Universitair Docenten Learning Sciences voor het Tilburg Center of the Learning Sciences (1,0 - 1,5)

Universitair Docenten Learning Sciences voor het Tilburg Center of the Learning Sciences (1,0 - 1,5)

Geplaatst Deadline Locatie
29 jul 5 sep Tilburg
Tilburg University zoekt enthousiaste collega’s voor de positie van universitair docent om onze universiteitsbrede expertise in interdisciplinair onderwijs en onderzoek op het gebied van de Learning Sciences te versterken.

Functieomschrijving

Het onderwijs is de centrale pijler onder onze kenniseconomie. Het belang hiervan zal de komende decennia alleen maar toenemen. Tilburg University investeert in een duurzame infrastructuur voor docentprofessionalisering. Die is erop gericht om docenten te motiveren om dóór te leren, zodat het beter wordt om het beeld van het beroep dynamischer te maken en andere carrièrepaden mogelijk te maken, zoals dat van leerlingbegeleider, onderwijsontwikkelaar of onderwijsonderzoeker. Ook helpen we docenten zo om op voor te bereiden op de uitdagingen van digitalisering en globalisering. Een verdere inrichting van een duurzame infrastructuur moet ondersteund worden door onderwijskundige kennis en inzichten. 

 

Wij doen dat door te investeren in het Tilburg Center of the Learning Sciences, waarmee we wetenschap en praktijk op het gebied van onderwijs en leren met elkaar verbinden. Tilburg Center of the Learning Sciences is een universiteitsbreed centrum waarin TSHD, TSB en TISEM samenwerken om het opleiden van (toekomstige) leraren te verbinden met het doen van onderwijsonderzoek en het verder ontwikkelen van onderwijsprofessionals. We ontwikkelen onderzoeksprogramma’s en onderzoeksinitiatieven op het gebied van de learning sciences. Het gaat dan zowel om onderwijskundig onderzoek als, (vak)didactisch onderzoek en onderzoek dat op een andere manier betrekking heeft op onderwijs. Daarnaast bieden wij – in samenwerking met verschillende partijen uit de regio – een rijk professionaliseringsaanbod voor docenten in de regio en daarbuiten. Vanuit de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg bieden wij opleidingen aan op het gebied van de schoolvakken Economie, Management & Organisatie, Maatschappijleer & Maatschappijwetenschappen, Filosofie, Nederlands en Godsdienst & Levensbeschouwing. Nieuwe onderwijsonderdelen op het terrein van de Learning Sciences zijn in ontwikkeling.

 

De komende jaren zullen we ons professionaliseringsprogramma verder versterken en intensiveren met behulp van verschillende onderzoeksprogramma’s: een flankerend onderzoeksprogramma met en voor po- en vo-docenten, waarin ook onderzoek gedaan wordt naar effectieve vormen van docentprofessionalisering, een onderzoeksprogramma waarin ontwerponderzoek wordt gedaan waarin inspirerende en betekenisvolle onderwijsmethoden (voor po en vo, maar ook voor lerende professionals en burgers) ontwikkeld worden en een onderzoeksprogramma dat gericht is op het onderzoeken van de effecten van digitalisering op het onderwijs. Daarin speelt het ontwikkelen, ontwerpen en evalueren van online en blended onderwijs een centrale rol.

 

Vanuit deze onderzoeksprogramma’s voeden we vervolgens het programma met ontwikkelingsactiviteiten voor vo-docenten uit de regio, dat we opzetten samen met onze educatieve partners (met wie we verenigd zijn in de Zuidelijke Educatieve Alliantie) en met het werkveld (dat onder meer bestaat uit OMO, de samenwerkingspartner van onze Universitaire Lerarenopleiding).

 

De universitair docenten die wij zoeken zijn bij voorkeur interdisciplinair geïnteresseerd in al deze vakgebieden. Nadruk ligt in de vacature op domein overstijgende expertise op het gebied van de Learning Sciences, in het bijzonder op het gebied van burgerschap, geletterdheid en digitalisering in onderwijs. Daarnaast zijn wij meer specifiek op zoek naar domein specifieke expertise op het gebied van Maatschappijleer/Maatschappijwetenschappen, in combinatie met politieke wetenschappen/politicologie.  
 
Functie omschrijving
Wij zijn op zoek naar een initiatiefrijke en ambitieuze collega die mede helpt vormgeven aan (met name) de onderzoeks- en professionaliseringspoot van het Tilburg Center of the Learning Sciences. 

 • De kandidaat zal een proactieve rol spelen bij het ontwikkelen van een nieuw onderzoeksprogramma en het opzetten en indienen van onderwijsgerelateerde onderzoeksaanvragen. 
 • De kandidaat doet voor collega’s inspirerend onderzoek op het terrein van de Learning Sciences en speelt waar mogelijk een rol in de begeleiding van promovendi. 
 • De kandidaat zal een proactieve rol spelen in het opzetten en ontwikkelen van professionaliseringsactiviteiten met en voor docenten uit de regio. We denken dan aan docentontwikkelteams, professionele leergemeenschappen, leerateliers.
 • De kandidaat zal actief betrokken worden bij het ontwikkelen van nieuwe onderwijsinitiatieven op het gebied van de Learning Sciences.
 • Ook zal de kandidaat onderwijs verzorgen in verschillende cursussen van de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg (te denken valt aan de cursussen 21st century perspectives on education, Algemene Didactiek, Masterclasses en eventueel nieuw te ontwikkelen onderwijsmodules)
 • De kandidaat zal in de universiteit gepositioneerd worden zowel bij TICELS als bij een departement van een van de betrokken faculteiten (TSHD, TSB, TISEM) afhankelijk van de expertise van de kandidaat. 

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

 • We zoeken een ervaren en communicatief vaardige universitair docent, die gepromoveerd is op het terrein van de Learning Sciences (onderwijskunde, algemene didactiek, onderwijswetenschappen, pedagogiek, vakdidactiek). De geschikte kandidaat beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (minimaal CEFR C2 niveau).
 • De kwaliteit van de kandidaat blijkt onder meer uit een excellent proefschrift en uit publicaties in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften.
 • De kandidaat heeft belangstelling voor interdisciplinair onderzoek en het werken in een interdisciplinair team
 • De kandidaat heeft ervaring in het geven van universitair onderwijs en heeft goede beoordelingen hiervoor. Het hebben van een BKO, of het voornemen dit op korte termijn te behalen, strekt tot aanbeveling.
 • De kandidaat is proactief, inspirerend en werkt graag in een team. 

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 18 maanden met uitzicht op dienstverband voor onbepaalde tijd.

 • De functie wordt ingedeeld als ‘universitair docent’ in het Nederlandse Universitaire functie-ordeningssysteem (UFO). Het salaris bedraagt minimaal €3.974,- en maximaal €6.181,- bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Universitair Docent 2 of 1 en salarisschaal 11 of 12 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van werkervaring. Onderzoekers van buiten Nederland kunnen, indien zij voldoen aan de daarvoor gestelde voorwaarden, in aanmerking komen voor een onbelaste vergoeding van 30% van hun belastbaar salaris. 
 • Een tijdelijke aanstelling voor de periode van 18 maanden. Bij positieve evaluaties zal het dienstverband worden omgezet in een vaste aanstelling. 
 • De positie kan variëren van 0,5 -1,0 fte (20-40 uren per week)
 • Een inclusieve en ondersteunende onderzoeksomgeving.
 • Tilburg University behoort tot Nederlands beste werkgevers en hanteert een excellent arbeidsvoorwaardenpakket, zoals een vakantie-uitkering van 8%, een eindejaarsuitkering van 8,3%, een keuzemodel arbeidsvoorwaarden en verhuiskostenvergoeding. Kandidaten buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor een belastingvrije vergoeding gelijk aan 30% van hun belastbare salaris. De universiteit vraagt deze tegemoetkoming namens hen aan. TSHD zal hulp bieden bij het vinden van geschikte huisvesting. De CAO Nederlandse Universiteiten is van toepassing. 
 • De startdatum is bespreekbaar, maar bij voorkeur 1 oktober 2022.

Afdeling

Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Onderzoek en onderwijs aan de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD) heeft een unieke focus op de mens in de context van de globaliserende digitale samenleving, op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en interactieve technologieën, op de impact ervan op communicatie, cultuur en maatschappij, en op morele en existentiële uitdagingen die zich voordoen. De School of Humanities and Digital Sciences bestaat uit vier departementen: Communicatie en Cognitie, Cognitieve en Kunstmatige Intelligentie, Cultuurstudies en Filosofie; verschillende onderzoeksinstituten en een faculteitsbureau. Ook het University College Tilburg is onderdeel van de School. Jaarlijks starten ongeveer 275 studenten met een Bachelor- of (Pre)Masteropleiding. De School telt ongeveer 2000 studenten en 250 medewerkers.

Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Additionele informatie

Voor informatie met betrekking tot de functie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met dr. Sander Bax, vice-decaan onderwijs TSHD (E-mail: P.A.Bax@tilburguniversity.edu) of dr. Marije van Amelsvoort, coördinator TiCeLS/ ULT. (E-mail: M.A.A.vanAmelsvoort@tilburguniversity.edu).
Algemene informatie over Tilburg University vind je op: http://www.tilburguniversity.edu 

Specificaties

 • Universitair docent
 • Taal en cultuur
 • 20—40 uur per week
 • Universitair
 • 20641

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Tilburg University). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

De succesvolle kandidaat wordt geacht de volgende materialen, als afzonderlijke documenten of samengevoegd tot één bestand, toe te sturen:

 • Een sollicitatiebrief;
 • Een curriculum vitae 
 • Diploma’s (gescande versie van alle diploma’s in het Hoger Onderwijs)
 • Een lijst van academische publicaties
 • De namen van 2 of 3 referenties, met contact informatie

 

De enige manier om te solliciteren is online via https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/werken-bij/vacatures

De uiterste datum hiervoor is 5 september 2022. De gespreksronden vinden vanaf 12 september plaats.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

De succesvolle kandidaat wordt geacht de volgende materialen, als afzonderlijke documenten of samengevoegd tot één bestand, toe te sturen:

 • Een sollicitatiebrief;
 • Een curriculum vitae 
 • Diploma’s (gescande versie van alle diploma’s in het Hoger Onderwijs)
 • Een lijst van academische publicaties
 • De namen van 2 of 3 referenties, met contact informatie

 

De enige manier om te solliciteren is online via https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/werken-bij/vacatures

De uiterste datum hiervoor is 5 september 2022. De gespreksronden vinden vanaf 12 september plaats.

Solliciteer uiterlijk op 5 sep. 2022 23:59 (Europe/Amsterdam).