Postdoc Samenwerking tussen organisaties (0,8-1 FTE)

Postdoc Samenwerking tussen organisaties (0,8-1 FTE)

Geplaatst Deadline Locatie
24 jun 1 sep Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 1 sep 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Organisaties veranderen als gevolg van nieuwe technologie en globalisering Welke keuzes maken zij daarin en welke gevolgen heeft dat voor het beleid van organisaties? Voor een internationaal onderzoek zijn wij op zoek naar een onderzoeker hier antwoord op weet te geven. Voel jij je op je gemak bij het combineren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek? En, word jij enthousiast als je je onderzoek kunt verbinden aan de praktijk? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Functieomschrijving

Samen met 9 andere partners participeert de EUR in het onderzoeksproject TWIN SEEDS: Towards a World Integrated and Socio-economically Balanced European Economic Development Scenario. De EUR doet onderzoek naar de wijze waarop organisaties omgaan met nieuwe technologie en welke gevolgen dat heeft voor innovaties, samenwerking en ongelijkheid. Voor dit deel van het onderzoek zijn wij op zoek naar een gepromoveerd onderzoeker. In het onderzoek richt jij je op de volgende activiteiten:

 • Verzamelen van data (zowel verdiepende casestudies als vignetten)
 • Analyseren van data (zowel kwalitatief als kwantitatief)
 • Schrijven van wetenschappelijke artikelen
 • Schrijven van praktijkgerichte artikelen
 • Contact onderhouden met partners en stakeholders

Als postdoconderzoeker verzamel je data bij organisaties en analyseer je secundaire data. Daarbij heb je naast de wetenschappelijke partners ook te maken met maatschappelijke partners. In het geval van de EUR zijn dat de Gemeente Rotterdam, de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) en de Sociaal-Economische Raad (SER). Met hen heb je contact over toegang tot organisaties en uitkomsten van het onderzoek.

Kortom, ben je op zoek naar een veelzijdige en uitdagende positie waar je onderzoek kunt doen naar onderwerpen die wetenschappelijk en maatschappelijk zeer relevant zijn, neem dan contact op.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • Gepromoveerd op een relevant gebied, zoals (organisatie)sociologie, bestuurskunde, personeelswetenschappen, bedrijfskunde of A&O-psychologie.
 • Kennis van personeelsbeleid, innovatie en samenwerking tussen organisaties.
 • Ervaring met het verzamelen en analyseren van kwalitatieve en kwantitatieve data en/of bereid zich hierin (verder) te bekwamen.
 • In staat zijn wetenschap en praktijk te verbinden.
 • Schrijven van wetenschappelijke artikelen.
 • Communiceren met verschillende betrokkenen (internationale partners, stakeholders en collega’s)

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). 

De startdatum van deze functie is 1 november 2022, en de functie is gevestigd in Rotterdam, bij de afdeling Bestuurskunde en Sociologie. De functie bedraagt 1.0 FTE voor een periode van 18 maanden (een langer dienstverband is bespreekbaar als de functie in deeltijd wordt uitgevoerd). Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 3.974, - en € 5.439, - bruto per maand (schaal 11), conform de CAO-NU. Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met de nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend. www.eur.nl

Afdeling

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

 

Department Of Public Administration and Sociology (DPAS)

DPAS huisvest de wetenschapsgebieden Bestuurskunde en Sociologie. Twee nauw verwante disciplines met ieder een eigen profiel. De Bestuurskunde richt zich op vraagstukken van bestuur, beleid en organisatie. Hierbij gaat de aandacht uit naar de werking en de effectiviteit van het bestuurlijk optreden en van beleidsmatige interventies. Binnen de Bestuurskunde in Rotterdam is er veel aandacht voor veranderende verhoudingen, bijvoorbeeld in publieke-private samenwerking of in netwerken of ketens van organisaties die een bestuurlijke verantwoordelijkheid delen. De Sociologie onderzoekt de sociale structuur van samenlevingen en veranderingen die daarin plaatsvinden. De Rotterdamse sociologie richt zich onder andere op verschijnselen als globalisering en individualiseringen en de doorwerking daarvan in internationale sociale verhoudingen, de arbeidsmarkt of familierelaties. Maatschappelijke vraagstukken die hiermee samenhangen betreffen migratie, flexibilisering en solidariteit. Het bestuurskundige en het sociologische perspectief vullen elkaar aan en staan samen borg voor een relevante en wetenschappelijk hoogwaardige bestudering van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. De bachelor- en masterprogramma's van DPAS zijn op dit profiel gebouwd en leiden studenten op tot wetenschappelijk geschoolde professionals.

Specificaties

 • Postdoc
 • Gedrag en maatschappij
 • 32—40 uur per week
 • €3974—€5439 per maand
 • Gepromoveerd
 • ESSB/DPAS/20062022

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you