Universitair docent Health Systems & Insurance (1,0 fte) – Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Universitair docent Health Systems & Insurance (1,0 fte) – Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Geplaatst Deadline Locatie
23 mei 24 jun Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 24 jun 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Ben jij (bijna) gepromoveerd als (gezondheids)econoom of gezondheidswetenschapper en op zoek naar een uitdagende academische baan? Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste nieuwe collega die bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) het onderzoek en onderwijs van onze afdeling Health Systems & Insurance (HSI) komt versterken!

Functieomschrijving

Als Universitair Docent (UD) bij de sectie HSI van ESHPM combineer je onderzoek en onderwijs. Je krijgt een divers en uitdagend takenpakket. Voor je onderwijstaken, die jaarlijks ongeveer 35% van je werktijd in beslag nemen, word je als werkgroep- en/of hoorcollegedocent en afstudeer/scriptiebegeleider ingezet bij ons onderwijs voor de studenten van de bachelor “Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg, BMG”, de premaster “Gezondheidswetenschappen, BMG” en de master “Health Economics, Policy & Law”. De resterende ongeveer 65% van je werktijd verricht je – naast beperkte bestuurs- en begeleidingstaken – voornamelijk wetenschappelijk onderzoek binnen één, of meerdere, van onze overkoepelende onderzoeksthema’s “Risicoverevening”, “Waardegedreven bekostiging van zorg” en “Marktordening en regulering in de zorg” (een volledig overzicht van onderwerpen is te vinden op onze website). Daarbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij je persoonlijke interesses en bestaat er veel ruimte voor eigen creativiteit en inbreng.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Voor deze functie is vereist dat je:

 • een afgerond proefschrift hebt op het gebied van (gezondheids)economie of gezondheidswetenschappen, of aantoonbaar in de afrondende fase van je promotietraject bent;
 • affiniteit hebt met de organisatie en financiering van gezondheidszorg;
 • kwalitatief hoogwaardige artikelen in wetenschappelijke tijdschriften hebt gepubliceerd;
 • ervaring hebt met het geven van hoger onderwijs;
 • over uitstekende taalvaardigheid in het Nederlands beschikt en daarnaast in staat bent om in het Engels op academisch niveau te communiceren en te schrijven;
 • de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) hebt behaald of bereid bent deze kwalificatie op korte termijn te behalen (bij – en op kosten van – de Erasmus Universiteit);
 • in staat bent om tweede en/of derde geldstroomonderzoeksprojecten uit te voeren en aan te trekken, in samenwerking met anderen;
 • goede communicatieve vaardigheden hebt; en
 • zowel zelfstandig als in teamverband kan werken.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een dienstverband van 1,0 fte voor in eerste instantie 1 jaar. Deze tijdelijke aanstelling zal, conform artikel 2.3 lid 1 van de CAO-NU, bij gebleken geschiktheid aansluitend leiden tot een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het salaris bedraagt, afhankelijk van ervaring, bij een voltijdsaanstelling minimaal 3.821 euro en maximaal 5.943 euro bruto per maand (schaal 11 of 12 CAO-NU). De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners en een persoonlijk opleidingsbudget. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

De EUR wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. De EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt.

 

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

De EUR is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.500 medewerkers en volgen bijna 30.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter.  We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten.

Afdeling

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

ESHPM van de Erasmus Universiteit is binnen Nederland leidend met haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, gericht op beleids- en management onderwerpen in de gezondheidszorg. ESHPM verzorgt een bacheloropleiding, vijf masteropleidingen, een schakelprogramma voor zij-instromers en postacademisch onderwijs. Al sinds de oprichting in 1982 zijn bij ESHPM onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verbonden. Kennis en ervaring uit verschillende wetenschappelijke disciplines zoals economie, recht, sociaal-medische wetenschappen, organisatiekunde en bestuurskunde worden er samengebracht en toegepast in de gezondheidszorg. Deze multidisciplinaire benadering van onderwijs en onderzoek is uniek.

ESHPM is gehuisvest in het Bayle (J) Building op campus Woudestein van de EUR. Bij ESHPM studeren meer dan 1500 studenten en werken 160 medewerkers. Internationalisering wordt hooggewaardeerd bij ESHPM. Het aantal studenten, docenten en onderzoekers vanuit het buitenland is aanzienlijk toegenomen over de afgelopen jaren en hebben ons programma verrijkt.

Health Systems & Insurance (HSI)

De universitair docent wordt binnen ESHPM aangesteld bij de sectie HSI, een relatief kleine sectie met circa 20 medewerkers. Het onderwijs en onderzoek van HSI is primair gericht op vraagstukken die de structuur en de financiering van de gezondheidszorg betreffen. Een belangrijke vraag is hoe de sector zodanig geordend kan worden dat zorg kwalitatief goed, betaalbaar, doelmatig en toegankelijk is. Centraal hierbij staat de rol en het functioneren van zorgverzekeraars als intermediair tussen vragers en aanbieders van zorg. De sectie heeft een internationaal vooraanstaande positie als het gaat om onderzoek naar een adequaat systeem van risicoverevening. Andere prominente onderwerpen zijn onder andere de vormgeving en effecten van bekostigingssystemen van zorgaanbieders, het keuzegedrag van zorggebruikers en verzekerden, en marktordening in de zorgsector. Een volledig overzicht van onderwerpen is te vinden op onze website.

Specificaties

 • Onderwijs; Universitair docent
 • max. 38 uur per week
 • €3821—€5943 per maand
 • Gepromoveerd
 • ESHPM20220523

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you