Promovendus Smart Technology Use In Healthcare

Promovendus Smart Technology Use In Healthcare

Geplaatst Deadline Locatie
1 feb 6 mrt Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 6 mrt 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Ben jij geïnteresseerd in ‘Smart Use’ van technologische innovaties in de gezondheidszorg? Lijkt het je leuk om deel uit te maken van een multidisciplinair team? Motiveert het jou om onderzoek te doen dat direct relevant is voor de praktijk? Dan is deze PhD positie misschien iets voor jou. Bovendien wordt je voor 1 dag per week ingeschakeld in het onderwijs van de vakgroep A&O psychologie.

Ontwikkelingen op het gebied van slimme technologie, kunstmatige intelligentie, robotica en algoritmes kunnen bijdragen aan lagere zorgkosten en hogere kwaliteit van zorg. Dit PhD project richt zich op ‘Smart Use’ van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), een technologische innovatie in de gezondheidszorg die zich momenteel razendsnel ontwikkelt. Het EPD maakt niet alleen het delen van data tussen zorgaanbieders mogelijk, maar ook bijvoorbeeld medische beslissingsbegeleiding voor zorgprofessionals en data analytics. Bovendien kan het EPD functioneren als een zogenaamde ‘backbone’ waar andere technologische innovaties aan gekoppeld kunnen worden. De snelle ontwikkeling van het EPD vereist van zorgprofessionals en –organisaties dat zij zich constant aanpassen aan nieuwe EPD systemen en functionaliteiten. In dit multidisciplinaire project worden kritische psychologische, organisatorische en technologische succesfactoren onderzocht voor ‘Smart Use’ van het EPD door verschillende groepen zorgprofessionals. Op basis van deze kennis wordt een pilot-interventie op maat ontwikkeld en getest om ‘Smart Use’ van het EPD te stimuleren in een ziekenhuis-setting. Het project betreft een samenwerking tussen de vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie van de faculteit Psychologie en drie andere faculteiten van de OU (Bètawetenschappen, Managementwetenschappen en Onderwijswetenschappen).

We zijn op zoek naar een enthousiaste, getalenteerde promovendus die het onderzoeksvoorstel verder uitwerkt en verschillende studies uitvoert. De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften en op internationale congressen. Het geheel moet resulteren in een academisch proefschrift. Je doet daarnaast ook ervaring op met academisch onderwijs, zoals bijdragen aan het ontwikkelen van studietaken of het begeleiden van studentengroepen.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

Je hebt een afgeronde (research) masteropleiding in de psychologie en bent geïnteresseerd in technologie (bijvoorbeeld Human-Technology Interaction, Work and Organizational Psychology, Social Psychology, Health Psychology, Behavioural Science), of je hebt deze opleiding bijna afgerond. Spreekt deze vacature je aan, maar heb je geen achtergrond in de psychologie? Wij zijn vooral op zoek naar een kandidaat met de juiste motivatie en kwaliteiten en staan ook open voor sollicitanten met een achtergrond in een ander onderzoeksveld relevant voor het project (zoals Healthcare Management, Innovation Management, Medical Informatics, Health Sciences, Human Resource Studies, Social Sciences, Information Sciences).

 • Je hebt kennis van en ervaring met verschillende sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden en data-analysetechnieken. Ervaring met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek wordt als een voordeel gezien.
 • Je hebt een positieve houding ten aanzien van multidisciplinair, praktijkgericht onderzoek.
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en het Engels.
 • Ervaring met het schrijven van wetenschappelijke artikelen strekt tot aanbeveling.
 • Je kunt zowel zelfstanding als in teamverband werken.
 • Je beschikt over goede organisatorische en sociale vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: Het betreft een tijdelijk dienstverband voor een periode van 12 maanden. Bij een goede voortgang en goed functioneren wordt dit verlengd tot 3 jaar.

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal P van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt bij aanvang € 2.960,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd, hybride werken en betaald ouderschapsverlof.

Werkgever

Open Universiteit

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen volledige universitaire bachelor- en masteropleidingen doorlopen, maar ook kortere programma’s volgen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit (zie www.ou.nl/rankings). Aan de Open Universiteit studeren ruim 17.000 studenten en werken meer dan 750 medewerkers. De universiteit heeft vestigingen in Nederland en België (zie www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de Open Universiteit een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De Open Universiteit investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op negen wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Afdeling

Multidisciplinaire onderzoeksprogramma ‘Innovating for Resilience’

Naast het vakinhoudelijke onderzoek op acht wetenschapsgebieden, kent de Open Universiteit één multidisciplinair programma, genaamd Innovating for Resilience. Dit onderzoeksprogramma bevat verschillende thema's die gegroepeerd kunnen worden langs drie programmalijnen:

- Safety and Resiliency in Urban Environments. Veiligheid is een hot item. Zeker op plekken waar veel mensen wonen, werken, leven en verblijven. Plekken zoals onze steden. De veiligheid komt er regelmatig in het nauw. Denk aan aanslagen, schietpartijen, roofovervallen en andere vormen van misdaad en geweld, ongelukken, branden, instortende gebouwen en dergelijke.

- Learning and Innovation in Resilient Systems. Deze lijn integreert de vakgebieden managementwetenschappen, natuurwetenschappen en informatica rond het thema veerkrachtige systemen. Hoofddoel van het onderzoek is het vergroten van ons begrip van de innovatieve en lerende mogelijkheden van veerkrachtige systemen, met een focus op informatie en computersystemen, organisatie- en managementsystemen, en tot slot omgevingssystemen

- Innovation in Education. Onderwijs dat houdbaar is voor de toekomst. Een veerkrachtige samenleving vraagt om onderwijs dat inspeelt op de snel veranderende technologieën en de nieuwe vaardigheden die verwacht worden op de arbeidsmarkt. Bovendien moet het onderwijs niet alleen kennisdoelen nastreven, maar ook sociale samenhang en wereldburgerschap. Innovatief onderwijs kan lerenden helpen om deze doelen te bereiken.

Specificaties

 • Promotiestudent
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 37.9 uur per week
 • Universitair
 • AC/FAC/PSY/23018

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you