Bijzondere Leerstoel Grootstedelijke Problematiek, Gericht op Amsterdam (Wibautleerstoel)

Bijzondere Leerstoel Grootstedelijke Problematiek, Gericht op Amsterdam (Wibautleerstoel)

Published Deadline Location
25 May 8 Jul Amsterdam

Job description

De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam zoekt, in samenwerking met de gemeente Amsterdam, een hoogleraar voor de bijzondere leerstoel grootstedelijke problematiek, in het bijzonder gericht op Amsterdam. Deze leerstoel, die ook bekend staat als de Wibautleerstoel, is in 1991 ingesteld door de Amsterdamse gemeenteraad en bedoeld voor de studie van grootstedelijke problematiek in Amsterdam. De leerstoel is achtereenvolgens bekleed door Willem Heinemeijer, Annemieke Roobeek, Jan Terlouw, Geert Mak, Paul Scheffer en Zef Hemel. De kandidaat wordt voor een periode van vijf jaar benoemd, met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging van vijf jaar. Binnen de thematische context van de leerstoel heeft de leerstoelhouder ruime vrijheid om een eigen invulling te geven aan de leerstoel.

Wat ga je doen

De centrale invalshoek van de leerstoel is verdieping van het thema 'individu en gemeenschap' en daaraan verbonden onderwerpen gemeenschapszin, zeggenschap, eigenaarschap en kansengelijkheid.

De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om de verbondenheid en het vertrouwen tussen burgers onderling en tussen burgers en de overheid in de superdiverse stad Amsterdam te versterken. Onder andere door Amsterdam een stad te laten zijn voor en door Amsterdammers. Ook Amsterdammers die ervaren dat zij langs de zijlijn staan moeten het gevoel hebben dat zij gehoord en vertegenwoordigd worden en in Amsterdam de mogelijkheid hebben om hun dromen na te jagen. De burgemeester van Amsterdam heeft het thema relatie burger-overheid voor de komende jaren geprioriteerd.

Aan de leerstoelhouder wordt gevraagd om onderzoek te doen naar relaties tussen de gemeente, burgers, bedrijven en maatschappelijk middenveld ten behoeve van het versterken van onderlinge verbondenheid, vertrouwen en solidariteit. Het onderzoek kan zodoende bijdragen aan zowel de versterking van gemeenschapszin als aan de relatie tussen Amsterdammers en de gemeentelijke overheid. De leerstoelhouder wordt gevraagd om zich te richten op nieuwe vormen en praktijken van stedelijke democratie in de Metropoolregio Amsterdam waarbij zeggenschap en eigenaarschap opnieuw worden vormgegeven. De relatie met ongelijkheid (in politieke, culturele, sociaaleconomische en ruimtelijke zin) is hierbij in het bijzonder van belang.

De gemeente Amsterdam is specifiek geïnteresseerd in het versterken van collectief en lokaal eigenaarschap als strategie om kansengelijkheid en brede welvaart te bevorderen. De leerstoelhouder kan bijvoorbeeld onderzoek doen naar lokale welvaartscreatie (community wealth building), waarbij werkgelegenheid en inkomsten binnen de gemeenschap blijven, of naar vormen van netwerksamenwerking waarbij collectieve voorzieningen worden ontwikkeld en beheerd (commoning). Met het onderzoek draagt de leerstoelhouder bij aan de ambitie van Amsterdam om zich te ontwikkelen tot een menselijke metropool en geeft de leerstoelhouder voeding aan de programmalijn van Amsterdam 750 De stad maken we samen.

Aan de leerstoelhouder wordt gevraagd onderzoek te doen naar bovenstaande onderwerpen en daar in publicaties en onderwijs uiting aan te geven. Naast gebruik van kwantitatieve data wordt belang gehecht aan het gebruik van kwalitatieve en participatieve onderzoeksmethoden. De wens is nadrukkelijk dat het onderzoek wordt uitgevoerd in comparatief perspectief, waarbij Amsterdam wordt vergeleken met andere metropolitane regio's. De vergelijking kan tot doel hebben om te komen tot een transfer van goede praktijken elders naar Amsterdam, maar dient in ieder geval het doel van het voorhouden van een spiegel waardoor er een beter begrip ontstaat van de Amsterdamse situatie.

Van de leerstoelhouder wordt verwacht dat deze de eigen expertise en kennis uit de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met het stedelijk strategieteam van de gemeente Amsterdam, kan verbinden aan de stedelijke opgaven van Amsterdam en het eigen onderzoek verder ontwikkelt op basis van de data en praktijk die Amsterdam te bieden heeft. Tevens wordt verwacht dat de leerstoel het college van burgemeester en wethouders kan spiegelen op deze thematiek. Ook wordt van de leerstoelhouder verwacht dat deze zich, in samenwerking met het stedelijk strategieteam van de gemeente Amsterdam, actief inzet om kennis over de stad te delen met een breed publiek en bijdraagt aan de agendering van stedelijke vraagstukken die spelen in Amsterdam op zowel stedelijk, nationaal als internationaal niveau.

Binnen de Universiteit van Amsterdam ligt het zwaartepunt van samenwerking bij het domein Sociale Wetenschappen en de afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Van de leerstoelhouder wordt verwacht dat deze in het onderzoek samenwerkt met onderzoekers op het terrein van de stedelijke sociale ongelijkheid en/of stedelijke planning, onder andere door samen te publiceren en junior-onderzoekers te begeleiden. Samenwerking met het Kenniscentrum Ongelijkheid ligt hierbij voor de hand. Verder wordt een bijdrage aan het onderwijs op het terrein van de stedelijke ongelijkheid verwacht, in de vorm van het verzorgen van hoorcolleges en werkgroepen (potentieel variërend van BSc tot PhD niveau).

Taken
 • Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van grootstedelijke problematiek en gemeenschapsvorming, aansluitend bij het onderzoek dat wordt verricht binnen de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam;
 • Het onafhankelijk adviseren van het Amsterdamse stadsbestuur op basis van de data en praktijk die Amsterdam te bieden heeft in samenwerking met het stedelijk strategieteam van de gemeente Amsterdam;
 • Het opzetten en coördineren van onderzoeksprojecten binnen de thematische context van de leerstoel;
 • Het entameren, stimuleren en begeleiden van promotieonderzoek;
 • Het geven van wetenschappelijk onderwijs mede gevoed door bijzondere expertise op het terrein van de bijzondere leerstoel;
 • Het aanleggen en onderhouden van een (inter)nationaal netwerk en participatie in (inter)nationale projecten;
 • Het delen van kennis over de voor de leerstoel relevante onderwerpen met een breed publiek.

Specifications

University of Amsterdam (UvA)

Requirements

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij aan de volgende profieleisen voldoet:
 • Bekwaamheid tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, blijkend uit een academische promotie en een regelmatige stroom van publicaties;
 • Nationale en internationale standing binnen het professionele veld;
 • Bekwaamheid tot het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs mede gevoed door bijzondere expertise op het terrein van de bijzondere leerstoel;
 • Kritisch en in staat om het stadsbestuur een spiegel voor te houden;
 • In het bezit van een groot (internationaal) netwerk;
 • In staat om vanuit internationaal perspectief te reflecteren op de Amsterdamse praktijk en opgaven;
 • Beschikt over het vermogen om effectief te communiceren met zowel wetenschappers en ambtenaren als met een breed niet-wetenschappelijk publiek;
 • Aantoonbare ervaring met valorisatie van kennis zowel binnen als buiten een academische setting.

Conditions of employment

De kandidaat krijgt een tijdelijke aanstelling bij de gemeente Amsterdam voor een periode van vijf jaar (2022-2027) voor 2 dagen per week (0,4 FTE). De startdatum kan in overleg worden vastgesteld. Het salaris ligt tussen minimaal €5.864 tot maximaal €8.539 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, (schaal 16) conform de CAO voor gemeenteambtenaren (https://ambtenarensalaris.nl/wp-content/uploads/2022/01/220128_VNG-CAO_2021_2022.pdf). Daarnaast biedt de gemeente Amsterdam een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.

Wat bieden we je verder?

De gemeente Amsterdam faciliteert het onderzoek van de Wibautleerstoel door financieel en praktisch te ondersteunen. Hierbij kan gedacht worden aan het organiseren van bijeenkomsten, de inzet van trainees of het financieren van specifieke onderzoeksprojecten. Met de aanstelling krijgt de leerstoelhouder toegang tot kwalitatieve en kwantitatieve data over Amsterdam van de afdeling Onderzoek Informatie & Statistiek (OIS) en wetenschappelijke en praktijkgerichte onderzoekers binnen de gemeente Amsterdam. Daarnaast krijgt de leerstoelhouder toegang tot onderzoekers bij verschillende kennisinstellingen in Amsterdam en toegang tot regionale, nationale en internationale netwerken. Tenslotte geeft de plaatsing bij het stedelijk strategieteam de mogelijkheid tot samenwerken in een gedreven, multidisciplinair team dat onderzoek doet naar domeinoverstijgende stedelijke opgaven en dicht tegen het bestuur en de ambtelijke top aanzit, maar onafhankelijk adviseert.

Employer

Faculteit der Maatschappij- & Gedragswetenschappen

De Universiteit van Amsterdam is de grootste universiteit van Nederland, met het breedste opleidingsaanbod. Een intellectueel knooppunt met 39.000 studenten, 6.000 medewerkers en 3.000 promovendi. Verbonden door een cultuur van nieuwsgierigheid. Meer lezen.

De leerstoel is gesitueerd binnen de afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Als onderzoeker wordt de leerstoelhouder lid van het onderzoeksinstituut Amsterdam Institute of Social Science Research (AISSR). De afdeling als ook het onderzoeksinstituut behoren tot de internationale wetenschappelijke top van de geografie en planologie, internationale ontwikkelingsstudies en de sociale wetenschappen. Als lid van de wetenschappelijke staf profiteert de leerstoelhouder van alle condities - inspirerende collega's, ondersteuning bij de acquisitie en organisatie van onderzoek, uiteenlopende fora voor wetenschappelijk debat - die de afdeling, het onderzoeksinstituut en de faculteit bieden.

De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen speelt een leidende rol in het adresseren van de grote maatschappelijke uitdagingen waar de wereld, Nederland en Amsterdam mee worden geconfronteerd, nu en in de toekomst.

Nieuwsgierig naar onze organisatie? Hier lees je meer over werken bij de Universiteit van Amsterdam.

Additional information

Voor vragen over de functie kun je tijdens kantooruren contact opnemen met:

Dr. Jochem de Vries, Afdelingsvoorzitter Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies, j.devries1@uva.nl, tel: +31205256052

Specifications

 • Professor
 • Behaviour and society
 • max. 15.2 hours per week
 • €5864—€8539 per month
 • Doctorate
 • 9170

Employer

University of Amsterdam (UvA)

Learn more about this employer

Location

Nieuwe Achtergracht 166, 1018WV, Amsterdam

View on Google Maps

Interesting for you

X

Apply for this job

Apply for this job

This application process is managed by the employer (University of Amsterdam (UvA)). Please contact the employer for questions regarding your application.

Thank you for applying

Please contact the employer for questions regarding your application.

Tip: save this job as favorite in your AcademicTransfer account. This gives you an immediate overview and makes it easy to find the job later on. No account yet? Create it now and take advantage of other useful functionalities too!

Application procedure

Herken je je in het profiel en ben je geïnteresseerd in de functie, dan zien we sollicitatie graag tegemoet. Je kunt via onderstaande link online solliciteren. We ontvangen graag een motivatiebrief en cv als pdf-bestand.

De reactietermijn sluit op 8 juli 2022. Sollicitaties die we na de reactietermijn ontvangen, die niet via de link worden verstuurd, of niet compleet zijn, kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

Application procedure

Application procedure

Herken je je in het profiel en ben je geïnteresseerd in de functie, dan zien we sollicitatie graag tegemoet. Je kunt via onderstaande link online solliciteren. We ontvangen graag een motivatiebrief en cv als pdf-bestand.

De reactietermijn sluit op 8 juli 2022. Sollicitaties die we na de reactietermijn ontvangen, die niet via de link worden verstuurd, of niet compleet zijn, kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

Make sure to apply no later than 8 Jul 2022 23:59 (Europe/Amsterdam).