Promovendus “Leefomgeving, levensloopgebeurtenissen en succesvol ouder worden” (1,0fte)

Promovendus “Leefomgeving, levensloopgebeurtenissen en succesvol ouder worden” (1,0fte)

Geplaatst Deadline Locatie
15 jul 24 aug Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 24 aug 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Tegen de achtergrond van een snel vergrijzende bevolking is het voor veel ontwikkelde landen een uitdaging om hun oudere inwoners gezond en sociaal betrokken te houden. Het besef groeit dat factoren die de individuele oudere persoon overstijgen belangrijk zijn om dit doel te bereiken. Wij zoeken een promovendus die onderzoek zal doen naar hoe de leefomgeving (bijvoorbeeld sociale cohesie en de beschikbaarheid van diensten en voorzieningen) en levensloopgebeurtenissen waarmee veel mensen in hun latere leven te maken krijgen de wijze waarop zij ouder worden beïnvloeden. Het project gaat op twee belangrijke manieren verder dan bestaand werk over de verbanden tussen aspecten van de leefomgeving en de wijze waarop mensen ouder worden. Ten eerste zal het project een longitudinaal perspectief hanteren. Longitudinale benaderingen, bijvoorbeeld met behulp van difference-in-difference strategieën, kunnen sterkere aanwijzingen leveren voor causale antecedenten van goed ouder worden dan de vaak gebruikte cross-sectionele benaderingen. Ten tweede onderkent het project ook dat ingrijpende levensloopgebeurtenissen (bijvoorbeeld pensionering, verweduwing, het ontstaan van kwetsbaarheid) kunnen bepalen wat ouderen nodig hebben uit hun leefomgeving om goed ouder te worden. Om deze hypothesen te toetsen zullen analyses van grote longitudinale surveydatasets, verrijkt met contextuele data en data uit administratieve registers, worden uitgevoerd.  

De promovendus zal worden begeleid door Prof. dr. Anna Petra Nieboer, Prof. dr. Jane Murray Cramm en Dr. Thijs van den Broek. 

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar een excellente student recent afgestudeerd in sociologie of gezondheidswetenschappen, bij voorkeur met een onderzoekmaster. Een goede statistische achtergrond en ervaring met kwantitatief onderzoek zijn daarbij essentieel (met behulp van SPSS, Stata, SAS, R of vergelijkbare statistische software). Sollicitanten moeten beschikken over uitstekende spreek- en schrijfvaardigheden in zowel het Nederlands als Engels.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Wij bieden een aanstelling als promovendus voor een periode van 1,5 jaar, die bij goed functioneren zal worden verlengd met een tweede termijn van 2,5 jaar. Bezoldiging vindt plaats volgens de PhD-schalen van de CAO NU, en varieert van € 2.541,- per maand in het eerste jaar tot € 3.247,- per maand in het vierde jaar (bruto bedragen, bij een fulltime dienstverband). Onder voltijd wordt verstaan 38 uur per week.

De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend. www.eur.nl

Afdeling

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

ESHPM van de Erasmus Universiteit is binnen Nederland leidend met haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, gericht op beleids- en management onderwerpen in de gezondheidszorg. ESHPM verzorgt een bacheloropleiding, vijf masteropleidingen, een schakelprogramma voor zij-instromers en postacademisch onderwijs.

Als sinds de oprichting in 1982 zijn bij ESHPM onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verbonden. Kennis en ervaring uit verschillende wetenschappelijke disciplines zoals economie, recht, sociaal-medische wetenschappen, organisatiekunde en bestuurskunde worden er samengebracht en toegepast in de gezondheidszorg. Deze multidisciplinaire benadering van onderwijs en onderzoek is uniek. ESHPM is gehuisvest in het Bayle (J) Building op campus Woudestein van de EUR. Bij ESHPM studeren meer dan 1500 studenten en werken 160 medewerkers. Internationalisering wordt hooggewaardeerd bij ESHPM. Het aantal studenten, docenten en onderzoekers vanuit het buitenland is aanzienlijk toegenomen over de afgelopen jaren en hebben ons programma verrijkt.

Specificaties

  • PhD
  • Gedrag en maatschappij; Gezondheid; Taal en cultuur
  • max. 38 uur per week
  • €2541—€3247 per maand
  • Universitair
  • ESHPM-20220615

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you