Juridisch medewerker/ secretaris examencommissie

Juridisch medewerker/ secretaris examencommissie

Published Deadline Location
7 Mar 30 Mar Tilburg
Tilburg University | University Services is op zoek naar een Juridisch medewerker/ secretaris examencommissie (1,0 fte) voor de Divisie Academic Services (AS), afdeling Education Support Team (EST) van Tilburg School of Economics and Management (TiSEM).

Job description

Als juridisch medewerker/ secretaris ben je hét aanspreekpunt van de examencommissie voor het College van Beroep voor de Examens, de studentendecanen, onderwijscoördinatoren, docenten en andere medewerkers van de faculteit. Voorts handel je zelfstandig de inkomende verzoeken/vragen van studenten af. Daarnaast stel je zelfstandig besluiten en verweerschriften in lopende procedures op en levert een bijdrage aan het jaarverslag van de examencommissie. Je draagt bij aan het jaarlijkse proces rondom de totstandkoming van de nieuwe Onderwijs- en Examenregelingen voor onze opleidingen en je draagt zorg voor het jaarlijkse implementeren van het beleid van de examencommissie in de Regels en Richtlijnen voor de examencommissie. Daarnaast adviseer je gevraagd en ongevraagd de examencommissie en het Management Team over beleidsmatige dan wel juridische kwesties. Tevens bereid je inhoudelijk de zittingen en beleidsvergaderingen van de examencommissie voor, waarbij je notuleert en draag je zorg voor de inkomende en uitgaande correspondentie.

De verantwoordelijkheden van de examencommissie zijn gebaseerd op de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek en richten zich op de examens binnen de opleidingen van de faculteit. Besluiten die de commissie in deze neemt, staan open voor een bezwaar- en beroepsprocedure.

Specifications

Tilburg University

Requirements

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een collega die:

 • een juridische opleiding heeft afgerond op academisch niveau;
 • bij voorkeur minimaal 3 jaar relevante werkervaring heeft en affiniteit heeft met de sector en de doelgroep.
 • in staat is om snel te kunnen schakelen tussen diverse partijen, veel verschillende taken simultaan kan uitvoeren en goed procesmatig kan werken; 
 • zich vlot de procedures binnen onze opleidingen eigen kan maken; 
 • stressbestendig is en goed kan omgaan met deadlines;
 • zelfstandig en proactief werkt, maar wel gericht is op verbinding en samenwerking;
 • collegialiteit hoog in het vaandel heeft staan;
 • nauwkeurig werkt en een sterk analytisch vermogen heeft;
 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden; 
 • goede en aantoonbare kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift heeft;
 • bij voorkeur specifieke kennis heeft van het onderwijsrecht en de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). 

Jouw talenten

 • Je toont persoonlijk leiderschap: je neemt verantwoordelijkheid voor je werk en loopbaan, en beschikt over goede zelfkennis.  
 • Je hebt teamspirit: je voelt je onderdeel van een team en geeft hier uiting aan door middel van samenwerking, het delen van kennis en ervaringen, en het bijdragen aan een open en inclusieve werkomgeving. 
 • In verband met de wettelijke deadlines en vanwege ad hoc werkzaamheden ben je in staat om het overzicht te behouden en prioriteiten te stellen.

Conditions of employment

Fixed-term contract: 12 maanden.

Het betreft een functie voor 1.0 fte (40 uur per week) van de volledige werktijd. 

Het salaris bedraagt minimaal € 2.960 en maximaal €4.670 bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Secretaris 1 en salarisschaal 10 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring.  

Dit is een vacature voor een tijdelijke positie ter vervanging van ziekte, zwangerschaps- en bevallingsverlof of arbeidsongeschiktheid overeenkomstig artikel 2.3 lid 6 sub b Cao Nederlandse Universiteiten. Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden. 

Je hebt recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het bruto jaarinkomen. Als je 40 uur per week werkt, ontvang je 41 vakantiedagen per jaar.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden. We vinden flexibiliteit, professionele en persoonlijke ontwikkeling en goede secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijk. We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om de balans tussen werk en privé optimaal te houden. Ook kun je tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. 

Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap.

Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Employer

Tilburg School of Economics and Management (TiSEM)

TiSEM is de grootste faculteit van Tilburg University en behoort met haar onderwijs en onderzoek tot de meest toonaangevende Schools in Europa op het gebied van Business en Economics. De faculteit biedt een scala aan hoogwaardige bachelor- en masteropleidingen (waarvan de meeste in het Engels) evenals Research Masters en een PhD-programma voor totaal zo’n 8.000 studenten.


University Services
De maatschappij dienen en die beter maken voor de burgers. Dat is wat ons drijft. De oprichter van de Tilburg University, Martinus Cobbenhagen, vond dat wie de samenleving wil begrijpen, er actief en bewust bij betrokken moet zijn. Dit gedachtegoed vormt nog altijd de basis voor onze universiteit.

Onder het motto 'Understanding society' ontwikkelen onze ruim 2.800 medewerkers kennis, dragen deze over en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen. Op deze manier willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie.

Onze 20.000 studenten van 132 nationaliteiten leiden we op tot Tilburg University shaped professionals: verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving.

De ondersteuning van de universiteit is belegd bij University Services, georganiseerd in zeven Divisies:

1. Academic Services
2. Marketing & Communication
3. Human Resources
4. Finance & Control
5. Library & IT Services
6. Facility Services
7. Executive Service

Department

Education Support Team (EST)

Iedere faculteit heeft een eigen onderwijsondersteuningsteam (EST). Het EST ondersteunt bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het onderwijsbeleid en het cursusaanbod. Het EST van TiSEM bestaat op dit moment uit 36 medewerkers. De activiteiten van het EST bestrijken het gehele terrein van het onderwijs, waaronder beleidsadvisering, kwaliteitszorg, innovatie, professionalisering van docenten, docentondersteuning, studieadvies, studentbegeleiding en managementondersteuning.

Additional information

Meer informatie over de vacature kan worden verkregen via het e-mailadres examencommissie-TiSEM@tilburguniversity.edu

Specifications

 • Education; Legal staff; Support staff (clerical, administrative, facility)
 • max. 40 hours per week
 • €2960—€4670 per month
 • University graduate
 • 21402

Employer

Location

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

View on Google Maps

Interesting for you

X

Apply for this job

Apply for this job

This application process is managed by the employer (Tilburg University). Please contact the employer for questions regarding your application.

Thank you for applying

Please contact the employer for questions regarding your application.

Tip: save this job as favorite in your AcademicTransfer account. This gives you an immediate overview and makes it easy to find the job later on. No account yet? Create it now and take advantage of other useful functionalities too!

Application procedure

We nodigen je uit om vóór 31 maart 2023 te solliciteren naar deze functie; dit kan uitsluitend online. Richt je motivatiebrief aan Drs. A. Jonkman MA, en voeg een CV en minimaal één referentie toe (organisatie, contactpersoon, telefoonnummer en emailadres). We benaderen alleen referenten voor kandidaten die naar de tweede selectieronde gaan. 

De briefselectie vindt kort na de sluitingsdatum plaats; hierna ontvang je bericht van ons. De eerste en de tweede ronde gesprekken zullen begin april plaatsvinden. 
Je start idealiter op zo snel mogelijk met werken voor Tilburg University. 

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid, gaat onze voorkeur uit naar een interne kandidaat. 

Application procedure

Application procedure

We nodigen je uit om vóór 31 maart 2023 te solliciteren naar deze functie; dit kan uitsluitend online. Richt je motivatiebrief aan Drs. A. Jonkman MA, en voeg een CV en minimaal één referentie toe (organisatie, contactpersoon, telefoonnummer en emailadres). We benaderen alleen referenten voor kandidaten die naar de tweede selectieronde gaan. 

De briefselectie vindt kort na de sluitingsdatum plaats; hierna ontvang je bericht van ons. De eerste en de tweede ronde gesprekken zullen begin april plaatsvinden. 
Je start idealiter op zo snel mogelijk met werken voor Tilburg University. 

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid, gaat onze voorkeur uit naar een interne kandidaat. 

Make sure to apply no later than 30 Mar 2023 23:59 (Europe/Amsterdam).