Lector Asset Management

Lector Asset Management

Geplaatst Deadline Locatie
20 sep 18 okt Middelburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 18 okt 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Bij HZ University of Applied Sciences dragen we bij aan succesvolle en duurzame toepassing van ingrijpende en complexe innovaties en technologieën. Als lector ben jij eindverantwoordelijk voor de gehele onderzoekslijn(en), netwerkontwikkeling, onderzoeksprogrammeringen en onderzoekkwaliteit. In jouw rol vorm je met docentonderzoekers een onderzoeksgroep. Wil je samen met jouw team middels het onderzoek dat jullie uitvoeren bijdragen aan de ontwikkeling van nieuw en innovatief onderwijs? Solliciteer dan op de vacature van lector asset management bij de HZ University of Applied Sciences te Middelburg.

Functieomschrijving

Jouw werk als lector asset management
Je bent het gezicht van de onderzoeksthema’s van het lectoraat en eindverantwoordelijk voor de resultaten van de onderzoeksprojecten en onderzoekslijnen. Als lector coach jij de teamleden op het doen van onderzoek en begeleidt hen in het opdoen van onderzoeksvaardigheden. Het motiveren en verder opleiden van het team vind jij belangrijk, dit staat voor jou centraal om een goede sfeer en kwaliteit te borgen. De dagelijkse aansturing van de onderzoeksmedewerkers zal worden opgepakt door de onderzoeksgroep coördinator die door jou zal worden aangestuurd. Momenteel is dit nog een vacature. Je hebt ervaring met beleidsontwikkeling op een onderzoeksthema op tactisch en strategisch niveau. In jouw rol weet je hier jouw weg uitstekend in te vinden. Je bent innovatief in het uitbreiden van het portfolio van de onderzoeksgroep en vertaalt dit door naar beleid en nieuwe projecten. Kortom; jij geeft inhoudelijk richting aan de ontwikkelingen binnen het lectoraat. De koers bepaal jij.

Niet alleen in Nederland bestaat een grote behoefte aan kennis en vaardigheden op het gebied van het beheer en onderhoud van vitale infrastructuur, zoals dijken, stormvloedkeringen, wegen, spoorwegen, drinkwater en riolering, ook internationaal wordt de behoefte aan kennis en vaardigheden op het gebied van asset management onderkend.

De levenscyclus van infrastructuur assets kent verschillende fasen: van planvorming via ontwerp, realisatie, gebruik, beheer en onderhoud, tot sloop. Het vertrekpunt voor het onderzoek van het lectoraat Asset Management is de fase van gebruik, beheer en onderhoud van bestaande infrastructuur die overigens kan leiden tot behoefte aan (grote) veranderingen. De infrastructuur heeft bovendien te maken met nieuwe eisen door snelle veranderingen in de omgeving. Denk aan de effecten van klimaatverandering, hogere eisen aan veerkracht en adaptiviteit. Er is tevens sprake van een toenemende onderlinge afhankelijkheid van infrastructuren. Het overgrote deel van deze infrastructuur systemen is in beheer bij rijksoverheden, waterschappen, provincies en gemeenten.

Ook in de offshorewindsector zal asset management een belangrijke rol spelen. Onder het nieuwe Centre of Expertise Water & Energy zullen nieuwe projecten opgezet worden waarin het lectoraat een belangrijke rol kan spelen omdat partijen als Eneco, MHI Vestas en Zeeuwind windmolenparken (gaan) exploiteren. De komende jaren wordt voor vele GWh aan installaties gebouwd op het Nederlandse deel van de Noordzee. Die installaties zullen in de jaren daarna beheerd en onderhouden moeten worden met een navenante behoefte aan (hoger geschoold) personeel. Om deze young professionals op te leiden is kennisontwikkeling nodig over asset management van windmolenparken.

Op dit moment zijn er drie onderzoekslijnen gedefinieerd; riskbased asset management, data/driven en sustainable performance. Deze lijnen willen we verder uitbouwen o.a. door meer samenwerking aan te gaan met de (proces)industrie, en MKB’s, gericht op fabrieken, duurzaamheid en data-gedreven asset management.

We zijn bezig en willen verder ontwikkelen met industrie, vooral procesindustrie en MKB’s, gericht op fabrieken, duurzaamheid, data-gedreven asset management.

Organisatie- en omgevingssensitiviteit benut je om de juiste acties uit te zetten en de projecten te verwezenlijken. Als lector ben je bedreven in het betrekken van organisaties in de ontwikkeling en uitvoering van onderzoek. Met alle belangrijke stakeholders werk je direct samen, er zijn korte lijnen. Jouw impact is groot, je bepaalt de agenda met onderwerpen die er toe doen in de regio. Je draagt bij aan het resultaat van het team en de ambities van de organisatie. Samen met 10 andere lectoren maak je deel uit van het team dat wordt aangestuurd door de leading lector.

Specificaties

HZ University of Applied Sciences

Functie-eisen

Het zit in je
Als lector heb je een duidelijke visie op de ontwikkeling op het terrein van onderzoek en asset management. Jij maakt de connectie met het onderwijs en zorgt dat er vanuit jouw onderzoeksprojecten hieraan een bijdrage wordt geleverd. Een inspirerend persoon, dat ben jij. Met de intentie om het netwerk uit te bereiden van zowel het onderwijs als het bedrijfsleven. In jouw communicatie schakel je effectief tussen inhoud, procedures en proces. Naar je collega’s ben je mensgericht en ondersteunend, geef je ruimte aan eigen verantwoordelijkheid en stuur je vanuit een gezamenlijke visie op resultaat. Je hebt aantoonbare ervaring met het aanvragen van subsidies en andere externe vormen van projectfinanciering. Ook heb je:

 • Een afgeronde relevante PhD;
 • Ruime ervaring met praktijkgericht onderzoek (bijvoorbeeld als associate lector) blijkend uit recente deelname aan onderzoeksprojecten, wetenschappelijke publicaties, publicaties in vaktijdschriften en presentaties;
 • Ervaring in het bedrijfsleven en/of advies op relevante kennisgebieden;
 • Ervaring met het leidinggeven aan een (onderzoeks-) team en het managen van onderzoeksprogramma’s;
 • Ervaring met het schrijven van onderzoeksvoorstellen en het verwerven van subsidies en andere geldstromen.

Arbeidsvoorwaarden

Groei met ons mee
We geloven dat toekomstbestendig onderwijs begint bij onze medewerkers. Daarom bieden we je naast een levendige werkomgeving ook:

 • Een tijdelijke aanstelling van vier jaar in de functie van lector, met de mogelijkheid van tussentijdse opzegging;
 • Een bruto maandsalaris in schaal 15 tussen de € 6.149,91 en € 7.940,29 bij een fulltime dienstverband;
 • 8,3% eindejaarsuitkering, 8% vakantiegeld en mogelijk een tegemoetkoming in de reiskosten en/of thuiswerkvergoeding;
 • Een ruime verlofregeling waarin je je eigen keuzes kunt maken. Bijvoorbeeld: bij een fulltime dienstverband én een gekozen werkweekvariant van 40 uur per week heb je jaarlijks 428 verlofuren. Dit zijn 53,5 vakantiedagen. Onze verlofregeling is inclusief de verplichte vrije dagen en de nationale en erkende feestdagen;
 • Opbouw van pensioen bij het ABP;
 • Een prettige en informele werkomgeving, bij dé persoonlijke hogeschool. Waar we onze collega’s en studenten bij naam kennen.

Werkgever

Werken bij HZ University of Applied Sciences: De persoonlijke hogeschool

Met 4.800 studenten, 600 medewerkers en 25 hbo-opleidingen is HZ University of Applied Sciences (HZ) in Zeeland een kleine, persoonlijke hogeschool te noemen. We bieden bacheloropleidingen, (schakel)cursussen, een masteropleiding, post-hbo-opleidingen en associate degrees. Daarnaast verrichten onze lectoraten en kenniscentra praktijkgericht onderzoek op de thema’s vitaliteit, voeding, energie, water en biobased oplossingen. Werken bij de HZ betekent werken in een levendige omgeving waar geen dag hetzelfde is. Waar de docenten de namen van hun studenten kennen. En waar de lijnen kort zijn. Of je nu werkt als docent, conciërge, marketingmedewerker, ICT’er, P&O-adviseur of financieel manager: samen vorm je met jouw collega’s een team van professionals die onze studenten klaarstoomt voor de (internationale) arbeidsmarkt. En wist je dat we al jarenlang in de top-3 van beste hogescholen van Nederland staan?

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Lector; Universitair hoofddocent
 • Economie; Techniek
 • 32—38 uur per week
 • €6149—€7940 per maand
 • Gepromoveerd
 • SP HZ 20220920

Werkgever

HZ University of Applied Sciences

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Het Groene Woud 1, 4331 NB, Middelburg

Bekijk op Google Maps

Interesting for you