Post-doc Onderzoeker: Het Publieke Belang van Religie (1,0 fte, 18 maanden)

Post-doc Onderzoeker: Het Publieke Belang van Religie (1,0 fte, 18 maanden)

Geplaatst Deadline Locatie
25 jan 13 feb Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 13 feb 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Voor de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) en de Tilburg School of Catholic Theology zijn we op zoek naar een Post-doc Onderzoeker: Het Publieke Belang van Religie (1,0 fte, 18 maanden)

Functieomschrijving

Het project
In moderne landen als Nederland grijpt secularisering om zich heen en neemt de levensbeschouwelijke diversiteit toe. De rol van religie verandert in de wijze waarop (zowel religieuze als seculiere) mensen zingeven aan hun bestaan en waarop zij aankijken tegen religie en andere religieuze groeperingen.

 

In dit project onderzoeken we het maatschappelijke debat over (de afnemende dan wel aanhoudende relevantie van) religie in Nederland aan de hand van debatten op sociale media, met name Twitter. De vraag is hoe het maatschappelijke debat over de rol van religie zich ontwikkeld rond thema’s als bijvoorbeeld onderwijs en wetenschap, politiek, media, traditionele waarden, medisch-ethische kwesties, vaccinaties et cetera. Aan de hand van inhoudsanalyses en netwerkanalyses, gaat de postdoctorale onderzoeker na 1) welke centrale breuklijnen in het debat rond religie saillant zijn in Nederland en 2) hoe de verschillende ‘kampen’ zich tot elkaar verhouden. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de jongere cohorten.

 

Activiteiten 

 • Het doen van wetenschappelijk onderzoek naar het publieke belang van religie
 • Publiceren in peer-reviewed (inter)nationale tijdschriften
 • Ondernemen van valoriserende activiteiten, bijvoorbeeld publiekslezingen of blogs over het onderzoek
 • Inzet in het kader van dit project voor externe financiering van wetenschappelijk onderzoek van TSB en TST. 

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Voor deze positie beschikt de kandidaat over de volgende kwalificaties:

 • is gepromoveerd in de sociologie of een aanverwant sociaalwetenschappelijk vakgebied;
 • heeft een specialisatie in digitaal sociaal onderzoek
 • is een gepassioneerd onderzoeker
 • heeft enkele publicaties in peer-reviewed journals en/of enkele publicaties in de pijplijn 
 • kan collegiaal samenwerken (in teamverband) met collegae aan de TSB en TST.
 • beheerst het Nederlands en beschikt over een aantoonbare en goede beheersing van de Engelse taal (C2-niveau)
 • heeft grote affiniteit met godsdienstsociologie.

 

De postdoc onderzoeker wordt ingebed binnen het departement Sociologie (Tilburg School of Social and Behavioral Science, TSB) en binnen Tilburg School of Catholic Theology (TST).

 

Het onderzoek van het departement Sociologie richt zich op aspecten van sociale ongelijkheid en sociale cohesie in een vergelijkend en dynamisch perspectief. Het programma wordt gemotiveerd door inhoudelijke krachten in de samenleving (i.e., processen van (post)modernisering in westerse samenlevingen) en door methodologische innovaties (i.e., de ontwikkeling van dynamische en multilevel data en statistische modellen). Het departement Sociologie maakt deel uit van het interdisciplinaire Herbert Simon Research Institute, dat interdepartementale samenwerking tussen vakgroepen binnen de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences bevordert en ondersteunt.

 

Tilburg School of Catholic Theology (TST) verricht wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in de theologie met het oog op het doorgeven van de katholieke traditie vanuit de bronnen naar de hedendaagse cultuur en samenleving. Zij staat open voor allen die hun geloof willen verdiepen en kritisch willen doordenken. De faculteit heeft vestigingen in Utrecht en Tilburg en is een door de bisschoppen erkende instelling die onder meer studenten voorbereidt op een ambt of functie waaraan een kerkelijke goedkeuring is verbonden. De kleinschalige faculteit wordt gekenmerkt door korte lijnen en een open, ongedwongen sfeer.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 18 maanden.

De aanstellingsduur bedraag 18 maanden. Wij bieden een aanstelling in het UFO profiel onderzoeker 4 (salarisschaal 10). Het salaris bedraagt, afhankelijk van achtergrond en werkervaring, minimaal €2.709 maximaal €3.561, (10-5) bruto per maand bij een voltijdse aanstelling.
Tilburg University kent een goed arbeidsvoorwaardenpakket en streeft naar een goede balans tussen werk en privé. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn onder andere een studiefaciliteitenregeling en de mogelijkheid arbeidsvoorwaarden deels individueel te bepalen met behulp van een keuzemodel. De cao voor de Nederlandse universiteiten is van toepassing. Afhankelijk van de ervaring van de kandidaat zal het aanvang brutosalaris variëren tussen €2.709 en  €3.561, per maand (voltijd) op basis van de schaal 10 van de cao voor Nederlandse universiteiten. 
Tilburg University past beleid voor gelijke beloning toe en bevordert een transparant salaris voor mannen en vrouwen door het toepassen van vastgestelde criteria op basis van de ervaring van de kandidaat.

Afdeling

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Tilburg University is een moderne gespecialiseerde universiteit. Het onderwijs en onderzoek van de Tilburg School of Social and Behavorial Sciences (TSB) zijn georganiseerd rond de thema’s Health, Care & Well-Being, en People, Work, & Organizations. Met een inspirerende werkomgeving daagt de school haar medewerkers uit om hun ambities te verwezenlijken. Betrokkenheid en samenwerking zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Specificaties

 • Postdoc
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 40 uur per week
 • Gepromoveerd
 • 19282

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interesting for you