Directeur Domein Bewegen en Educatie

Directeur Domein Bewegen en Educatie

Geplaatst Deadline Locatie
8 mrt 6 apr Zwolle

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 6 apr 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Het College van Bestuur van Windesheim is via Wesselo op zoek naar een op verbinding en samenwerking gerichte Directeur Domein Bewegen en Educatie.

Functieomschrijving

Als domeindirecteur geef je integraal leiding aan het domein en ben je onderdeel van het Windesheim directieteam. Het directieteam bestaat verder uit vijf domeindirecteuren, twee dienstdirecteuren en twee leden van het College van Bestuur.

De resultaatgebieden

Voor het domein Bewegen en Educatie is Windesheim op zoek naar een directeur die de ontwikkelingen in het werkveld van bewegen en educatie (over)ziet en durft te agenderen, acties in gang zet en impact maakt. 

Als directeur ben je integraal verantwoordelijk voor het onderwijs, onderzoek, de innovatie, leven lang ontwikkelen en de bedrijfsvoering binnen het domein Bewegen en Educatie. Door je visie en begrip van actuele ontwikkelingen in het onderwijs en de sector initieer en organiseer je relevante innovaties binnen het domein. Voorwaarde om te komen tot het ontwikkelen van het domein is het aanbrengen van eenheid en het zorgdragen voor afstemmen van processen, systemen en onderwijsinhoud. De dynamiek in de arbeidsmarkt vraagt dat het domein zich leert aan te passen aan de vragen die vanuit het werkveld op het domein afkomen.

Jouw kennis en ervaring met verandervraagstukken komen hierbij goed tot hun recht. Naast het bevorderen van de samenwerking tussen opleidingen bij Windesheim (zowel binnen het domein als daarbuiten) is ook het versterken van regionale en (inter)nationale samenwerking een belangrijke voorwaarde in het realiseren van de strategische koers. Als directeur vertegenwoordig je zichtbaar en toegankelijk het domein naar buiten toe bij externe stakeholders.

Als directeur staan de volgende resultaatgebieden centraal:

 • De ambities uit de Strategische Koers van Windesheim vormgeven en vertalen naar activiteiten in het domein en over de grenzen van het domein heen;
 • Borgen van de goede kwaliteit van onderwijs en onderzoek in het domein en tegelijkertijd richting geven aan de onderwijsinnovatie en de doorontwikkeling van het onderwijs en onderzoek;
 • Zorgdragen voor goede studentbegeleiding, verminderen van onnodige uitval en werken aan een goede doorstroom in de keten;
 • Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het kenniscentrum van het domein en de doorontwikkeling van praktijkgericht onderzoek in wisselwerking met regionale en landelijke partners;
 • Invulling geven aan goed werkgeverschap en het borgen van een veilige werkomgeving.

Specificaties

Hogeschool Windesheim

Functie-eisen

 • Aantoonbare affiniteit en ervaring als eindverantwoordelijk directeur of manager in het veld van bewegen en educatie en/of het hoger onderwijs;
 • Een visie op actuele ontwikkelingen in het werkveld en/of ervaring met de transities in het domein van Bewegen en Educatie;
 • Bekendheid met de complexiteit van een publieke (onderwijs)organisatie en de hierbij behorende kwaliteitseisen;
 • Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, financieel inzicht en communicatief vaardig;
 • Innovatiegerichtheid met oog voor praktische implementatie van beleid en doelstellingen;
 • Leiderschap dat zich kenmerkt door ruimte te geven aan professionals en het faciliteren en ondersteunen van ontwikkeling en verandering. Je weet hierbij focus aan te brengen, helderheid te bieden en daadkracht te tonen;
 • Samenwerkingsgericht, open staan voor andere meningen en opvattingen, geloof in de kracht van diversiteit en inclusie en hiernaar handelen. Hierdoor verbindingen leggen en in dialoog zijn met collega’s, medewerkers, stakeholders en studenten;
 • Een kritisch en verbindend lid van het directieteam van Windesheim;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal masterniveau.

Arbeidsvoorwaarden

Op www.wesselopublicvalue.nl vindt u de volledige profielschets.

Werkgever

Hogeschool Windesheim

Met ruim 27.000 studenten, 100 verschillende opleidingen en zes kenniscentra met lectoraten is Windesheim een van de grotere hogescholen in Nederland. Windesheim staat al jaren in de top drie van beste hogescholen. Ook staat Windesheim bekend als goede werkgever met een open cultuur waarbij het open contact tussen studenten en collega’s kenmerkend is.

Windesheim heeft vestigingen in Zwolle en Almere; er werken ruim 3.200 medewerkers. De 100 hbo-bachelor-, master- en associate degree opleidingen zijn geclusterd in de domeinen: 

 • Bewegen en Educatie; 
 • Business, Media en Recht; 
 • Gezondheid en Welzijn; 
 • Techniek; 
 • Flevoland. 

De domeinen en diensten worden aangestuurd door directeuren. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van Hogeschool Windesheim; het bestuur bestaat uit twee leden. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Specificaties

 • Onderwijs; Management
 • Universitair
 • AT WH 20230308

Werkgever

Hogeschool Windesheim

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Campus 2, 8017 CA, Zwolle

Bekijk op Google Maps

Interesting for you