Strategisch i-adviseur (0.8-1,0 fte)

Strategisch i-adviseur (0.8-1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
13 mei 16 jun Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 16 jun 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Ben jij geïnteresseerd in digitaliseringsontwikkelingen binnen het onderzoek en onderwijs van de EUR? Vind je het interessant om de toekomstvisie vorm te geven vanuit jouw informatiemanagement expertise? En ben je in staat om de ontwikkelingen die je ziet, om te zetten in richtinggevende adviezen aan de Chief Information Officer (CIO), Decanen en het College van Bestuur (CvB)? Kom dan ons team versterken!

Functieomschrijving

Digitalisering is een wereldwijd gegeven en raakt ook de Erasmus Universiteit. Samen zetten we ons in om de digitale transformatie binnen de universiteit vorm te geven. 

Als strategisch i-adviseur binnen het IM-beleidsteam, werk je mee aan de toekomstvisie van de universiteit vanuit jouw kennis over digitalisering. Je hoeft dit niet alleen te doen, je komt in een team van strategisch i-adviseurs, waarmee je veelvuldig samenwerkt. Je geeft richtinggevende adviezen aan de Chief Information Officer (CIO) en collega’s binnen en buiten het CIO-Office. Als strategisch i-adviseur loop je vaak een stap voor op de rest en ben je in staat om de ander in jouw denkproces mee te nemen. Je spreekt de taal van zowel bestuurders, collega-beleidsmakers en de i-community als van experts, wetenschappers en ondersteuners. Ook vind je het belangrijk dat ieders standpunt gehoord wordt bij besluitvorming over de digitale ontwikkelingen. Met je innemende persoonlijkheid liggen relaties en netwerken aanknopen je van nature goed. Binnen elk team ben jij diegene die de kou uit de lucht kan halen en zorgt voor relativering in turbulente tijden.

Werken aan de toekomstvisie kent voor het IM-beleidsteam van de dienst EDIS ( Erasmus Digitalisation & Information Services) diverse vormen. Recentelijk hebben we als CIO Office een overzicht van ontwikkelingen gebundeld en uitgewerkt in een inspiratiedocument, getiteld de Staat der Digitalisering. Hiervoor hebben we met de verschillende expertises van het CIO Office nauw samengewerkt en de tussentijdse resultaten zijn besproken met de hele i-community en bestuurders van de EUR. Daarnaast werkt een strategisch i-adviseur aan nieuwe projectvoorstellen samen met informatiemanagers van de faculteiten, houdt zicht op de lopende projecten en adviseert de CIO op diverse bestuurlijke trajecten. Het ene moment drink je koffie met een vice-decaan onderzoek, het andere moment bespreek je met een architect de mogelijkheden voor een nieuw initiatief. Je neemt deel aan diverse soorten overleggen, zoals reguliere overleggen met domeinteams en thematische workshops over gewenste veranderingen, bijvoorbeeld over de transformatie naar agile werken.

Zie je jezelf al lopen over het campusterrein op weg naar een workshop? Heb je zin in een online meeting met docenten en wetenschappers over nieuwe mogelijkheden? Dan nodigen we je uit om kennis te maken, en samen met ons de EUR verder te helpen in de digitale transformatie.

Taken

Je adviseert over en geeft richting aan de strategische koers van de informatievoorziening die de EUR  helpt bij het realiseren van haar ambities. Dit doe jij door:

 • Het verkennen van ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, binnen en buiten de sector;
 • Het concretiseren van ideeën en visie in onderwerpen voor onze digitaliseringsambities, organisatieprocessen of samenwerkingsvormen;
 • Het opstellen van IV-plannen waarin behoeften worden vertaald naar gerichte, haalbare en geprioriteerde maatregelen;
 • De coördinatie, stroomlijning en verbetering van de i-advisering in de organisatie;
 • Gevraagd en ongevraagd leveren van input.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • Een afgeronde WO-opleiding met minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met informatievoorziening en bij voorkeur met data-, informatie- en procesgestuurd werken;
 • Je hebt adviesvaardigheden op strategisch niveau. Je bent in staat om op verschillende niveaus te communiceren, zowel binnen de primaire als ondersteunende processen;
 • Je schrijft goed. Je visie en adviezen weet je overtuigend om te zetten in heldere taal, zowel online als offline;
 • Je weet hoe je collega’s en het management van andere directies meeneemt in veranderingsprocessen;
 • Je hebt een scherp oog voor relevante trends en brengt van daaruit heldere adviezen in;
 • Je hebt ervaring met het uitbesteden en/of begeleiden van initiatieven en het opzetten van samenwerkingsverbanden op het gebied van informatievoorziening.

P-Competenties

De volgende competenties zijn belangrijk om deze functie succesvol te kunnen vervullen:

 • Sensitiviteit en inlevingsvermogen;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk);
 • Uitstekend kunnen samenwerken in teamverbanden;
 • Hoog analytisch vermogen en oordeelsvorming;
 • Besluitvaardigheid en overtuigingskracht;
 • Onderhandelingsvaardigheden;
 • Plannen en organiseren;
 • Integer.

Voldoe je niet aan alle functie-eisen, maar ben je leergierig en wil jij je verder ontwikkelen in de functie? Ook dan vragen we je om te solliciteren. De inschaling zal dan aangepast worden op basis van jouw ervaring en competenties.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar en kan bij goed functioneren worden omgezet in een vaste aanstelling. Bij voorkeur wordt het dienstverband zo snel als mogelijk aangegaan.

Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling minimaal € 4.629,00 en maximaal € 6.444,00 bruto per maand (schaal 12 - 13). De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder een vakantie-uitkering van 8,0%, een eindejaarsuitkering van 8,3% en ruime verloffaciliteiten (o.a. 41 vakantiedagen bij een voltijdse werkweek) voor een goede balans tussen werk en privé. Verder is de EUR aangesloten bij het pensioenfonds ABP en biedt gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van een aantal faciliteiten, zoals de sportaccommodatie en de universiteitsbibliotheek.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of een ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten. 

De Erasmus Universiteit Rotterdam stimuleert blended working: werken op verschillende locaties en tijden. Denk aan thuiswerken, buiten de files rijden en werken op momenten waarop dat voor jou (en je team) goed past. E.e.a. in overleg met de leidinggevende. 

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter.  We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Afdeling

Erasmus Digitalisation and Information Services (EDIS)

De dienst EDIS binnen PRO is een ondernemende dienstverlener voor de Erasmus Universiteit die betrouwbare informatiediensten en communicatietechnologie levert en samen met interne en externe partners zorgt voor constante vernieuwing met een zo kort mogelijke ‘time-to-market’. Om dit doel te realiseren heeft EDIS zich georganiseerd naar de doelgroepen Onderwijs, Onderzoek en Bedrijfsvoering. De verantwoordelijkheid is belegd in resultaatverantwoordelijke teams. Deze teams hebben specifieke kennis van de doelgroep en hun processen, de bestaande en gewenste IV/IT-inrichting en de marktontwikkeling.

De CIO Office: strategische partner bij digitale ontwikkeling

De wereld verandert razendsnel. Veranderingen zijn steeds complexer, volgen elkaar snel op en digitalisering speelt altijd een belangrijke rol. De CIO Office helpt bij het bepalen van de impact van deze veranderingen voor de EUR én bij het effectief organiseren van de veranderagenda.

Met de expertise die wij in huis hebben zijn we een strategische partner in het begrijpen van de veranderingen. We vertalen dat naar een plan waarin we rekening houden met de behoeftes die spelen. We houden zicht op het gecontroleerd uitvoeren van dit plan. Dit alles doen we samen met de faculteiten en diensten. We hebben een breed team van professionals uit diverse expertisegebieden die, met hun competenties, training en ervaring de verandering in goede banen leiden.

Samen zorgen we ervoor dat de strategische doelstellingen van onze universiteit worden ingevuld en dat we mee veranderen met de digitale ontwikkelingen. We helpen de EUR telkens weer om van strategisch vraagstuk naar passende oplossing te komen. Zo geven we de universiteit van morgen vorm.

In het CIO Office is de expertise gebundeld die voor het organiseren en richting geven van de digitalisering benodigd is. Denk aan informatiemanagement, privacy, security, portfolio sturing en niet in de laatste plaats architectuur.

Specificaties

 • IT
 • 32—40 uur per week
 • €4629—€6444 per maand
 • Universitair
 • PRO/IT/13052022

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you