Universitair docent Bestuurs- en Organisatiewetenschap, in het bijzonder Strategisch Human Resource Management (1,0 fte)

Universitair docent Bestuurs- en Organisatiewetenschap, in het bijzonder Strategisch Human Resource Management (1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
13 mei 7 jun Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 7 jun 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Bij de faculteit REBO is plek voor een UD Bestuurs- en Organisatiewetenschap in het bijzonder Strategisch Human Resource Management.

Functieomschrijving

Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht (UU) zoekt een universitair docent (UD) Bestuurs- en Organisatiewetenschap, i.h.b. Strategisch Human Resource Management (HRM) of een verwante discipline. We hebben ruimte voor een (bijna) gepromoveerde universitair docent, die onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact combineert. Binnen USBO levert de UD specifiek een bijdrage aan het onderzoek en het onderwijs vanuit de leerstoelgroep Strategisch Human Resource Management. Binnen de Universiteit Utrecht is deze onderzoeksgroep onder andere actief binnen het strategische onderzoeksthema Institutions for Open Societies.
De beoogde UD is (bijna) gepromoveerd op een maatschappelijk relevante thematiek, in relatie tot Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O). Naast de brede domeinkennis, en thematische affiniteit met Strategisch Human Resource Management, beschikt de UD over specifieke kennis rond talentgericht werken, performance management en (team)performance.

USBO verwelkomt verschillende disciplines, theoretische perspectieven en onderzoeksbenaderingen. In alle benaderingen vindt USBO het actief betrekken van maatschappelijke partners belangrijk. De UD zal 1,5 tot 2 dagen per week betrokken zijn bij het UU onderzoek- en impactproject ‘Teamspirit en teamperformance’, dat onderdeel is van een strategische samenwerking tussen FC Utrecht en de Universiteit Utrecht. In dit project wordt onderzocht hoe in de sport en in werk talentgericht werken in teams wordt, c.q. kan worden, vormgegeven. In het onderwijs is de nieuwe UD breed inzetbaar, in zowel de bachelor- als de masteropleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap en zo mogelijk ook in het executive onderwijs (tevens onderwijs voor professionals). 

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar een UD die onderwijs verzorgt in de bachelor, master (en executive master), die graag samenwerkt in onderzoeksprojecten en die belang hecht aan maatschappelijke impact. Meer specifiek zijn we op zoek naar een collega met:
 • aantoonbare en brede onderwijservaring in zowel bachelor- als masteronderwijs;
 • affiniteit met de toepassing van een intensieve didactiek die aansluit bij de ontwikkelingsfase en behoeften van de student;
 • een basiskwalificatie onderwijs of de bereidheid deze op korte termijn te behalen;
 • aantoonbare ervaring met activerende en intensieve onderwijswerkvormen en met persoonlijke studentbegeleiding;
 • bij voorkeur ervaring met onderwijscoördinatie;
 • een zeer goede beheersing van het Nederlands;
 • een achtergrond (inclusief promotie of uitzicht op promotie) in de bestuurs- en organisatiewetenschap of een verwante discipline met affiniteit voor Strategisch HRM;
 • vanwege de strategische ambities van het departement USBO wordt een achtergrond in of kennis van sustainability (duurzame samenleving) als een pre beschouwd;
 • ervaring met kwalitatief onderzoek (daarnaast is ervaring met kwantitatief onderzoek een pre);
 • een internationale oriëntatie in het communiceren van onderzoeksresultaten en samenwerken met internationale collega’s;
 • een maatschappelijke gerichtheid en motivatie om via onderwijs en onderzoek impact te creëren;
 • aantoonbare ervaring in het betrekken van maatschappelijke partners in onderzoek en onderwijs;
 • een sterke inzet als teamplayer en die een bijdrage wil leveren aan de ontmoeting binnen de academische community van studenten, docenten, onderzoekers en praktijkprofessionals.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een tijdelijk dienstverband (1,0 fte) voor de duur van 18 maanden. Bij goed functioneren wordt het dienstverband na 18 maanden omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het salaris bedraagt - afhankelijk van opleiding en ervaring - minimaal € 3.821,- en maximaal € 5.230,- (schaal 11 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.


De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht is een unieke combinatie van drie departementen: Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Deze drie vakgebieden verzorgen afzonderlijk én gezamenlijk onderwijs en onderzoek. Door dit multidisciplinaire aanbod is de faculteit een onderscheidende partner voor kennisoverdracht op hoog niveau.


Het departement USBO richt zich op de studie van besturen en organiseren, gericht op publieke vraagstukken en in wisselwerking met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Het is nauw verbonden met het strategisch thema Institutions for Open Societies. In de onderzoeksstrategie staan de thema’s inclusie, digitalisering en duurzaamheid centraal. USBO-medewerkers leveren zowel een bijdrage aan de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap (bachelor, master, executive master), als aan het gemeenschappelijk onderzoeksterrein en aan de ambities van het departement op het terrein van maatschappelijke impact. Binnen het departement bestaat grote aandacht voor onderwijskwaliteit, wat terug te zien is in de hoge opleidingswaardering onder de studenten. Aan de bacheloropleiding is het NVAO bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief toegekend. Van de kandidaten verwachten wij ook een bijdrage aan de verdere ontwikkeling hiervan.

Specificaties

 • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
 • Economie
 • 36—40 uur per week
 • €3821—€5230 per maand
 • Universitair
 • 1189832

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Bijlhouwerstraat 6, 3511 ZC, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you