Docent Rechtsgeleerdheid

Docent Rechtsgeleerdheid

Geplaatst Deadline Locatie
30 mei 24 jun Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 24 jun 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Het departement Public Law & Governance verzorgt onderwijs in zowel de Nederlandstalige opleiding Rechtsgeleerdheid als de Engelstalige bacheloropleidingen Global Law en Liberal Arts en daarnaast de Engelstalige Masteropleidingen Public Governance en International and European Law. Onze docenten zijn in teamverband verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van uiteenlopende vakken en dragen bij aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs, begeleiding van studenten en leveren bijdragen aan het onderzoek van het departement.

Functieomschrijving

Als docent bent u betrokken bij het onderwijs in het eerste, tweede en derde jaar van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. U verzorgt hoor- en/of werkcolleges en maakt en beoordeelt opdrachten en tentamens voor een aantal vakken, in hoofdzaak uit de bachelor Rechtsgeleerdheid. Ook het begeleiden van studenten bij hun bachelor scriptie behoort tot uw taken. Een bredere inzetbaarheid binnen het vakgebied Public Law & Governance is een vereiste.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Kwalificaties 
Tilburg University is van mening dat academische excellentie wordt bereikt door de combinatie van excellent onderzoek en onderwijs, waarbij maatschappelijke impact wordt bereikt door het delen van kennis. Daarbij erkennen we dat excellentie niet alleen wordt bereikt door individuele prestaties, maar vooral door teaminspanningen waarbij elk teamlid optreedt als een leider die mensen met elkaar verbindt. 

 • U bent bij voorkeur vanaf 15 augustus 2022 inzetbaar voor het geven van zowel online onderwijs als onderwijs op de campus van Tilburg University.
 • U heeft tenminste een master rechtsgeleerdheid.
 • U heeft belangstelling voor en affiniteit met het geven van onderwijs. Ervaring met het geven van onderwijs in hoger en/of universitair onderwijs is een pré.
 • U bent bereid mee te denken over en te werken aan onderwijsverbetering en -vernieuwing.
 • U heeft een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. De vaardigheid om onderwijs te verzorgen in het Engels strekt tot aanbeveling.
 • U bent breed inzetbaar en flexibel en kunt snel schakelen als omstandigheden daarom vragen.
 • U kunt goed werken in teamverband en stelt u collegiaal op.
 • U bent in het bezit van een BKO (Basis Kwalificatie Onderwijs) of bereid dit op korte termijn te behalen. Het behalen van een Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) is voor docenten 4 geen verplichting, maar een mogelijkheid. In nauw overleg met de leidinggevende en de BKO-coördinator wordt bepaald of en wanneer de start van het BKO-traject op de agenda staat. Docenten in deze functie worden sowieso ondersteund in hun onderwijs door deelname aan trainingen.

 

Tilburg University gaat uit van het geven van fysiek onderwijs. Uitgangspunt is dat alle medewerkers hun werkzaamheden in Nederland uitvoeren. 

 

Persoonlijke kwaliteiten/talenten

 • U toont persoonlijk leiderschap: u neemt verantwoordelijkheid voor uw werk en loopbaan, en beschikt over goede zelfkennis.  
 • U heeft teamspirit: u voelt zich onderdeel van een team en geeft hier uiting aan door middel van samenwerking, het delen van kennis en ervaringen, en het bijdragen aan een open en inclusieve werkomgeving.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 5 jaar.

Tilburg University behoort tot de top van Nederlandse werkgevers en heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Het betreft een functie voor 1.0 fte (40 uur per week). 

Het salaris bedraagt minimaal €2.846,- en maximaal €4.490,- bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Docent 4 en salarisschaal 10 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring.

 

U heeft recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het bruto jaarinkomen. Als u 40 uur per week werkt, ontvangt u 41 vakantiedagen per jaar.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en (persoonlijke) ontwikkelingen en heeft uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (een van de beste non-profit werkgevers van Nederland), zoals een keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden en een uitstekende vergoeding van verhuiskosten.

 

We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om een optimale balans tussen werk en privé te behouden. Ook kunt u tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. 

Alle medewerkers van de universiteit vallen onder het zogenaamde Ambtenarenpensioenfonds (ABP). Onderzoekers van buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor een onbelaste vergoeding van 30% van hun belastbaar salaris. De universiteit vraagt ​​deze tegemoetkoming namens hen aan. De universiteit biedt zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

 

Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap.

 

Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

 

Dit is een vacature voor een tijdelijke positie overeenkomstig artikel 2.3 lid 5 Cao Nederlandse Universiteiten (met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.2). Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 5 jaar. 

Werkgever

Tilburg University

Organisatie 
Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze ruim 1.500 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

 

Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business and Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 

 

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden. 

 

Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

 

Het Department of Public Law & Governance is een unieke samenwerking van onderzoekers op het gebied van: Internationaal recht, Europees recht, Constitutioneel recht, Bestuursrecht, Milieurecht, Openbaar bestuur, Rechtsfilosofie, Politieke wetenschappen, Rechtsgeschiedenis en Rechtspraak. De samenwerking binnen het departement is sterk geïnspireerd op gezamenlijke onderzoeksinteresse.

Specificaties

 • Lector
 • Recht
 • max. 40 uur per week
 • Universitair
 • 20345

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interesting for you