd op gezamenlijke onderzoeksinteresse. Voor meer informatie, zie https://www.tilburguniversity.edu/about/schools/law/departments/plg

Additionele informatie

Meer informatie over de vacante functie kan worden verkregen bij dr. Dave De ruysscher, clustermanager bij het departement Publiekrecht en Bestuur op d.deruysscher@tilburguniversity.edu.

Specificaties

 • Universitair docent
 • Recht
 • 32—40 uur per week
 • Gepromoveerd
 • 19142

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Tilburg University). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Wij nodigen u uit om uiterlijk 26 januari online te solliciteren naar deze functie. Richt uw brief met belangstelling aan prof. dr. Geert Vervaeke (decaan Tilburg Law School) en voeg een cv, publicatielijst en uw beste publicatie, recente onderwijsevaluaties, een position paper over onderzoek, en minimaal twee referenten (inclusief naam, telefoonnummer en e-mailadres) toe. We benaderen alleen referenten van kandidaten in de tweede selectieronde.  

 

Eerste selectiegesprekken vinden plaats op 9 februari (onder voorbehoud). De selectiecommissie bestaat uit: 

1.    Prof. Mr. Maurice Adams, voorzitter
2.    Prof. Dr. Mijke Houwerzijl, lid
3.    Prof. Dr. Eleni Kosta, lid
4.    Dr. Dries Deweer, lid
5.    Dave De ruysscher, lid

 

Idealiter zal de geselecteerde kandidaat op 1 april 2022 kunnen beginnen. 

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Wij nodigen u uit om uiterlijk 26 januari online te solliciteren naar deze functie. Richt uw brief met belangstelling aan prof. dr. Geert Vervaeke (decaan Tilburg Law School) en voeg een cv, publicatielijst en uw beste publicatie, recente onderwijsevaluaties, een position paper over onderzoek, en minimaal twee referenten (inclusief naam, telefoonnummer en e-mailadres) toe. We benaderen alleen referenten van kandidaten in de tweede selectieronde.  

 

Eerste selectiegesprekken vinden plaats op 9 februari (onder voorbehoud). De selectiecommissie bestaat uit: 

1.    Prof. Mr. Maurice Adams, voorzitter
2.    Prof. Dr. Mijke Houwerzijl, lid
3.    Prof. Dr. Eleni Kosta, lid
4.    Dr. Dries Deweer, lid
5.    Dave De ruysscher, lid

 

Idealiter zal de geselecteerde kandidaat op 1 april 2022 kunnen beginnen. 

Solliciteer uiterlijk op 26 jan. 2022 23:59 (Europe/Amsterdam).