Universitair docent strafrecht

Universitair docent strafrecht

Geplaatst Deadline Locatie
26 jul 24 aug Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 24 aug 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Binnen het Departement Law, Society & Crime van Erasmus School of Law is een vacature voor een Universitair docent strafrecht voor 1,0 fte

Functieomschrijving

In het onderwijs bent u zowel betrokken bij het strafrechtelijke onderwijs in de bachelor Rechtsgeleerdheid als bij de master strafrecht. U bent in staat om zelfstandig hoorcolleges en werkgroepen te verzorgen. U ontwikkelt in samenwerking met de andere docenten de vak- en leerdoelen en bereidt strafrechtelijke vakken voor. U stuurt tutoren aan in het onderwijs en uiteraard begeleidt u ook strafrechtelijke masterscripties. Tevens bent u bereid bestuurlijke taken op u te nemen.

Als onderzoeker verricht u zelfstandig onderzoek binnen het onderzoeksprogramma van het Departement Law, Society & Crime waarin het onderzoek van de secties criminologie, strafrecht, rechtssociologie en gezondheidsrecht samenkomt. In het onderzoek binnen het departement wordt gekozen voor een interdisciplinaire benadering en samenwerking met collega’s van andere secties. U bent actief betrokken bij het opbouwen en onderhouden van relevante netwerken ten behoeve van strafrechtelijk onderzoek en u neemt deel aan geldstroomonderzoek dat het departement voor nationale en Europese opdrachtgevers verricht.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Voor de functie van universitair docent op het vakgebied strafrecht zijn wij op zoek naar een gepromoveerde strafrechtjurist of een kandidaat die uitzicht heeft op afronding van zijn/haar proefschrift binnen korte termijn. U bezit wetenschappelijke kwaliteiten die tot uitdrukking komen in uw proefschrift en andere (inter)nationale wetenschappelijke publicaties. Uw wetenschappelijke belangstelling sluit aan bij de speerpunten in het onderzoek en onderwijs van de sectie strafrecht van Erasmus School of Law: sanctierecht, financieel-economisch strafrecht, de modernisering van het Wetboek van Strafvordering, EU strafrecht en rechtsvergelijking.

U heeft aantoonbaar affiniteit met het geven van onderwijs. Bij voorkeur heeft u ervaring met de onderwijsvormen probleemgestuurd leren (PGL) en active academic learning, en bent u in het bezit van de Basiskwalificatie Onderwijs of vergelijkbaar certificaat of bent u bereid deze op korte termijn te halen. U heeft een goede presentatie en beschikt over overtuigingskracht. Uw mondelinge en schriftelijke Engelse taalvaardigheid dienen uitstekend te zijn (niveau C1 conform CEFR)

Als persoon en collega bent u ondernemend, nieuwsgierig en samenwerkingsgericht. U straalt enthousiasme uit en wilt, mede in teamverband, met uw kennis actief deelnemen aan het wetenschappelijke en maatschappelijke debat.

Arbeidsvoorwaarden

Een nationaal en Europees georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van 18 maanden en wordt bij goed en volledig functioneren omgezet in een vast dienstverband.

Afhankelijk van kennis en ervaring wordt u een functie van universitair docent niveau 2 (schaal 11) of niveau 1 (schaal 12) aangeboden. Bij een fulltime dienstverband bedraagt het salaris voor universitair docent niveau 2 tussen € 3.374,00 en € 5.439,00 en voor universitair docent 1 bedraagt het salaris tussen € 4.814,00 en € 6.181,00 bruto per maand. Indien u nog niet bent gepromoveerd, geldt een inpassing in salarisschaal 10.

Een selectie- en/of ontwikkelassessment behoort tot de procedure.

De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

De EUR biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen u in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.500 medewerkers en volgen bijna 30.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter.  We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl”.

Afdeling

Erasmus School of Law

Aan Erasmus School of Law studeren ruim 6000 studenten en werken circa 500 medewerkers. Erasmus School of Law verzorgt de Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie, waarbij het onderwijs is gericht op ‘active academic learning waarbij de student actief met de studiestof aan de gang gaat’. Studenten kunnen daarna kiezen uit diverse masteropleidingen. Voor de student die meer wil, zijn er de dubbelstudie van rechtsgeleerdheid en economie, en de dubbele master ‘Toga aan de Maas’. Na de masteropleiding verzorgt Erasmus School of Law postdoctoraal onderwijs.

Binnen Erasmus School of Law geldt het fundamentele uitgangspunt dat recht niet kan worden beschouwd in volledige isolatie of als doel op zich. Het is ingebed in een economische en sociale context die het recht mede vormt. Tegelijkertijd vormt recht de samenleving en definieert economische relaties. In lijn met deze visie, is de missie van Erasmus School of Law om innovatief onderzoek naar de functie van het recht in zijn economische en sociale context uit te voeren. Het overkoepelende thema van Erasmus School of Law is dan ook ‘Where law meets business and society’: het gaat bij Erasmus School of Law om het samenspel tussen recht, praktijk en maatschappij. Zowel in het onderzoek als in het onderwijs acht Erasmus School of Law internationalisering en interdisciplinair onderzoek een vanzelfsprekendheid.

Specificaties

  • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs; Universitair docent
  • Recht; Gedrag en maatschappij
  • max. 38 uur per week
  • €4814—€6181 per maand
  • Gepromoveerd
  • AT-2022.07/UDSTR

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan, 3062, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you