Senior beleidsmedewerker emancipatie met economisch profiel / OCW

Senior beleidsmedewerker emancipatie met economisch profiel / OCW

Geplaatst Deadline Locatie
8 apr 7 jun Den Haag

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 7 jun 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Lijkt het je boeiend om mee te werken aan de uitwerking van de ambities van dit kabinet op het terrein van gender- en lhbti+-gelijkheid? Wil je met jouw economische blik bijdragen aan een betere positie van vrouwen op de arbeidsmarkt? Zie je jezelf een trekkersrol spelen in de onderzoeksagenda van onze directie?

Functieomschrijving

Dan is de kans groot dat jij als senior beleidsmedewerker goed bij de directie Emancipatie past.

In het Coalitieakkoord is veel aandacht voor het onderwerp gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. Jij geeft vanuit jouw economische achtergrond invulling aan het emancipatiebeleid van de Rijksoverheid, waarbij je focust op arbeidsmarkt gerelateerde thema’s, zoals fiscaliteit, deeltijdwerk en kinderopvang. Ook vervul je een strategische rol in de onderzoekscoördinatie voor de hele directie.

Het interessante aan jouw functie? Je werkt op verschillende uitdagende beleidsdossier, samen met andere ministeries en het maatschappelijk middenveld (NGO’s) en planbureaus. Ook adviseer je de ambtelijke en politieke top van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Je geeft als senior beleidsmedewerker met een economische achtergrond invulling aan het emancipatiebeleid van de Rijksoverheid, specifiek op arbeidsmarktgerelateerde thema’s zoals fiscaliteit en financiële onafhankelijkheid. Je werkt intensief samen met verschillende ministeries en externe (niet-gouvermentele) organisaties aan maatschappelijke relevante onderwerpen die je regelmatig terugziet in de media.

Bij de directie werken we op dit moment vanuit drie speerpunten: arbeid, sociale veiligheid en gender diversiteit & gelijke behandeling. Dagelijks werken wij aan deze thema’s in nationale en internationale context. Jouw takenpakket bestaat in ieder geval uit inhoudelijke dossiers binnen team arbeid, bijvoorbeeld de loonkloof, positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van het nieuwe kinderopvangstelsel. Daarnaast heb je een themaoverstijgende rol bij het uitzetten van de onderzoekslijnen. Hierbij wordt rekening gehouden met jouw ervaring, achtergrond en affiniteit met de onderwerpen en met de behoeftes binnen het team arbeid en de directie.

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

Het managementteam, de ambtelijke top en de minister adviseren op de te bereiken beleidsdoelen: dat gaat jouw uitstekend af. Jij houdt van aanpakken, denkt in oplossingen en gaat voor resultaat. Je signaleert kansen en risico’s en maakt ze inzichtelijk. Daarbij heb je en goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Ook breng je structuur in je dagelijkse werkzaamheden en stel je je op als (inhoudelijk) sparringspartner. Verder draag je bij aan een positieve sfeer in je team, stimuleer je samenwerking binnen het team en de directie, en met andere ministeries en maatschappelijke partners. Zo bouw je aan én onderhoud je een relevant netwerk, dat je effectief weet in te zetten.

Verder herken je jezelf in het volgende:

 • je hebt veel ervaring als senior beleidsmedewerker of een stevige onderzoeksachtergrond (met een economisch profiel) binnen een dynamische politieke-bestuurlijke werkomgeving;
 • je hebt affiniteit met het werkterrein van de directie Emancipatie. Ervaring met lhbti+- en genderbeleid is een pre;
 • je hebt een economische achtergrond en/of aantoonbare ervaring met fiscaliteit, of arbeidsmarktvraagstukken;
 • bij voorkeur heb je kennis van en affiniteit met kwantitatief onderzoek en het opstellen van een onderzoeksagenda.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd, contractduur 1 jaar.

Salaris­niveau    Schaal 12 

Maand­salaris    Min €3.919 – Max. €5.825 (bruto)

Dienst­verband  Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Contract­duur 1 jaar

Minimaal aantal uren per week 32

Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Werkgever

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert een slim, vaardig en creatief Nederland. Wij zetten ons in voor mensen. De opsomming is verre van compleet, maar denk aan:

 • leerlingen, studenten en hun ouders;
 • kunstenaars, museumdirecteuren en leraren;
 • onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs;
 • wetenschappelijk onderzoekers;
 • medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen.

Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, het bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan. Het ministerie van OCW zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Afdeling

Directie Emancipatie

Directie Emancipatie richt zich primair op gelijke kansen en veiligheid van vrouwen en lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele personen, transgender personen en intersekse personen (LHBTI+-personen). Het doel is gendergelijkheid en gelijke rechten voor LHBTI+-personen. Mensen moeten kunnen zijn wie ze (willen) zijn en hun leven in kunnen richten zoals zij dat willen. Het kabinet zet daarom in op een ambitieus emancipatiebeleid.

Specificaties

 • Beleid- en staf; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Financiën; Management
 • Economie; Gedrag en maatschappij
 • 32—36 uur per week
 • €3919—€5825 per maand
 • Universitair
 • AT Senior beleidsmedewerker emancipatie met economisch profiel

Werkgever

Locatie

Rijnstraat 50, 2595 AA, Den Haag

Bekijk op Google Maps

Interesting for you