Directeur Marketing & Communicatie | College van Bestuur

Directeur Marketing & Communicatie | College van Bestuur

Geplaatst Deadline Locatie
27 sep 9 okt Enschede

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 9 okt 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Laat u Saxion excelleren als University of Applied Sciences?

Functieomschrijving

Hogeschool Saxion
Saxion is een University of Applied Sciences die met onderwijs en toegepast onderzoek oplossingen biedt voor vragen in de samenleving. Om maximale waarde te leveren aan student, werkveld en samenleving willen we de beste hogeschool van Nederland zijn. Daarbij ligt de inhoudelijke nadruk op Living Technology: de wisselwerking tussen technologie en de samenleving.

Saxion heeft het streven een open en toegankelijke hogeschool te zijn. Met uitstekend onderwijs leiden wij voldoende studenten op voor de banen van nu en de toekomst. Waarbij kennis uit ons toegepast onderzoek aansluit bij de vraag uit de samenleving en de regio sociaal en economisch versterkt. Wij bieden innovatief en interdisciplinair onderwijs, stimuleren een leven lang leren en inspireren tot ondernemerschap. 

Om dit streven te realiseren is het noodzakelijk onszelf goed te oriënteren en duidelijk te positioneren naar buiten toe. Om die reden is Externe Oriëntatie & Profilering één van de zes strategische lijnen uit het Saxion Strategisch Plan 2020-2024. Deze lijn heeft als doel onze externe oriëntatie te versterken en zo een maximaal open hogeschool te zijn. We willen nationaal bekend staan als gerespecteerde kennispartner en zoeken strategische samenwerking, passend bij het profiel van de regio. Bedrijven en instellingen moeten makkelijk toegang verkrijgen tot Saxion.

Directeur Dienst Marketing & Communicatie
De Dienst Marketing & Communicatie (DMC) richt zich op zichtbaarheid van Saxion als University of Applied Sciences en eigentijdse voorlichting en werving van studenten. DMC heeft hierbij een regisserende en adviserende rol naar de academies, diensten en het College van Bestuur.  

In totaal bestaat de dienst uit 60 medewerkers, onderverdeeld in de volgende teams: Secretariaat, Marketing, Online Marketing, Interne Communicatie, Corporate Communicatie, Events, Stijlstudio, Content, Nieuwsredactie, CRM, Studium Generale, Saxion Informatiecentrum en Saxion Businesspoint.

DMC wordt aangestuurd door het Managementteam, bestaande uit de Directeur Marketing & Communicatie, een Manager Marketing en een Manager Communicatie. In ‘DMC op koers’, een lange termijnstrategie, ligt de focus op het verder optimaliseren van de dienstverlening.

De opgave
De Dienst Marketing & Communicatie ontwikkelt zich tot de business partner van de gehele organisatie van Saxion op het gebied van zowel marketing als communicatie. De marketing is traditioneel gericht op aankomende bachelor studenten. Deze focus dient verder verbreed te worden onder andere naar verschillende studentendoelgroepen en het nationaal op de kaart zetten van Saxion. Op het gebied van communicatie zijn zowel de externe als interne communicatie van belang.

De directeur Marketing & Communicatie is het boegbeeld van de dienst en een gewaardeerde collega in het team van Saxion-directeuren. Een directeur die vanuit haar/zijn professie een bijdrage levert aan de strategische doelen van Saxion. Een ervaren en coachend leidinggevende die het goede voorbeeld geeft en volop ruimte biedt aan de medewerkers van DMC en zo innovatie en samenwerking entameert. 

Je gaat:

 • vanuit de strategische visie van Saxion met het MT en team van professionals binnen de dienst prioriteiten stellen en vorm geven aan een stevige marketing en communicatie afdeling, zonder daarbij de marketing- en communicatiebehoefte van academies en diensten uit het oog te verliezen. Je zorgt voor sturing en centrale regie in dit proces, wat leidt tot een slagvaardige uitvoering. Je bent in dit proces sparringpartner voor de managers DMC;
 • het College van Bestuur en de managementteams van academies en diensten gevraagd en ongevraagd adviseren, o.a. over de marketing- en communicatiestrategie van Saxion. Hierbij heb je adviezen gedegen onderbouwd met behulp van de professionals binnen de dienst met data en feiten, heb je de Saxion doelen altijd helder voor ogen en neem je gesprekspartners hierin mee; 
 • snel schakelen tussen de diverse marketing- en communicatievraagstukken binnen Saxion: van communicatie richting aankomende studenten en het stevig positioneren van onderzoekslijnen tot interne communicatie over belangrijke corporate ontwikkelingen;
 • een spilfunctie vervullen door goed op de hoogte te zijn van ontwikkelingen in de regio/de samenleving en daarin snel verbanden en kansen te zien voor Saxion;  
 • verantwoordelijkheid dragen voor de succesvolle implementatie van het CRM-systeem;
 • het partnernetwerk van Saxion ondersteunen en hieraan een inhoudelijke bijdrage leveren namens DMC;
 • onderdeel uitmaken van het Saxion Directeuren Overleg.

Kandidaten voelen zich thuis bij de leiderschapsstijl die Saxion nastreeft. Een stijl waarbij de basis wordt gevormd door het op transparante wijze te sturen op het realiseren van de ambities van Saxion waarbij je samen met het team het onderwijs en de organisatie continu blijft verbeteren. Onder andere door de inzet van de lean tools die binnen heel Saxion benut worden. Verbindend en ontwikkelingsgericht leidinggeven, met oog voor resultaat en het vergroten van eigenaarschap is daarbij het sleutelbegrip.

Specificaties

Saxion

Functie-eisen

Je bent:

 • een stevige professional die vanuit een uitstekende inhoudelijke basis, met bestuurlijke– en omgevingssensitiviteit tot gedragen besluiten komt;
 • een bevlogen en coachend leider die weet te inspireren en enthousiasmeren en tegelijkertijd zorgt voor focus, helderheid en rust;
 • iemand die de belangen van alle stakeholders, ook die van de eigen dienst, met elkaar weet te verbinden en naar een hoger plan weet te brengen;
 • iemand die waar nodig op basis van inhoudelijke dan wel procesmatige argumenten de confrontatie weet aan te gaan zonder de verbinding te verliezen en draagvlak weet te creëren;
 • iemand met een luisterend oor, benaderbaar en nieuwsgierig;
 • iemand die in staat is om samen met een team van professionals de visie in de organisatie te laten landen door middel van concrete acties;
 • communicatief vaardig, in staat om een boodschap op meerdere manieren over te brengen en van nature geneigd vraagstukken vanuit meerdere perspectieven te belichten en ook met de nodige humor?

Je hebt:

 • een afgeronde master opleiding;
 • ruime ervaring – bij voorkeur op directieniveau – in het aansturen van een brede marketing- en communicatieafdeling, binnen een complexe, kennisintensieve en veranderende organisatie, bij voorkeur op het gebied van externe profilering;
 • een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en beschik je op basis van ruime kennis en ervaring over een duidelijke visie op zowel marketing– als communicatie gebied, waardoor je een goede gesprekspartner bent op zowel tactisch als strategisch niveau;
 • binding met of tenminste affiniteit met de regio’s Twente en/of de Stedendriehoek en beschik je over een relevant netwerk in deze regio of je bent in staat om dit snel op te bouwen;
 • affiniteit met hoger onderwijs en onderzoek en ben je vernieuwend op het gebied van marketing en communicatie. 

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: met uitzicht op onbepaalde tijd.

Aanbod
Een aanstelling als Directeur 1. Het betreft een structurele functie, op basis van een fulltime aanstelling. Aanvankelijk voor de duur van een jaar, maar met de nadrukkelijke intentie deze – bij goed functioneren – om te zetten in een vast dienstverband. Je salaris is, afhankelijk van je kennis en ervaring, maximaal € 7.940,29 (schaal 15 - cao hbo) bij een volledige werkweek. Daarnaast ontvang je 8% vakantietoeslag én een eindejaarsuitkering van 8,3%. 

Specificaties

 • Management; Marketing en communicatie; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • max. 40 uur per week
 • €6149—€7940 per maand
 • Universitair
 • 3025427

Locatie

M. H. Tromplaan 28, 7513 AB, Enschede

Bekijk op Google Maps

Interesting for you