Adviseur veilig werken met gevaarlijke stoffen | RIVM

Adviseur veilig werken met gevaarlijke stoffen | RIVM

Geplaatst Deadline Locatie
17 jul 7 aug Bilthoven

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 7 aug 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Ben jij de adviseur die kan bijdragen aan het ultieme doel dat mensen niet meer ziek worden door het werk dat ze doen? Dan kun je bij ons aan de slag!

Functieomschrijving

Werken met gevaarlijke stoffen kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Jaarlijks overlijden ongeveer 3000 mensen door het werken met gevaarlijke stoffen. En nog veel meer mensen worden er ziek van.

Als kennispartner en betrouwbare adviseur van de overheid, professionals en burgers draagt het RIVM bij aan goede arbeidsomstandigheden. Het RIVM richt zich daarbij op de gezondheid, veiligheid en daarmee op de duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse bevolking.

Doel van de functie

Als adviseur ben je in staat beleidsvragen om te zetten in onderzoeksvragen en vertaal je wetenschappelijke bevindingen in bruikbare adviezen voor onze publieke opdrachtgevers en. Je onderhoudt relaties met opdrachtgevers, formuleert en voert projecten uit binnen het veld veilig werken met stoffen.

Werkzaamheden en taken

 • Je belangrijkste taak is het adviseren van het ministerie van SZW over nationaal en internationaal beleid en regelgeving van blootstelling aan chemische stoffen inclusief nanomaterialen. Je levert een bijdrage aan één of meerdere van onderstaande activiteiten:
 • de beoordeling van de gezondheidsrisico’s voor werknemers in het kader van de Europese REACH regelgeving. Je baseert je hierbij op de informatie in REACH registratie dossiers over arbeidsomstandigheden zowel wat betreft blootstellingsberekeningen, epidemiologische en toxicologische studies als de afleiding van veilige grenzen. Je signaleert mogelijke verschillen tussen de Europese Arbowetgeving en de REACH wetgeving. Hierbij heb je ook oog voor wettelijk aspecten en praktijksituaties op de werkplek.
 • de ondersteuning van en advies aan SZW bij het vaststellen en implementeren van (nationale en internationale) wettelijke grenswaarden voor blootstelling aan stoffen op de werkplek. Zo ben je betrokken bij de voorbereiding van Europese vergaderingen, adviseer je over de lijst van stoffen waarvoor een nationale grenswaarde moet worden vastgesteld of over wijzigingen in die lijst.
 • het Kenniscentrum Asbest. Hiervoor zet je je kennis over gezondheid, blootstelling en wettelijke aspecten in bij netwerkactiviteiten en advisering aan onze opdrachtgevers. Je vertegenwoordigt het RIVM in (inter)nationale werkgroepen en/of projecten op het gebied van arbeidsomstandigheden en schrijft zelf (deel) onderzoeksvoorstellen.
 • de advisering over gezondheidsrisico’s van blootstelling aan complexe- en nanomaterialen,
 • de signalering van relevante ontwikkelingen op het gebied van blootstelling aan chemische stoffen en nanomaterialen op de werkplek.

Uniek aan deze baan

Het RIVM is door de onafhankelijke wetenschappelijke positie een belangrijke speler in maatschappelijke discussies. Veel van onze eindproducten zijn onderdeel van politieke en beleidsmatige besluitvorming.

De zorg voor morgen begint vandaag

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

Wat breng je mee:

 • Je hebt een academische opleiding in een bij voorkeur humaan-biologische richting, zoals toxicologie, epidemiologie, arbeidshygiene, (medische) biologie of biochemie.
 • Het is een voordeel als je bekend bent met regelgeving gericht op veilig werken met chemische stoffen, met name de Europese REACH verordening en (inter)nationale asbestwetgeving.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in beleidsadvisering en in het vaardig opereren in netwerken in het veld van arbeidsomstandigheden. Daarin stel je je samenbindend en tactvol op.
 • Wetenschappelijke kennis en praktijkinformatie weet je te integreren en te vertalen naar een transparant beleidsadvies. Je hebt een goed analytisch vermogen en vormt je oordeel op basis van informatie, argumenten en overwegingen.
 • Je werkt graag in een multidisciplinaire omgeving. Je bent proactief, omgevingsbewust, kwaliteitsbewust en staat open voor nieuwe ontwikkelingen.
 • Je bent in staat projectmatig te werken en je werkzaamheden goed te organiseren.
 • Je bent een teamspeler en in staat feedback te geven en te ontvangen.

Hier ligt je kracht:

Naast dat je enthousiast, zelfstandig, nieuwsgierig, creatief en resultaatgericht bent, beschik je over:

 • Analytisch vermogen: Je analyseert vraagstukken/problemen vanuit verschillende disciplines / invalshoeken / aandachtsgebieden en legt de juiste verbanden, je herkent belangen achter informatie(bronnen) en signaleert knelpunten, mogelijkheden en potentiele risico’s binnen het eigen aandachtsgebied en komt met alternatieve oplossingen.
 • Organisatiesensitiviteit: Je bent je bewust van de rollen en verantwoordelijkheden van organisaties en kunt tegengestelde belangen overbruggen.
 • Uitdrukkingsvaardigheden: Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: Arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden met uitzicht op onbepaalde tijd.

 • Salarisniveau: schaal 11
 • Maandsalaris: Min €3.344 – Max. €5.139 (bruto)
 • Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contractduur: Voor de duur van 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week: 28
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Werkgever

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.

Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2023 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2100 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Ook benieuwd naar hoe anderen het werken bij het RIVM ervaren? Bekijk het op RIVM-ers aan het woord | RIVM

Afdeling

Stoffen op het Werk en Internationaal transport (SWT)

Bij het RIVM werken ruim 2200 collega’s elke dag samen aan de zorg van morgen. De afdeling SWT (Stoffen op het Werk en Internationaal transport) bestaat uit ongeveer 20 collega’s die werkzaam zijn binnen twee werkgebieden. We adviseren in het eerste werkgebied o.a. het ministerie van SZW over veilig werken met gevaarlijke stoffen op basis van kennis en informatie over toxicologie, epidemiologie, blootstelling, gedrag van werknemers en beheersmaatregelen. In het tweede werkgebied van de afdeling vertegenwoordigen we ons land onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in internationale technische commissies waar regelgeving voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, de zee, via het spoor en de binnenvaart wordt voorbereid. De afdeling SWT maakt onderdeel uit van het centrum VSP (Veiligheid Stoffen en Producten) dat zich richt op veilige en verantwoorde omgang en ontwikkeling van technologie, chemische stoffen, producten, nieuwe materialen en biotechnologie.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Gezondheid; Natuurwetenschappen
 • 28—36 uur per week
 • €3344—€5139 per maand
 • Universitair
 • AT315317

Werkgever

Locatie

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA, Bilthoven

Bekijk op Google Maps

Interesting for you