Tutor Fiscaal Recht (0,3 – 0,7 fte)

Tutor Fiscaal Recht (0,3 – 0,7 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
20 jan 3 mrt Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 3 mrt 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Je ziet het als een uitdaging om studenten tot een dieper begrip van de stof te brengen en hun academische denkniveau te stimuleren. Het kunnen enthousiasmeren, motiveren en inspireren zijn belangrijke elementen van de functie. In de werkgroep (circa 20 studenten) begeleidt je studenten aan de hand van vooraf gemaakte werkgroepopdrachten.

Functieomschrijving

Je begeleidt minimaal twee groepen per blok van vijf weken. De onderwijsgroepen van Bachelor 2 komen op dinsdag en vrijdag samen; de groepen van Bachelor 3 op maandag en donderdag. Naast het geven van onderwijsgroepen behoort ook het begeleiden van studenten tijdens het schrijven van een bachelorwerkstuk tot je takenpakket. In overleg is het mogelijk om naast het tutorschap ook andere werkzaamheden binnen de sectie Belastingrecht te verrichten. Het totale takenpakket dat met je wordt overeengekomen, zal bepalend zijn voor de omvang van je dienstverband en de bepaling van je werkdagen. Het aantal werkuren is in belangrijke mate afhankelijk van het aantal groepen dat je zult begeleiden.

Onze bachelorstudenten komen tweemaal per week samen in een onderwijsgroep voor Bachelor 2 en een werkgroep voor Bacholor 3. In de onderwijsgroep (circa veertien studenten) wordt de stof besproken aan de hand van een probleem (realistische praktijksituatie of casus). Als tutor observeer, analyseer en begeleid je het groepsproces zowel inhoudelijk als procesmatig. Je stuurt bij waar nodig door middel van prikkelende vragen en voorbeelden. Verder zie je erop toe dat de kwaliteit van de discussie van voldoende niveau is en dat alle relevante stof besproken en begrepen wordt.

De bacheloropleiding Fiscaal recht maakt onderdeel uit van Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In de bacheloropleidingen van Erasmus School of Law wordt gebruik gemaakt van de kleinschalige onderwijsmethode van het probleemgestuurd leren (PGL). Hierbij wordt kennis actief door studenten verworven door met elkaar in discussie te gaan over de stof onder begeleiding van een tutor. 

Om je goed voor te bereiden op de functie van tutor is het van belang om beschikbaar te zijn voor de meerdaagse tutortraining in PGL. Deze zal in maart 2022 gegeven worden. Als je ervaring hebt met PGL of PGO, dan graag dit vermelden in je sollicitatiebrief.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Je hebt de studie Fiscaal Recht met uitstekende studieresultaten (nagenoeg) afgerond. Je bent altijd beschikbaar op de met jou afgesproken onderwijsdagen. Je bent inventief, kunt goed sturen op resultaat en bent in staat de voortgang van de onderwijsgroep te bewaken. Je bent betrokken en weet anderen te enthousiasmeren. Je mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands is uitstekend. Het is een pré als je ervaring hebt met het begeleiden van groepen.

Arbeidsvoorwaarden

Erasmus School of Law biedt tutoren een uitdagende functie met goede arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband wordt voor een periode van een jaar aangegaan. Bij goed functioneren is een verlenging van het dienstverband mogelijk.

De startdatum van deze functie is zo spoedig mogelijk. De omvang van het dienstverband varieert van 0,3 tot 0,7 fte (afhankelijk van het aantal onderwijsgroepen dat je zult begeleiden). De weektaakomvang is een gemiddelde weektaakomvang per jaar. In de onderwijsperioden zal deze hoger uitvallen vanwege een aantal onderwijsvrije perioden waarin je vrijgesteld bent van het geven van onderwijs. Salariëring zal plaatsvinden volgens de CAO Nederlandse Universiteiten, waarbij wordt uitgegaan van een aanvangssalaris van € 2.846,00 bruto per maand bij voltijdse aanstelling (schaal 10, trede 0). Het aantrekkelijke arbeidsvoorwaardenpakket omvat onder meer een structurele eindejaarsuitkering van 8,3%, een goede pensioenvoorziening, uitstekende collectieve verzekeringsmogelijkheden en een regeling voor internet thuis. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van een aantal faciliteiten, zoals de sportaccommodatie en de bibliotheek. Erasmus School of Law investeert in haar tutoren en biedt naast het opdoen van onderwijservaring als tutor ook de gelegenheid tot verdere ontwikkeling op het gebied van onderwijs, onderzoek of de beroepspraktijk via diverse workshops en trainingen.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en studiekwaliteit kan de Erasmus Universiteit Rotterdam zich meten met de top van de Europese universiteiten. Belangrijke waarden voor de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn durf, nieuwsgierig, maatschappelijk betrokken, grensverleggend en streven naar succes.
 

Erasmus School of Law biedt vooraanstaand universitair onderwijs en onderzoek in Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie. Het innovatieve onderwijsmodel, gericht op kleinschaligheid, biedt studenten de ideale omgeving voor academische ontwikkeling. Internationalisering en multidisciplinariteit zijn zowel in het onderwijs als in het wetenschappelijk onderzoek vanzelfsprekend. Erasmus School of Law is een ondernemende faculteit met medewerkers die energiek, meedenkend en initiatiefrijk zijn. Er werken circa 500 medewerkers met plezier in het onderwijs, het onderzoek en de ondersteuning. Erasmus School of Law is de afgelopen jaren sterk gegroeid en telt momenteel ruim 5000 studenten

 

Specificaties

  • Onderwijs
  • Recht; Gedrag en maatschappij
  • 11—26 uur per week
  • Universitair
  • AT-2022.01/tutorFR

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you