Universitair docent Internationale Veiligheidsstudies

Universitair docent Internationale Veiligheidsstudies

Geplaatst Deadline Locatie
23 jan 23 feb Breda

Functieomschrijving

Als universitair docent Internationale Veiligheidsstudies ben je belast met het ontwikkelen en verzorgen van toegewezen samenhangende wetenschappelijke onderwijsonderdelen, uitgaande van het facultaire onderwijsprogramma, teneinde de leerdoelen behorende bij de eindtermen van de onderwijsonderdelen ten aanzien van kennis, inzichten, vaardigheden, competenties en attitudes bij studenten te realiseren.

Je initieert, ontwerpt en organiseert en verricht multidisciplinair en interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek op een breed en specialistisch onderzoeksgebied teneinde erkende wetenschappelijke kennis en inzichten te ontwikkelen en deze toe te passen, zowel binnen een onderzoeksgebied als binnen het onderwijs.

Specificaties

Ministerie van Defensie

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding (doctoraal of wo-master) binnen de domeinen internationale betrekkingen, conflictstudies, politieke wetenschappen, sociale wetenschappen of antropologie en een afgeronde promotie binnen datzelfde domein.
 • Je hebt kennis van de internationale veiligheids- en conflictproblematiek en de politieke en geopolitieke determinanten daarvan.
 • Je beschikt over aantoonbare didactische bekwaamheid en/of scholing.
 • Je bent in het bezit van een Basis Kwalificatie Onderwijs aangevuld met modules op het gebied van ontwikkelen van wetenschappelijk onderwijs of (aansturen van) onderwijsvernieuwing.
 • Je hebt ervaring met het geven van hoger onderwijs.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het zelf ontwikkelen van onderwijsmateriaal en/of participatie in onderwijsvernieuwingsprojecten.
 • Je hebt aantoonbare onderzoekservaring, blijkend uit verschillende publicaties van erkend gehalte (dit criterium geldt ‘minder zwaar’ indien de aanstelling geschiedt direct na de promotie).

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: met uitzicht op vaste aanstelling.

 • Salarisniveau: schaal 12
 • Salarisomschrijving: Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.
 • Maandsalaris: Min €4.914 – Max. €6.317 (bruto)
 • Dienstverband: Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contractduur: 24 maanden (proeftijd aanstelling)
 • Minimaal aantal uren per week: 38
 • Maximaal aantal uren per week: 38

Werkgever

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Afdeling

DefensieOndersteuningscommando CG Krijgswetenschappen

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).

Opleiden door middel van onderwijs en vorming is de primaire taak van de NLDA en in dat proces is het van belang om continu aan te sluiten bij nieuwe generaties studenten. De NLDA begeleidt studenten in hun beroepsvorming die onder meer bestaat uit academische, militaire, persoons- en leiderschapsontwikkeling. Karaktervorming is een essentieel onderdeel van de totale beroepsvorming en draagt bij aan de morele ontwikkeling van officieren. Het vormingsproces maakt de NLDA uniek ten opzichte van civiele onderwijsinstellingen.

De FMW verzorgt de wetenschappelijke bacheloropleidingen Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Systemen & Technologie als onderdeel van de initiële officiersopleiding, en de wetenschappelijke masteropleidingen Military Strategic Studies, European Joint Master in Strategic Border Management, Military Technology Processes and Systems en Compliance and Integrity in International Military Trade. De faculteit verzorgt daarnaast onderwijs voor de andere onderdelen van de NLDA; namelijk KIM, KMA, IDL en ECLD. De faculteit voert tevens wetenschappelijk onderzoek met militaire relevantie uit ter onderbouwing van het wetenschappelijk onderwijs en ten behoeve van beleidsadvisering. De expertise van de faculteit wordt ook voor andere onderdelen van Defensie en organisaties ingezet.

De FMW wordt geleid door het faculteitsbestuur, dat wordt voorgezeten door de decaan en dat daarnaast twee leden kent, een portefeuillehouder onderwijs en een directeur bedrijfsvoering. De FMW omvat 3 capaciteitsgroepen die elk worden geleid door een hoogleraar. De capaciteitsgroepen zijn: Krijgswetenschappen (KW), Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) en Militaire Technische Wetenschappen (MTW). Vanuit deze capaciteitsgroepen wordt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bewaakt en het onderwijs en onderzoek voorbereid en uitgevoerd. Binnen deze capaciteitsgroepen komen de volgende functies voor: hoogleraar, universitair hoofddocent (UHD), universitair docent (UD) en docent. De verantwoordelijkheid voor de geaccrediteerde opleidingen is conform de Wet op het Hoger- en Wetenschappelijk onderwijs (WHW) belegd bij de respectievelijke opleidingsbesturen.

Additionele informatie

Bijzonderheden

Uw sollicitatiebescheiden worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er door een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Solliciteren

Je reactie op de vacature "Universitair docent Internationale Veiligheidsstudies" ontvangen wij graag. Stuur je curriculum vitae met begeleidende brief onder vermelding van vacaturenummer "521926" naar: Herculeslaan 1, 3584 AB Utrecht

Specificaties

 • Onderwijs; Universitair docent; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 38 uur per week
 • €4914—€6317 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT DEF 20230123-1

Werkgever

Ministerie van Defensie

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Kraanstraat 4, 4811 XC, Breda

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Ministerie van Defensie). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Je reactie op de vacature "Universitair docent Internationale Veiligheidsstudies" ontvangen wij graag. Stuur je curriculum vitae met begeleidende brief onder vermelding van vacaturenummer "521926" naar: Herculeslaan 1, 3584 AB Utrecht

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Je reactie op de vacature "Universitair docent Internationale Veiligheidsstudies" ontvangen wij graag. Stuur je curriculum vitae met begeleidende brief onder vermelding van vacaturenummer "521926" naar: Herculeslaan 1, 3584 AB Utrecht

Solliciteer uiterlijk op 23 feb. 2023 23:58 (Europe/Amsterdam).