Universitair (hoofd)docent gegevensbescherming- & privacyrecht

Universitair (hoofd)docent gegevensbescherming- & privacyrecht

Geplaatst Deadline Locatie
2 mei 23 mei Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 23 mei 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

We zijn op zoek naar en enthousiaste collega die als UD of UHD wil meebouwen aan een onderzoeksgroep en een onderwijsprogramma op het gebied van het dynamische en maatschappelijk belangrijke privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Daarbij werken we samen met collega’s uit verschillende rechtsgebieden en uit andere faculteiten, zoals specialisten in artificiële intelligentie of data science van de faculteit Bètawetenschappen.  

Als universitair (hoofd)docent ontwikkelt en verzorgt u (vooral online) onderwijs aan masterstudenten op het gebied van het privacy- en gegevensbechermingsrecht, in het bijzonder op het gebied van de (U)AVG en ePrivacyregelgeving. U bent mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van cursussen in dit rechtsgebied, ter voorbereiding op de master Gegevensbescherming en Privacyrecht die momenteel in ontwikkeling is. U begeleidt daarnaast masterscripties.

U initieert, verwerft en verricht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht, uitmondend in wetenschappelijke publicaties.
Over de verhouding onderwijs-onderzoek kunnen nadere afspraken worden gemaakt.

U draagt uw expertise uit in externe netwerken en neemt initiatief in het verwerven van onderzoeks- en/of onderwijsprojecten in dit gebied. Voor de functie van UHD zult u ook betrokken worden als copromotor van de promovendi binnen de sectie en neemt u deel aan bestuurlijke activiteiten in en van de faculteit.

De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die voldoet aan de gestelde functie-eisen. Universitaire docenten die nog niet volledig voldoen aan de functie-eisen, maar die zich in staat achten om deze functie op termijn (drie jaar) goed te kunnen vervullen, worden ook uitgenodigd om te solliciteren.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

Van u verwachten we een afgeronde opleiding Rechtsgeleerdheid en bent gepromoveerd. U heeft aantoonbaar kennis en werkervaring binnen het privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Affiniteit met het telecommunicatierecht strekt tot aanbeveling. U beschikt over uitstekende kwaliteiten in zowel het doceren van kennis en vaardigheden op het betrokken terrein, in het begeleiden van studenten, als in het ontwikkelen van onderwijs. U hebt kennis van en affiniteit met vernieuwing in het wetenschappelijk afstandsonderwijs, in het bijzonder het gebruik van ICT. 
U beschikt over uitstekende onderzoekskwaliteiten, in het bijzonder op het terrein van het privacy- en gegevensberschermingsrecht, blijkend uit relevante publicaties (peer reviewed). Tevens heeft u ervaring met het initiëren en begeleiden van onderzoek.

Ervaring met het verwerven van fondsen voor onderzoek strekt tot aanbeveling. U bent resultaatgericht met een proactieve instelling. Naast zelfstandig werken beschikt u over het vermogen om in teamverband te werken en om samenwerkingsrelaties op te bouwen. U heeft uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, en u weet uw voorstellen op overtuigende manier te presenteren in het Nederlands en in het Engels. U bent in het bezit van het certificaat ‘Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)’, dan wel bereid dit te behalen.

Voor de aanstelling als universitair docent is een afgeronde promotie noodzakelijk of aanstaande, bij voorkeur op het gebied van gegevensbescherming of privacyrecht of een aanpalend rechtsgebied. Voor de aanstelling als universitair hoofddocent is een afgeronde promotie noodzakelijk.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: tijdelijk voor de duur van 18 maanden met uitzicht op een vaste aanstelling.

Het salaris behorende bij de aanstellig als universitair docent wordt afhankelijk van uw opleiding, ervaring en kwalificaties vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 11 of 12 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt minimaal 3.821,= en maximaal € 5.943,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

Het salaris behorende bij een aanstelling als universitair hoofddocent wordt afhankelijk van uw opleiding, ervaring en kwalificaties vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 13 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt minimaal € 5.294,= en maximaal € 6.444,= bruto per maand bij een volledig dienstverband

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd, hybride werken en betaald ouderschapsverlof.

Van u wordt verwacht dat u - in normale omstandigheden - op regelmatige basis (bij een voltijdsaanstelling 2 dagen per week) in Heerlen aanwezig bent.

Werkgever

Open Universiteit

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in acht vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit (zie www.ou.nl/rankings). Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 18.000 studenten en werken meer dan 750 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op acht wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Afdeling

Faculteit Rechtswetenschappen

De faculteit RW heeft circa negentig medewerkers en is momenteel sterk aan het vernieuwen. De lijnen zijn kort, initiatief en doortastendheid worden op prijs gesteld en er is volop ruimte voor de verwezenlijking van goede ideeën. De faculteit kent twee vakgroepen: de vakgroep Privaatrecht en de Vakgroep Publiekrecht. De sectie Privacy & Gegevensbeschermingsrecht is onderdeel van de vakgroep Privaatrecht. Onderwijs en onderzoek worden ondersteund vanuit het Bureau Onderwijs en Onderzoek (BOO).

De kern van het juridisch onderwijs bestaat uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.B) en de masteropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.M) met vijf afstudeervarianten (privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht, staatsrecht & rechtstheorie en Europees & internationaal recht). De faculteit is momenteel bezig met de ontwikkeling van een masteropleiding Gegevensbescherming en Privacyrecht (LL.M). Daarnaast zijn er schakelprogramma’s. Ook verzorgt de faculteit zowel in de bachelor, de master als in het PhD-programma enkele cursussen in samenwerking met buitenlandse partners (waaronder de FernUni in Hagen, Duitsland en de UNED in Madrid, Spanje) in het strategisch partnerschap EDELNet. Medewerkers van de faculteit nemen deel aan andere OU-masteropleidingen zoals Gezondheidswetenschappen.

De faculteit vindt onderwijsvernieuwing belangrijk en loopt binnen de OU voorop met de ontwikkeling van serious games, podcasts en andere innovatieve vormen van online begeleiding. F2F-onderwijs wordt echter beslist niet vergeten: de studiecentra worden goed benut voor verschillende typen onderwijs. Bij onderwijsontwikkeling en onderwijsvernieuwing werken docenten van de faculteit nauw samen met collega’s van het onderwijskundig expertisecentrum van de OU, het ECO. Het onderwijs wordt door studenten goed gewaardeerd: de faculteit Rechtswetenschappen staat op de eerste plaats in de Nationale Studenten Enquête 2021 en op de gedeelde eerste plaats in de Studiekeuzegids van 2021.

Rechtswetenschappen heeft een vakgebiedoverstijgend onderzoeksprogramma, ‘Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving’. Het accent van het onderzoek ligt op het positieve recht, maar de faculteit heeft ook een sterke groep Empirical Legal Studies (met hoogleraren ELS, criminologie en rechtsantropologie) en rechtstheorie. Er zijn tien fulltime promovendi en acht postdocs werkzaam aan de faculteit. Daarnaast zijn er veel buitenpromovendi. De OU neemt evenals de zusterfaculteiten sinds juli 2019 deel aan het Sectorplan Rechtsgeleerdheid, in het bijzonder het speerpunt Transformatieve werking van globalisering in recht in Nederland (met de UvA, UvT en UM). Ook werken we samen met andere faculteiten en instellingen in onderzoek en valorisatie, bijvoorbeeld met het NSCR en met de UvT in www.nederlandrechtsstaat.nl,  en zijn verschillende medewerkers zeer actief in valorisatie en wetenschapscommunicatie.

Specificaties

  • Universitair hoofddocent
  • Recht
  • 30.4—38 uur per week
  • Gepromoveerd
  • AC/FAC/RW/22054

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you