Curriculumontwikkelaar Mens & Natuur

Curriculumontwikkelaar Mens & Natuur

Geplaatst Deadline Locatie
21 jun 5 jul Amersfoort

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 5 jul 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Ben jij een eerstegraads vakexpert Mens & Natuur (scheikunde) met zicht op het curriculum?
En wil je met een team van experts een bijdrage leveren aan het actualiseren van de kerndoelen en examenprogramma’s voor alle leerlingen? Beweeg je soepel van inhoud naar uitvoering en verlies je de belangen van de leerling en het onderwijs nooit uit het oog?

Functieomschrijving

Wij zoeken een curriculumontwikkelaar scheikunde en het ‘strekt tot aanbeveling’ als die (mogelijk op termijn) ook sterk bij de olympiades betrokken kan worden.

Wat ga je doen?

 • Je ontwikkelt doelen, kaders, voorbeeldmaterialen en instrumenten voor het vakgebied, op landelijk, school- of klasniveau, samen met het onderwijsveld. Daarbij maak je gebruik van onderzoeksresultaten en beleidsrapporten.
 • Je zorgt ervoor dat betrokkenen binnen en buiten SLO gedurende het ontwikkelproces van elkaar kunnen leren, in nauwe samenwerking met relevante onderwijspartners.
 • Je volgt proactief de algemene ontwikkelingen op het gebied van scheikunde en waardeert en duidt de potentie van deze ontwikkelingen voor het onderwijs en het curriculum.
 • Je agendeert het vakgebied door publicaties in vak- en beleidsbladen, lezingen en workshops.
 • Je adviseert onze opdrachtgever OCW en de strategische en ketenpartners van SLO op het vakgebied vanuit inhoudelijke expertise.
 • Leraren, schoolleiders en bestuurders met praktijkvragen adviseer je over het vakgebied en deze casuïstiek verbind je met landelijke ontwikkelingen.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een relevant netwerk, representeert SLO en draagt zo bij aan de positionering van SLO als nationaal expertisecentrum.
 • Je levert specifiek een bijdrage aan de Scheikundeolympiade en een mogelijke coördinerende taak bij de olympiades wordt verkend.

Specificaties

SLO

Functie-eisen

Wat verwachten we van jou?

 • Je bent een stevige en onafhankelijke expert op het gebied van scheikunde, maar ook een teamspeler.
 • Je weet wat belangrijk is voor de ontwikkeling van scheikunde binnen het onderwijs, kunt dat beargumenteren en beschikt over analytisch vermogen.
 • Je snapt wat jouw vakgebied en de onderwijssector inhouden en je kunt dit ook aan anderen overbrengen, in woord en op schrift.
 • Je bent in staat om op een natuurlijke manier met uiteenlopende mensen op verschillende niveaus in het onderwijs samen te werken.

Naast deze persoonlijke eigenschappen en competenties blijkt uit jouw cv ook:

 • Een academisch werk- en denkniveau;
 • Brede vakinhoudelijke kennis en expertise op het gebied van scheikunde en de doelgroepen die binnen het onderwijs worden bediend, waaronder een eerstegraads lesbevoegdheid;
 • Je hebt kennis van zowel vmbo, havo als vwo;
 • Je spreekt de taal van de school en hebt werkervaring in de onderwijspraktijk van het voortgezet onderwijs;
 • Je vindt het een uitdaging om de positie van scheikunde binnen het leergebied Mens & Natuur met collega’s, scholen en experts te verkennen;
 • Je hebt een relevant netwerk van (onderwijs)experts op het vakgebied scheikunde;
 • Affiniteit met de Olympiades; ervaring met de Olympiades is een pre;
 • Je kunt goed schrijven en presenteren;
 • Je denkt en werkt systematisch en conceptueel;
 • Je kunt participeren in complexe projecten en deze bij voorkeur aansturen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar, met kans op verlenging.

Ons aanbod

 • Een uitdagende functie in een complexe en dynamische onderwijsomgeving. SLO heeft een eigen cao en kent een 40-urige werkweek
 • Je krijgt de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen. Je krijgt aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor één jaar. Bij goed functioneren wordt deze omgezet in een vaste aanstelling. Je komt te werken op een afdeling met toegankelijke collega’s en een open sfeer - een plek waar je je snel thuis zult voelen.
 • Een functieomvang tussen 32-40 uur per week is mogelijk.
 • Je functie is gewaardeerd conform cao SLO tussen de €4789,- en €6142,- bruto per maand bij een volledige werkweek van 40 uur, exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring.

Werkgever

SLO

SLO is het landelijk expertisecentrum voor het curriculum. We hebben een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. Het curriculum is een belangrijk fundament voor goed onderwijs. Om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst zetten wij onze kennis en ervaring in voor een doordacht curriculum. We baseren ons hierbij op maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten. Dit doen we in opdracht van OCW en we doen het niet alleen: samen met leraren, schoolleiders en andere partners dragen we bij aan de kwaliteit van het onderwijs.

Bij curriculumontwikkeling zijn samenwerking en samenhang sleutelwoorden. Samenwerking, omdat veel partijen betrokken zijn bij curriculumontwikkeling. We werken samen met leraren en scholen en allerlei landelijke partners. Samenhang, omdat leerplannen vragen om een overdacht verband zowel in de lengte (het ene onderwerp bouwt voort op het ander) als in de breedte (vakken, leergebieden en vakoverstijgende thema's raken elkaar).

Voor meer informatie over SLO, onze taken, producten, diensten en onze vacatures? Neem een kijkje op www.slo.nl!

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs; Beleid- en staf
 • Natuurwetenschappen
 • 32—40 uur per week
 • €4789—€6142 per maand
 • Universitair
 • SP - Curriculumontwikkelaar Mens & Natuur

Locatie

Stationsplein 15, 3818 LE, Amersfoort

Bekijk op Google Maps

Interesting for you