Promovendus Eerlijke en onpartijdige performance-based assessment in het hoger onderwijs (1,0 fte)

Promovendus Eerlijke en onpartijdige performance-based assessment in het hoger onderwijs (1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
4 mei 18 mei Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 18 mei 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De promotieplaats is onderdeel van het door het NRO gefinancierde onderzoeksproject Establishing Valid and Fair Performance-based Assessment of Professional Skills in Higher Education. Dit project gebruikt inzichten uit de psychometrie, onderwijskunde en organisatiepsychologie om te onderzoeken hoe professionele vaardigheden, zoals communiceren en probleemoplossend vermogen, valide en eerlijk beoordeeld kunnen worden op basis van performance-based assessment (zoals geschreven opdrachten en presentaties) in het hoger onderwijs. Het doel van het project is het bestuderen van principes die de validiteit, eerlijkheid en acceptatie van performance-based assessmentmethoden beïnvloeden, resulterend in inzichten vertaald naar praktische richtlijnen voor het ontwerpen van beoordelingsprocedures van professionele vaardigheden die breed toegepast kunnen worden in het hoger onderwijs.

Het project bestaat uit twee PhD-projecten; één gericht op valide en betrouwbaar beoordelen (Rijksuniversiteit Groningen) en één gericht op eerlijk en unbiased beoordelen (Erasmus Universiteit Rotterdam).

Deze vacature is voor het PhD-project gericht op eerlijke en onpartijdige performance-based assessment. Het project is veelzijdig en biedt ruimte om ervaring op te doen met verschillende soorten onderzoek en om samen te werken met personen uit verschillende disciplines.

 

Het project bestaat uit een overzichtsstudie naar de discrepanties tussen best-practices van performance-based assessment zoals beschreven in de onderwijskundige en psychometrische/arbeids- en organisatiepsychologische literatuur, experimentele studies naar de invloed van holistische en analytische manieren van beoordelen en de invloed van narratieve en cijfermatige beoordelingen, en onderzoek naar percepties van stakeholders over performance-based assessment, zoals docenten en studenten. Het primaire begeleidingsteam voor dit project bestaat uit prof. dr. Marise Born (arbeids- en organisatiepsychologie, Erasmus Universiteit Rotterdam), dr. Karen Stegers-Jager (onderwijskunde, Erasmus MC) en dr. Janneke Oostrom (HRM/organisatiepsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam). Er zal gedurende het project worden samengewerkt met de andere promovendus (Rijksuniversiteit Groningen) en de andere leden van het projectteam (prof. dr. Rob Meijer (psychometrie en statistiek, RuG), dr. Susan Niessen (psychologie, psychometrie en statistiek, RuG) en dr. Marion Tillema (onderwijskunde, Avans Hogeschool Breda)). De aanstelling bestaat voor 0.9 fte uit tijd voor het promotieonderzoek en 0.1 fte om ervaring op te doen en competenties te ontwikkelen in het geven van onderwijs (volgen van cursussen, coaching en het geven van werkgroepen en gastcolleges).

Samenvattend zijn de taken:

 • Onderzoek uitvoeren dat resulteert in een proefschrift en aansluit bij de doelstellingen en eisen van het project.
 • Het organiseren en uitvoeren van de dataverzameling voor de onderzoeksprojecten.
 • Resultaten van het onderzoek publiceren in internationale wetenschappelijke tijdschriften.
 • Het onderzoek presenteren aan een breed publiek van zowel (internationale) collega-wetenschappers als praktijkpartners.
 • Samenwerken met collega-wetenschappers.
 • Verzorgen van onderwijsactiviteiten zoals kleinschalig werkgroeponderwijs en gastcolleges, in samenwerking met de begeleiders.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Voor deze functie wordt van je verwacht dat je:

 • Een afgeronde (research) Masteropleiding op het gebied van Psychologie, Onderwijskunde, of een verwante sociale wetenschap.
 • Een goed academisch track-record hebt (cijfers).
 • Aantoonbare affiniteit en vaardigheden hebt in psychologisch en/of onderwijskundig testen en testgebruik.
 • Enthousiast bent over het schrijven van internationale publicaties en een proefschrift.
 • Over goede organisatievaardigheden beschikt en zin hebt om dataverzameling te organiseren en realiseren.
 • Beschikt over goede academische schrijfvaardigheid.
 • Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal hebt.
 • Beschikt over goede sociale- en communicatievaardigheden en bereid bent om met andere teamleden samen te werken.
 • Enthousiast bent over het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar praktische richtlijnen.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van deze functie is 1 september 2022, en de functie is gevestigd in Rotterdam, bij Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. De functie bedraagt 1,0 FTE. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 2.443, - en € 3.122, - bruto per maand (schaal P), conform de CAO-NU. Het dienstverband wordt aangegaan voor een jaar. Daarna is er de mogelijkheid om bij goed functioneren de overeenkomst te verlengen voor het resterende gedeelte van het traject met een maximum van 4,5 jaar voor de totale aanstelling. Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met de nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter.  We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Afdeling

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Department of Psychology, Education & Child Studies (DPECS)

Het departement verzorgt onderwijs en verricht onderzoek op het gebied van de psychologische en pedagogische wetenschappen. Het onderwijs binnen de opleidingen kenmerkt zich door een innovatieve didactische benadering, het zogeheten probleemgestuurd onderwijs (PGO). De staf van dit departement bestaat uit een team van veelal jonge wetenschappers. Het secretariaat maakt onderdeel uit van het departement en verzorgt de ondersteuning van de voorzitters, leidinggevenden en medewerkers van het departement.

Specificaties

 • PhD
 • ESSB/20220414

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you