Promovendus Online community vorming in afstandsonderwijs

Promovendus Online community vorming in afstandsonderwijs

Geplaatst Deadline Locatie
30 nov 15 dec Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 15 dec 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Ben jij klaar voor de start van je academische carrière? Wil jij deel uitmaken van een enthousiaste groep collega’s die de grenzen van onderwijswetenschappen en informatiekunde willen verleggen en doceren bij één van de beste Universiteiten van Nederland? Heb jij de juiste vaardigheden om grensverleggend onderzoek te doen in een interdisciplinaire setting met twee betrokken faculteiten? Solliciteer dan nu voor een promotieplek voor het project Online community vorming in afstandsonderwijs

De Open Universiteit (OU) is een instelling voor afstandsonderwijs waar alle cursussen online worden gegeven. Daarbij vinden alle communicatie- en leeractiviteiten voornamelijk asynchroon plaats via onze virtuele leeromgeving Brightspace. De Ou student onderscheidt zich van reguliere universiteitsstudenten doordat ze hun studie combineren met andere dagelijkse bezigheden zoals bijvoorbeeld een baan en/of een gezin. Bovendien zijn ze geografisch verspreid, de flexibiliteit van het online studeren maakt dat ze niet in de regio hoeven te wonen. Ze hebben elkaar mogelijk nog nooit ontmoet voordat ze aan de OU gingen studeren. 

Studeren aan de Open Universiteit heeft het voordeel dat studenten altijd, overal en in hun eigen tempo kunnen leren. Dit laatste weliswaar binnen kaders. De Ou student ondervindt/en meer problemen bij het leren omdat ze de directe face-to-face interactie met hun docenten, begeleiders en medestudenten missen. Op afstand studeren betekent dan ook dat er sprake van een zekere psychologische afstand waarbij afstandsstudenten zich geïsoleerd en vervreemd kunnen voelen van hun medestudenten, van de docenten en van de OU als instelling. Zolang deze gevoelens leven kunnen studenten afhaken bij de cursus of hen ervan weerhouden zich in te schrijven voor vervolgcursussen op afstand.

Doelstelling en aanpak (Taken)
Het promotieonderzoek is erop gericht om op faculteitsniveau binding te creëren tussen studenten onderling en met de faculteit. Deze binding heeft een tweeërlei functie: enerzijds is het om elkaar te informeren over studiemogelijkheden en om op cursusniveau inhoudelijk verder te discussiëren. Anderzijds is het om je medestudent te leren kennen en ook welke mensen er in de faculteit werkzaam zijn. Kortom het gaat om community vorming waarbij er een verscheidenheid aan communities gaan ontstaan. Bijvoorbeeld een community rondom een cursus of thema, of een community waar studenten elkaar informeel kunnen ontmoeten om ervaringen te delen.

De Open Universiteit is een afstandsonderwijsinstelling en het ligt daarom voor de hand dat we het hebben over online communities, bijvoorbeeld gerealiseerd met 3D virtuele omgevingen waarin studenten een avatar hebben. Het gaat erom dat de sociale eigenschappen van de virtuele omgevingen uitnodigen tot contact en interpersoonlijk relatievorming waardoor de psychologische afstand verkleind wordt. De onderzoeksvragen richten zich op vragen als of zulke omgevingen de beoogde binding tussen studenten onderling en met de faculteit inderdaad doet versterken en de benodigde support gaan faciliteren zodat studenten zich gesteund voelen wanneer zij cursussen volgen. Voor de beantwoording van deze onderzoeksvragen worden verschillende theorieën gebruikt waaronder ‘social presence’ theorie.

Het onderzoeksvoorstel sluit nauw aan bij het thema 'community building' en bij verschillende initiatieven die door de faculteiten zijn voorgesteld in het kader van de Kwaliteitsafspraken 2022. Het sluit ook aan bij de ambities van de afdeling Informatiekunde van de Faculteit Bètawetenschappen om online communities te creëren als aanvulling op hun project Activating and Feedback dat gebaseerd is op groepsleren en peer-review.

Het begeleidingsteam bestaat uit een promotor van de faculteit Onderwijswetenschappen (prof. dr. ir. Karel Kreijns (Faculteit Onderwijswetenschappen; expert op het gebied van technology enhanced collaborative learning) en co-promotor dr. Rogier van de Wetering (afdeling Informatiekunde van de Faculteit Bètawetenschappen; expert op het gebied van de rol en waarde van digitale innovaties). Het Expertisecentrum Onderwijs (ECO) zal nauw betrokken worden bij het project aangezien aanpassingen aan de online leeromgeving Brightspace worden verwacht.

 

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante master afgerond binnen het domein van de Onderwijswetenschappen, Onderwijskunde, Informatiekunde of een vergelijkbaar terrein.
 • Je hebt interesse in samenwerkend leren, sociaal leren peer feedback en/of online communities
 • Je beschikt over zeer goede communicatievaardigheden (schrijven, presenteren en spreken) zowel in het Engels als in het Nederlands.
 • Je hebt aantoonbare wetenschappelijke interesse en onderzoekskwaliteiten (wellicht heb je al een wetenschappelijke publicatie of heb je een research master gevolgd, mogelijk kan ook je scriptie een bewijs van je wetenschappelijke interesse zijn).
 • Je hebt kennis van kwalitatieve en kwantitatieve data-analysetechnieken of bent bereid zich op dit gebied verder te professionaliseren.
 • Je hebt affiniteit met het leren van volwassenen.
 • Je beschikt over goede organisatorische en sociale vaardigheden en bovendien ben je resultaatgericht met een proactieve instelling.
 • Je beschikt over goede ICT-vaardigheden en hebt affiniteit met virtuele leeromgevingen.
 • Je beschikt aantoonbaar over uitstekende kwaliteiten in het doceren van kennis en vaardigheden, het begeleiden van studenten en het ontwikkelen van (online) onderwijs.
 • Je bent een gemotiveerd, enthousiast en daadkrachtig persoon, die in staat is zelfstandig en in groepsverband te werken.
 • Je vindt het geen bezwaar om een enkele keer onderwijs in de avonduren te verzorgen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor een periode van 15 maanden. Bij een goede voortgang en goed functioneren wordt de aanstelling in principe verlengd tot 4 jaar. De ingangsdatum wordt in onderling overleg bepaald.

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal P van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt bij aanvang € 2.541,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Je werkt minimaal twee dagen per week op onze campus in Heerlen. Voor de overige dagen geldt dat je zelf kunt bepalen of je op de campus of vanuit huis werkt. Heerlen is een stad met een groot cultureel aanbod. Het ligt in een aantrekkelijke, internationale omgeving met steden als Maastricht, Aken (Duitsland) en Luik (België) in haar nabijheid.

Werkgever

Open Universiteit

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit (zie www.ou.nl/rankings). Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 18.000 studenten en werken meer dan 750 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op acht wetenschapsgebieden maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Afdeling

Faculteit Onderwijswetenschappen

De faculteit Onderwijswetenschappen (OW) is sterk in onderwijs, onderzoek en valorisatie. De faculteit biedt een wetenschappelijke master Onderwijswetenschappen. De faculteit speelt nationaal en internationaal een belangrijke rol in onderzoek naar de innovatie van het onderwijs.

Specificaties

 • Promotiestudent; Onderwijs
 • max. 38 uur per week
 • Universitair
 • AC/FAC/OW/22139

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you