Promovendus Gegevensbeschermings- & Privacyrecht

Promovendus Gegevensbeschermings- & Privacyrecht

Geplaatst Deadline Locatie
2 mei 23 mei Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 23 mei 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

U heeft tot taak het onder begeleiding van prof. mr. Anna Berlee uitvoeren van een onderzoeksproject op het terrein van het gegevensbeschermingsrecht. Afhankelijk van het onderwerp en/of de methode van onderzoek wordt een copromotor gekozen.

De kandidaat wordt verzocht alvast op het onderzoeksonderwerp te reflecteren, door haar/zijn sollicitatie te doen vergezellen van een mogelijke onderzoeksvraag en onderzoeksplan, op maximaal één A4.

De kandidaat komt te werken in de sectie Gegevensbescherming en Privacyrecht. Deze sectie is onderdeel van de afdeling Privaatrecht van de faculteit Rechtsgeleerdheid. We zijn op zoek naar een enthousiaste collega die wil meebouwen aan een onderzoeksgroep en een onderwijsprogramma op het gebied van het dynamische en maatschappelijk belangrijke privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Daarbij werken we samen met collega’s uit verschillende rechtsgebieden en uit andere faculteiten, zoals specialisten in artificiële intelligentie of data science van de faculteit Bètawetenschappen. De kandidaat kan betrokken worden bij het verzorgen van (een deel van) een vak in de nieuwe master Gegevensbescherming en Privacyrecht dat aansluit bij het onderwerp van de dissertatie.  

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

U bent met uitstekende resultaten afgestudeerd met een masterdiploma op het terrein van het recht (regulier of onderzoeksmaster). Ten behoeve van het onderzoek en de (beperkte) inzet in het onderwijs is een specialisatie op het gebied van het gegevensbeschermingsrecht of aanpalende rechtsgebieden wenselijk. U heeft aantoonbare wetenschappelijke interesse en onderzoekskwaliteiten, bij voorkeur blijkend uit een wetenschappelijke publicatie. U bent enthousiast en ambitieus op het terrein van wetenschappelijk onderzoek. Verder kunt u zowel in teamverband als zelfstandig werken en beschikt u over zeer goede communicatieve vaardigheden. Ook heeft u goede ICT-vaardigheden en bent u resultaatgericht met een proactieve instelling.


 

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: tijdelijk voor de periode van 1 jaar. Bij een goede voortgang en goed functioneren zal de aanstelling worden verlengd tot in totaal 4 jaar.

Het salaris van de promovendus bedraagt € 2.443,= bruto per maand gedurende het eerste jaar, oplopend tot maximaal € 3.122,= bruto per maand gedurende het vierde jaar, gebaseerd op een volledige werkweek en conform de huidige salarisschalen volgens Bijlage A van de CAO van de Nederlandse Universiteiten.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd, hybride werken en betaald ouderschapsverlof.

Van u wordt verwacht dat u - in normale omstandigheden - op regelmatige basis (bij een voltijdsaanstelling 2 dagen per week) in Heerlen aanwezig bent.

 

 

Werkgever

Open Universiteit

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in acht vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit (zie www.ou.nl/rankings). Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 18.000 studenten en werken meer dan 750 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op acht wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Afdeling

Faculteit Rechtswetenschappen

De faculteit RW heeft circa negentig medewerkers en is momenteel sterk aan het vernieuwen. De lijnen zijn kort, initiatief en doortastendheid worden op prijs gesteld en er is volop ruimte voor de verwezenlijking van goede ideeën. De faculteit kent twee vakgroepen: de vakgroep Privaatrecht en de Vakgroep Publiekrecht. De sectie Privacy & Gegevensbeschermingsrecht is onderdeel van de vakgroep Privaatrecht. Onderwijs en onderzoek worden ondersteund vanuit het Bureau Onderwijs en Onderzoek (BOO).

De kern van het juridisch onderwijs bestaat uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.B) en de masteropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.M) met vijf afstudeervarianten (privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht, staatsrecht & rechtstheorie en Europees & internationaal recht). De faculteit is momenteel bezig met de ontwikkeling van een masteropleiding Gegevensbescherming en Privacyrecht (LL.M).  Daarnaast zijn er schakelprogramma’s. Ook verzorgt de faculteit zowel in de bachelor, de master als in het PhD-programma enkele cursussen in samenwerking met buitenlandse partners (waaronder de FernUni in Hagen, Duitsland en de UNED in Madrid, Spanje) in het strategisch partnerschap EDELNet. Medewerkers van de faculteit nemen deel aan andere OU-masteropleidingen zoals Gezondheidswetenschappen.

De faculteit vindt onderwijsvernieuwing belangrijk en loopt binnen de OU voorop met de ontwikkeling van serious games, podcasts en andere innovatieve vormen van online begeleiding. F2F-onderwijs wordt echter beslist niet vergeten: de studiecentra worden goed benut voor verschillende typen onderwijs. Bij onderwijsontwikkeling en onderwijsvernieuwing werken docenten van de faculteit nauw samen met collega’s van het onderwijskundig expertisecentrum van de OU, het ECO. Het onderwijs wordt door studenten goed gewaardeerd: de faculteit Rechtswetenschappen staat op de eerste plaats in de Nationale Studenten Enquête 2021 en op de gedeelde eerste plaats in de Studiekeuzegids van 2021.

Rechtswetenschappen heeft een vakgebiedoverstijgend onderzoeksprogramma, ‘Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving’. Het accent van het onderzoek ligt op het positieve recht, maar de faculteit heeft ook een sterke groep Empirical Legal Studies (met hoogleraren ELS, criminologie en rechtsantropologie) en rechtstheorie. Er zijn tien fulltime promovendi en acht postdocs werkzaam aan de faculteit. Daarnaast zijn er veel buitenpromovendi. De OU neemt evenals de zusterfaculteiten sinds juli 2019 deel aan het Sectorplan Rechtsgeleerdheid, in het bijzonder het speerpunt Transformatieve werking van globalisering in recht in Nederland (met de UvA, UvT en UM). Ook werken we samen met andere faculteiten en instellingen in onderzoek en valorisatie, bijvoorbeeld met het NSCR en met de UvT in www.nederlandrechtsstaat.nl,  en zijn verschillende medewerkers zeer actief in valorisatie en wetenschapscommunicatie.

Specificaties

  • Promotiestudent
  • Recht
  • max. 38 uur per week
  • Universitair
  • AC/FAC/RW/22055

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you