Promovendus bij de vakgroep Neurologie, School for Mental Health and Neuroscience, Faculty of Health Medicine and Life Sciences

Promovendus bij de vakgroep Neurologie, School for Mental Health and Neuroscience, Faculty of Health Medicine and Life Sciences

Geplaatst Deadline Locatie
13 jul 31 jul Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 31 jul 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De School for Mental Health and Neuroscience (MHeNS) van Maastricht University heeft binnen het Spierziekten Centrum Maastricht UMC+, onderdeel van de afdeling Neurologie, een vacature voor een gedreven en enthousiaste PhD-student met een voltooide master geneeskunde op fulltime basis.

Functieomschrijving

Achtergrond
Dunnevezelneuropathie (DVN) is een perifere neuropathie, die wordt gekenmerkt door pijn en autonome stoornissen. Doordat steeds meer bekend wordt over de pathofysiologische mechanismen die aan de aandoening ten grondslag liggen, kunnen gerichte behandelingen worden ontwikkeld. Voordat de effectiviteit van nieuwe behandelingen in klinische trials kan worden onderzocht, moet duidelijk zijn wat het natuurlijk beloop van DVN is. Daarnaast moeten we weten hoe we het effect het beste kunnen meten. Een landelijk registratiesysteem om gegevens over DVN te verzamelen vormt de basis voor het in kaart brengen van het natuurlijk beloop en voor het ontwikkelen van betrouwbare uitkomstmaten. Aangezien het Spierziekten Centrum Maastricht UMC+ het enige expertisecentrum voor DVN in Nederland is en hier jaarlijks 500 patiënten met de verdenking op DVN vanuit het hele land worden gezien, is dit de ideale locatie om deze studie uit te voeren.

Het onderzoek
Tijdens het project ‘EXPLORE-SFN: EXtensive Patient LOngitudinal data REgistry for Small Fiber Neuropathy’ zal allereerst een web-based registratiesysteem worden ontwikkeld dat toegankelijk is voor zorgverleners. Tegelijkertijd wordt de patiënt gevraagd verschillende vragenlijsten in te vullen over DVN-gerelateerde klachten, het dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en de behandeling, die gekoppeld worden aan het registratiesysteem. Deze vragenlijsten worden jaarlijks herhaald.
Daarnaast zal bij een subgroep van 100 patiënten, die tijdens het project in het DVN expertisecentrum de diagnose DVN krijgen, jaarlijks gedurende drie jaar een aantal diagnostische tests (waaronder een huidbiopt en neurofysiologisch onderzoek) worden herhaald naast de standaard registratie. Op basis van de verkregen gegevens kan het natuurlijk beloop van DVN in kaart worden gebracht en kunnen betrouwbare uitkomstmaten worden ontwikkeld. Bij de ontwikkeling en uitvoering van het project zal actieve patiëntparticipatie vanuit patiëntenvereniging Spierziekten Nederland zijn.

Werkzaamheden
De kandidaat werkt binnen dit onderzoek zelfstandig en in teamverband. Er is intensief patiëntencontact, waarbij zelfstandig metingen worden uitgevoerd (zoals neurologisch onderzoek, afname huidbiopt). Voor het ontwikkelen van betrouwbare uitkomstmaten zal het Rasch-model worden gebruikt, waarvoor de kandidaat een cursus via de University of Leeds zal volgen. Directe begeleiding zal er zijn voor alle onderdelen. De bevindingen uit het onderzoek worden beschreven in een academisch proefschrift en gepresenteerd op nationale en internationale congressen.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

-  Als vooropleiding voor deze functie is een master in de geneeskunde noodzakelijk. 
-  Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste.
-  Daarnaast zijn een proactieve werkhouding, flexibiliteit, analytisch denkvermogen en
    uitstekende organisatorische en contactuele eigenschappen erg belangrijk. 

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar.

Het betreft een tijdelijk fulltime dienstverband voor de periode van 48 maanden.
Maandsalaris bedraagt € 2.541,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend tot
€ 3.247,- per maand in het 4e jaar, salarisschaal promovendus, conform cao NU. Tevens ontvangt u 8% vakantie- en 8,3% eindejaarsuitkering.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast  gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website  http://www.maastrichtuniversity.nl > Over de UM > Werken bij de UM.

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment bijna 22.000 studenten en circa 5.000 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.
Meer informatie vindt u op www.maastrichtuniversity.nl

Specificaties

  • PhD
  • Gezondheid
  • max. 38 uur per week
  • €2541—€3247 per maand
  • Universitair
  • AT2022.254

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Universiteitssingel 40, 6229 ER, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you