Beleidsmedewerker NWA/KIC

Beleidsmedewerker NWA/KIC

Geplaatst Deadline Locatie
8 jun 28 jun Den Haag

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 28 jun 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Stap in een dynamische omgeving met interessante contacten waarbij jij een belangrijke functie hebt in het verbinden van mensen en informatie en het aanbrengen van structuur. Solliciteer als beleidsmedewerker NWA/KIC!

Functieomschrijving

Dit breng je mee
 • een academische opleiding, kennis van het wetenschapsstelsel in Nederland en relevante ervaring in onderzoeksbeleid;
 • een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen, en de capaciteiten om daarnaar te handelen door bijvoorbeeld het op de juiste tijd informeren van gremia of personen;
 • de flexibiliteit om snel te kunnen schakelen tussen verschillende onderwerpen en niveaus;
 • het inzicht om vanuit je rol de verbinding te zien/maken tussen de verschillende programma’s;
 • goede (zelf)organisatie: jij zorgt voor overzicht, structuur en bent dat zelf niet snel kwijt;
 • een ondernemende en faciliterende houding en goede communicatieve vaardigheden.

Specificaties

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Functie-eisen

Hier kom je te werken

Vanaf 1 juni 2021 is de NWA/KIC als apart organisatieonderdeel ingericht, direct onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. NWA/KIC heeft de overall verantwoordelijkheid voor strategie, beleidsontwikkeling en uitvoering van de twee grote programma’s NWA en KIC. De medewerkers van het nieuwe organisatieonderdeel werken in een matrixstructuur samen met de NWO-domeinen, waarbij kernteams de verschillende programmalijnen van de NWA en het KIC coördineren. Het managementteam bestaat uit de directeur NWA/KIC, de hoofden NWA, KIC en Procesvoering en de kwartiermaker van het Nationaal Groeifonds. Meer informatie over de programma's is te vinden op de website: KIC en NWA.

Arbeidsvoorwaarden

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO bestaat uit een Domeinorganisatie en een Institutenorganisatie. De NWO-Domeinenorganisatie investeert jaarlijks bijna 900 miljoen euro in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, vraaggestuurd onderzoek met maatschappelijke impact en onderzoeksinfrastructuur. Op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en experts uit binnen- en buitenland selecteert en financiert NWO onderzoeksvoorstellen aan universiteiten en kennisinstellingen. De NWO-Domeinenorganisatie wordt gevormd door circa 750 bevlogen en betrokken medewerkers.

Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het vergroten van wetenschappelijke en maatschappelijke impact, kortom het succes van NWO, valt of staat met de inzet, kwaliteit, bevlogenheid en diversiteit van onze medewerkers. We werken elke dag weer aan een inclusieve omgeving waarin alle medewerkers hun talenten kunnen ontwikkelen en zich gewaardeerd en betrokken voelen. Een werkomgeving waarin ruimte is voor verschillen en waarin iedereen kan uitblinken, zich geïnspireerd en gemotiveerd voelt. 

Werkgever

NWO

Beleidsmedewerker NWA/KIC

Vind je het leuk om voor een relatief nieuwe programmadirectie te werken waar veel beweging is, zaken moeten worden uitgezocht en op verschillende niveaus moet worden afgestemd? Met je neus bovenop interessante programma’s te zitten die ook op politiek niveau kunnen rekenen op veel belangstelling? Waar je samen bouwt in een team van gedreven en enthousiaste mensen? Als beleidsmedewerker stap je in deze dynamische omgeving.

De programmacommissies van NWA (Nationale Wetenschapsagenda) en KIC (Kennis- en Innovatieconvenant) adviseren de raad van bestuur van NWO over de opzet, uitvoering en ontwikkeling van de programma's. Ze bestaan uit o.a. bestuursleden van de NWO-domeinen, gerenommeerde wetenschappers en bestuurders van interessante bedrijven. Jij ondersteunt beide programmacommissies door structuur te geven aan de vergaderingen van de programmacommissies, je zorgt voor een goede voorbereiding en borgt dat op het juiste moment de belangrijke punten besproken en afgehandeld worden.

Je verzorgt in- en externe afstemming over de programma's in samenspraak met de hoofden van de afdelingen NWA en KIC. Je hebt een actieve en strategische rol ter ondersteuning van de directeur en het managementteam bij de doorontwikkeling van de programmadirectie. Je werkt intern samen met de verantwoordelijke coördinatoren, de afdelingshoofden, de directeur, de voorzitters van de twee programmacommissies NWA en KIC en de portefeuillehouders in de raad van bestuur, en ook extern stem je af en overleg je met medewerkers van bijvoorbeeld de ministeries OCW en EZK. Je signaleert wat besproken zou moeten worden, ziet belangrijke zaken tijdig aankomen en handelt hiernaar.

Kerntaken:

 • coördineren en uitvoering geven aan inhoudelijke programmaoverstijgende dossiers;
 • ondersteunen van de programmacommissies van NWA en KIC door het bewaken en verzorgen van de agendering, het samenstellen van de vergaderstukken en de verslaglegging;
 • zorgen voor interne en externe afstemming over ontwikkelingen die belangrijk zijn voor NWA en KIC;
 • bijdragen aan de doorontwikkeling van de programmadirectie NWA/KIC.

http://www.nwo.nl

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Beleid- en staf
 • Gedrag en maatschappij
 • 32—40 uur per week
 • Universitair
 • 3969

Werkgever

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 300, 2593 CE, Den Haag

Bekijk op Google Maps

Interesting for you