PhD Alternatieve Agrarische Verdienmodellen

PhD Alternatieve Agrarische Verdienmodellen

Geplaatst Deadline Locatie
11 mei 17 jun Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 17 jun 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Heb je een passie voor sociale wetenschappen? Wil je maatschappelijk betrokken onderzoek doen naar agrarische systemen en duurzame voedselproductie? Solliciteer dan bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Functieomschrijving

Het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de VU biedt een AIO/PhD-positie aan in het project Towards a sustainable and dynamic landscape for farmer, nature manager, citizen and biodiversity (VeenVitaal). VeenVitaal is een project binnen de Nationale Wetenschapsagenda, gefinancierd door de NWO. VeenVitaal is een uniek samenwerkingsverband van wetenschappers, natuurbeheerders/organisaties, (natuurinclusieve) boeren en diverse beleidsorganen. Ons gezamenlijke doel is verduurzaming van het veenweidegebied in de regio Amsterdam. VeenVitaal onderzoekt vormen van natuurinclusief landgebruik in het karakteristieke Nederlandse laagveenlandschap. Dit moet zorgen voor herstel van biodiversiteit, minder veenafbraak, betere waterkwaliteit, een rendabele bedrijfsvoering voor grondbezitters en boeren, en een inspirerend landschap. Het consortium bestaat uit 10 universiteiten en onderzoeksinstellingen, en 20 ondernemingen en partnerorganisaties in Nederland. Samen creëren wij een platform voor het onderzoeken van de duurzaamheid van veenweidegebruik, biodiversiteit en ecosysteemprocessen.

Binnen het project is je hoofdtaak het ontwikkelen en uitvoeren van innovatief en experimenteel onderzoek naar duurzame voedselproductie en -consumptie. Je belangrijkste onderzoeksmethoden zijn vragenlijsten en keuze-experimenten onder consumenten en boeren. Een belangrijk onderdeel van het project is co-design van onderzoek en co-creatie van kennis in een living lab met veel verschillende consortiumpartners. Een multidisciplinaire achtergrond en goed kunnen communiceren zijn daarom belangrijke troeven. De consortiumpartners en de relevante onderzoekspopulaties komen uit Nederland, en de Nederlandse context staat centraal in onze onderzoeksvragen. Daarom zijn we expliciet op zoek naar iemand die Nederlands spreekt.

Afhankelijk van je voorkeuren draag je ook bij aan onderwijsactiviteiten die aansluiten bij je expertise (tot 0,2 fte). Dit kan bijvoorbeeld gaan om het assisteren bij vakken in de MSc Environment and Resource Management van IVM en het begeleiden van BSc- en MSc-studentenprojecten. We vinden de integratie van onderzoek en onderwijs belangrijk, en we willen studenten graag verbinden aan het VeenVitaal-project. De onderzoeks- en onderwijstaken vullen elkaar dus goed aan.

Jouw taken
 • je ontwerpt en voert keuze-experimenten uit naar de rol van maatschappelijke betalingen op bedrijfsbeslissingen van boeren
 • je ontwerpt en voert een protocol uit voor samenwerking met boeren, voor onder andere bovenstaand keuze-experiment
 • je werkt mee aan het ontwerpen en uitvoeren van vragenlijsten en experimenten naar voorkeuren en betalingsbereidheid van consumenten
 • je publiceert onderzoeksresultaten in internationale peer-reviewed tijdschriften en beleidsgerichte tijdschriften. Je rondt het project af met een proefschrift
 • eventueel geef je onderwijs en begeleiding aan studenten in de MSc Environment and Resource Management en eventueel andere opleidingen

Specificaties

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Functie-eisen

 • MSc in een sociale wetenschap (inclusief economie). Een multidisciplinaire achtergrond is een pré
 • onderzoeksinteresse in een of meer van de volgende thema's/methoden: voedselduurzaamheid, experimentele en gedragseconomie, economie van ecosysteemdiensten, bedrijfsmodellen voor boeren, betalingen voor ecosysteemdiensten
 • ervaring in lesgeven en MSc/BSc supervisie en aantoonbare communicatieve vaardigheden zijn een pré
 • wij zoeken een Nederlandstalige kandidaat

Arbeidsvoorwaarden

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Het salaris bedraagt gedurende het eerste jaar €2.443 oplopend tot €3.122 bruto per maand in het vierde en vijfde jaar bij een voltijds dienstverband. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur 1 jaar en minimaal 0,8 fte, en bij voldoende perspectief wordt dit verlengd tot een totaal van 5 jaar. Aan het einde van het vijfde jaar wordt de arbeidsovereenkomst afgesloten met een dissertatie.

Daarnaast beschikt de VU over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken, zoals:
 • maximaal 41 vakantiedagen bij een voltijds dienstverband
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
 • ruime bijdrage aan ABP-pensioenregeling
 • kinderdagverblijf aanwezig op VU campus
 • bijdrage aan reiskosten voor woon-werkverkeer
 • collectiviteitskortingen op ziekte- en autoverzekering
 • keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam

Bijdragen aan een betere wereld door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek, dat is de ambitie van de VU. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten. Ons onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen.

Aan de VU studeren ruim 30.000 studenten en werken meer dan 5.500 medewerkers. De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek.

Diversiteit
Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.

Faculteit der Bètawetenschappen
De Faculteit der Bètawetenschappen inspireert wetenschappers en studenten om duurzame oplossingen te vinden voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Van bosbranden tot big data, van obesitas tot geneesmiddelen en van molecuul tot de maan: ons onderwijs en onderzoek beslaan de volle breedte van de bètawetenschappen. Nationaal en internationaal delen wij kennis en ervaring met vooraanstaande wetenschappelijke instituten en het bedrijfsleven.

Werken bij Bètawetenschappen is samenwerken met studenten, promovendi en wetenschappers met focus op hun vak én een brede blik op de wereld. De faculteit telt ongeveer 5.750 studenten en er werken ruim 1.250 medewerkers.

Over afdeling, instituut, project
Het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM), opgericht in 1971, is een toonaangevend instituut voor milieuonderzoek dat internationaal wordt erkend vanwege de hoogwaardige onderzoeksresultaten en vanwege haar interdisciplinaire werk. De missie van het instituut is om door middel van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs bij te dragen aan een duurzamer maatschappij en aan zorg voor het milieu. IVM streeft naar excellent probleemgericht onderzoek dat nuttig is voor een breed scala aan stakeholders in binnen- en buitenland. Een unieke kracht van ons onderzoek is het begrijpen van duurzaamheidsproblemen in hun sociale en economische context. Onze onderzoekers zijn opgedeeld in vier afdelingen: Milieueconomie, Milieugeografie, Milieubeleidsanalyse, en Water- en klimaatrisico. Sinds 2001 maakt het IVM deel uit van de Faculteit der Bètawetenschappen van de VU Amsterdam (wettelijke naam Stichting VU).

De afdeling Milieu-Economie (EE) heeft als doel het verbeteren van kennis over de interactie tussen milieu en economie. De afdeling is een van de belangrijkste groepen van milieu-economen in Europa, bestaande uit ongeveer 30 wetenschappelijk medewerkers en promovendi. De strategie van de afdeling is om haar positie als belangrijke speler op het Europese gebied van milieu-economie te consolideren en verder te versterken. Belangrijke toepassingsgebieden zijn onder meer klimaatverandering, energie, water, ecosysteemdiensten en beheer van milieu en natuurlijke hulpbronnen. De filosofie van de afdeling EE is om haar onderzoeksprojecten nauw te integreren met haar onderwijsprogramma, en om samen met belanghebbenden en samenwerkende instituten onderzoek te initiëren en uit te voeren. De komende jaren zal de EE-afdeling nieuwe onderzoeksgebieden verkennen die verband houden met de economie van klimaatverandering en risicobeheer, de economie van ecosysteemdiensten en de economie van hernieuwbare energie.

Specificaties

 • Universitair docent
 • Gepromoveerd
 • 11790

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

De Boelelaan 1105, 1081HV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you