Lector Digital Intelligence & Business

Lector Digital Intelligence & Business

Geplaatst Deadline Locatie
26 apr 14 mei Deventer

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 14 mei 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Get ready for a smart world!

Functieomschrijving

De wereld om ons heen is in toenemende mate gebaseerd op digitale diensten en big data van klanten. Artificial intelligence en sociale netwerken zijn groeiende. Deze ontwikkelingen bieden vele kansen voor ondernemers om onderscheidend te worden in de markt en new business te genereren. Om effectief om te gaan met de bekende hiërarchie van data, informatie, kennis, wijsheid en passend handelingsrepertoire in relatie tot new business is het nodig om tot onderzoek naar Digital Intelligence te komen. Zowel artificiële intelligentie als menselijke intelligentie komen hierin samen teneinde toegevoegde waarde voor bedrijven en organisaties te genereren.

Het lectoraat Digital Intelligence & Business (DI&B) is een dynamisch lectoraat dat zich samen met bedrijven, overheden, andere organisaties en studenten richt op de digitale klantrelatie met behulp van data en digitale mogelijkheden en ICT ziet als middel voor het genereren en optimaliseren van business. De missie van het lectoraat is om digitale strategieën en concepten te begrijpen, vergelijken en vertalen naar nieuwe businessmogelijkheden. Projecten gaan over een digitale context of toepassing, vanuit een bedrijfskundig en maatschappelijk perspectief.

Samenwerken is essentieel. De lector ontwikkelt de onderzoeksagenda op basis van cases uit de beroepspraktijk. Dit gebeurt in nauwe samenwerking en afstemming met andere Saxion lectoraten en opleidingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met inzet van docent-onderzoekers en waar mogelijk met studenten. Zo bouwt het lectoraat mee aan de nieuwe generatie bedrijfskundigen met focus op digitale bedrijfsprocessen. 

De lector werkt hiertoe nadrukkelijk samen met andere lectoren uit de verschillende domeinen van Saxion. Daarmee geeft ze de eigen onderzoeksagenda en de corporate onderzoeksagenda van Saxion vorm. De lectoraten in het economische domein van Saxion worden ontwikkeld, aangestuurd en ondersteund vanuit een gezamenlijke visie op de relatie tussen werkveld, onderwijs en lectoraten.

Specificaties

Saxion

Functie-eisen

Ben je:

 • gepromoveerd, bij voorkeur op het gebied van digital intelligence;
 • in staat om bruggen te bouwen tussen technologie (digital intelligence, data driven innovation, digital transformation) en business;
 • een - internationaal opererend - netwerker pur sang;
 • in staat (praktijkgericht) onderzoek om te zetten in - voor het onderwijs relevante - programma's en projecten, die voor een belangrijk deel extern gefinancierd worden;
 • een bouwer en (ver)binder, die op inspirerende wijze leiding geeft aan een resultaatverantwoordelijke kenniskring;
 • creatief, innovatief op strategisch niveau, teamgericht en vraaggericht?

En heb je:

 • affiniteit met de maatschappelijke aspecten van business ontwikkeling vanuit een digitale context;
 • kennis van en affiniteit met het hoger beroepsonderwijs (dit is een pré);
 • de eigenschap om docent-onderzoekers en studenten te inspireren (dit is een must);
 • een flinke dosis realiteitszin?

Dan ga je:

 • het lectoraat Digital Intelligence & Business doorontwikkelen en er leiding aan geven;
 • in overleg met de opleidingen en beroepspraktijk de onderzoeksagenda verder formuleren, de uitvoering daarvan programmeren en de resultaten zichtbaar en implementeerbaar maken voor het onderwijs, de beroepspraktijk en de samenleving;
 • deel uitmaken van de onderwijsomgeving en bijdragen aan het onderzoekend onderwijs;
 • de deskundigheid binnen de opleidingen bevorderen door het stimuleren van de houding en de vaardigheden van medewerkers voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek;
 • verantwoordelijk zijn voor de acquisitie, de uitvoering en de publicatie van onderzoeksprojecten op het gebied van digital intelligence & business. Deze activiteiten vinden plaats in samenwerking met het bedrijfsleven, overheden en andere organisaties en onderzoeksinstellingen en dragen bij aan de corporate onderzoeksagenda van Saxion;
 • contacten onderhouden met bedrijven, organisaties, overheden, brancheorganisaties, universiteiten en onderzoeksinstellingen binnen en buiten Nederland. In deze functie bevorder je de kennisvalorisatie tussen Saxion en het bedrijfsleven of organisaties in haar regio door het operationaliseren van de schakels in het innovatieproces ten behoeve van een kansrijke innovatie en kennisvalorisatie;
 • tezamen met de directeur van de academie SCE zorgdragen voor een adequate personele invulling van de kenniskring;
 • de orderportefeuille van het lectoraat Digital Intelligence & Business uitbouwen en beheren.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: Arbeidsovereenkomst is 1 jaar, met de mogelijkheid van verlenging voor vervolgens nog eens 3 jaar bij goed functioneren.

Wat bieden wij?

Een boeiende functie waarin je zelfstandig te werk gaat in een maatschappelijk relevante en dynamische organisatie. Er is volop ruimte voor initiatieven en ontwikkeling. Je krijgt een aanstelling als Lector 2. 
De duur van de arbeidsovereenkomst is 1 jaar, met de mogelijkheid van verlenging voor vervolgens nog eens 3 jaar bij goed functioneren.

Je salaris is, afhankelijk van je kennis en ervaring, maximaal
€ 7.940,29 bruto (schaal 15 - cao-hbo, conform wijziging per 1-6-2022) bij een volledige werkweek.

Daarnaast ontvang je 8% vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering van 8,3%, mogelijkheden voor een ruim aantal vakantiedagen en uitstekende faciliteiten om thuis te werken. Ook heb je de mogelijkheid om jezelf zowel persoonlijk als vakinhoudelijk te blijven ontwikkelen door het volgen van interne en/of externe trainingen of opleidingen. Saxion streeft naar diversiteit in de samenstelling van haar medewerkersteams.    

Werkgever

Saxion

Jouw nieuwe werkomgeving
De wereld wordt steeds slimmer. Iedere dag opnieuw zien wij producten, diensten en oplossingen die er gisteren nog niet waren. Saxion vindt dat de mens in dit proces centraal moet staan. Daarom bereiden wij onze studenten met de belofte "Get ready for a smart world" op diverse manieren voor op hun toekomstige rol in deze dynamische samenleving.
Bij Saxion leren studenten welke invloed innovaties hebben op hun vakgebied en hoe zij technologie kunnen toepassen om tot de beste resultaten te komen. Ook ons onderzoek onderscheidt zich door focus op de wisselwerking tussen mens en technologie. Hiermee sluit Saxion goed aan op de sterke groei van de hightech maakindustrie, waar Oost-Nederland een voortrekkerspositie inneemt.
Studenten en onderzoekers komen met verrassende opvattingen en slimme oplossingen voor vraagstukken van bedrijven en organisaties. De impact hiervan op mensen en hun leefomgeving is groot; het leven wordt makkelijker, aangenamer, betaalbaarder, duurzamer.

Bij Saxion voel je je thuis
Je komt terecht in een open organisatie met en voor talent. We helpen elkaar, delen kennis en blijven ons onderwijs, onderzoek en onze organisatie continu verbeteren. Bij Saxion werk je op locatie en vanuit huis. Hybride werken is bij ons goed geregeld. We dagen je uit en bieden veel mogelijkheden om je werk/privé-balans goed in te delen, zodat je lekker in je vel zit. Als je kiest voor Saxion, krijg je een veelzijdige baan in een organisatie waar je je welkom voelt en jezelf kunt zijn. We bieden veel ruimte voor je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Bij ons ben je altijd in beweging op een manier die bij je past. We hebben goede faciliteiten voor loopbaanontwikkeling, zodat je breed inzetbaar bent.

Afdeling

School of Commerce & Entrepreneurship

De School of Commerce & Entrepreneurship (SCE) is een dynamische academie met deskundige en fijne collega’s die met elkaar staan voor mooi, relevant en innovatief onderwijs & onderzoek ten behoeve van onze studenten en inspeelt op vraagstukken uit het brede werkveld en de maatschappij.

SCE biedt in Deventer en Enschede de bacheloropleidingen Commerciële Economie en Ondernemerschap & Retail Management en de Associate Degree Ondernemerschap & Retail Management aan. Naast het lectoraat Digital Intelligence & Business heeft SCE een 2e lectoraat, Regio-ontwikkeling.

Beide lectoraten werken met elkaar en andere lectoraten van Saxion nauw samen aan diverse onderzoeksprojecten. De onderzoeksprogramma's, geregisseerd vanuit lectoraten, zorgen voor actuele en innovatieve bijdragen aan de curriculumvernieuwing, de deskundigheidsbevordering en de kennisontwikkeling. 

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Lector; Management; Beleid- en staf; Financiën; Onderwijs
 • Techniek; Gedrag en maatschappij
 • 32—40 uur per week
 • max. €7940 per maand
 • Gepromoveerd
 • SP Lector Digital Intelligence & Business

Locatie

Handelskade 75, 7417 DH, Deventer

Bekijk op Google Maps

Interesting for you