Ambtelijk Secretaris Centrale Studentenraad

Ambtelijk Secretaris Centrale Studentenraad

Published Deadline Location
23 Mar 2 Apr Amsterdam

You cannot apply for this job anymore (deadline was 2 Apr 2023).

Browse the current job offers or choose an item in the top navigation above.

Job description

Houd jij van:
  • Ondersteunen en adviseren van hét medezeggenschapsorgaan voor studenten van de UvA
  • Het in goede banen leiden van diverse overleggen
  • Notuleren, archiveren en administreren
Dan is de functie van ambtelijk secretaris voor de Centrale Studentenraad bij de Universiteit van Amsterdam jou op het lijf geschreven!

Wat ga je doen?

Als ambtelijk secretaris van de CSR ben je hét aanspreekpunt voor overleggen van de CSR en de Gezamenlijke Vergadering (GV).

De UvA is per direct op zoek naar een ambtelijk secretaris voor de ondersteuning van de Centrale Studentenraad (CSR). Je werkt nauw samen met de studentenraad ter ondersteuning van het organiseren van overleggen en de jaarlijkse verkiezingen van de studentenraden en de CSR. Je wordt enthousiast van het ondersteunen en adviseren van de raadsleden, het organiseren van overleggen en het bijhouden van financiën. Je gaat proactief te werk en zorgt voor een goede voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen. Je draait je hand niet om voor notuleren in het Engels en bent een steun en toeverlaat voor de raad bij bijvoorbeeld het jaarlijkse inwerktraject en de organisatie van trainingen. Daarnaast geef je advies aan de CSR over de wettelijke vereisten en grenzen aan het instemmings- en adviesrecht van de raad en bewaak je de samenhang en continuïteit hiervan. Ook kun je discreet omgaan met gevoelige en vertrouwelijke informatie.

Specifications

University of Amsterdam (UvA)

Requirements

Je neemt initiatief in je werk, brengt punten onder de aandacht van de CSR en de GV en kunt aangeven wat nodig is. Je kunt je schriftelijk en mondeling uitdrukken in het Nederlands én het Engels en bent daarnaast ook in staat om je positie te bepalen binnen de bestuurlijke verhoudingen. Je werkt zorgvuldig, weet onder tijdsdruk de juiste prioriteiten te stellen en deze met de juiste personen af te stemmen. Verder kun je zowel goed in teamverband als zelfstandig werken. Je bent iemand die aanvoelt waar hulp nodig is en daarop flexibel weet in te spelen. Ervaring met (een vorm van) medezeggenschap is een pre.

Daarnaast ben je:
  • Organisatiesensitief; discreet in handelen en optreden
  • Leergierig naar of bekend met wet- en regelgeving rondom adviesorganen (onder meer de Wet op de Ondernemingsraden en de Wet op het Hoger Onderwijs)

Conditions of employment

We bieden een dienstverband van een jaar met een proeftijd van twee maanden, bij voorkeur met ingang 1 juni 2023. Bij gebleken geschiktheid is een verlenging of vast dienstverband mogelijk. Het dienstverband is voor 24 tot 32 uur per week.

Je salaris bedraagt, afhankelijk van relevante ervaring bij aanvang van het dienstverband, €2.818 tot €3.764 bruto per maand op basis van een volledige werkweek van 38 uur. Dit is exclusief 8 % vakantie- en 8.3 % eindejaarsuitkering. De Cao Nederlandse Universiteitenis van toepassing.

Employer

Bestuur en Bestuursstaf UvA

De Universiteit van Amsterdam is de grootste universiteit van Nederland, met het breedste opleidingsaanbod. Een intellectueel knooppunt met 42.000 studenten, 6.000 medewerkers en 3.000 promovendi. Verbonden door een cultuur van nieuwsgierigheid.

Meer over de Centrale Studentenraad (CSR)

De UvA heeft op dit moment meer dan 42.000 studenten. Jaarlijks worden er door én voor studenten leden gekozen voor de Centrale Studentenraad (CSR). De leden van de CSR vertegenwoordigen alle studenten van de UvA. De CSR is daarmee ook het hoogste medezeggenschapsorgaan voor studenten binnen de UvA. De CSR overlegt regelmatig met het College van Bestuur over het beleid van de instelling. De CSR is een diverse groep en bestaat uit zowel Nederlandse als internationale studenten. De UvA hanteert een tweetalig taalbeleid. Gezien de samenstelling van de raad is de communicatie met de CSR grotendeels in het Engels.

Meer over de Gezamenlijke Vergadering

In de GV oefenen de COR en de CSR de medezeggenschap van medewerkers en studenten uit. Het merendeel van de communicatie met de GV gebeurt in het Nederlands. De werkzaamheden voor de GV worden gezamenlijk uitgevoerd door de ambtelijk secretaris van de COR en de ambtelijk CSR.

Meer over de plek in de organisatie

De ambtelijk secretarissen vallen onder de Bestuursstaf van de UvA en ondersteunen verschillende onderdelen van de universiteit, waaronder de medezeggenschapsorganen. Vanuit het medezeggenschapsecretariaat ondersteunen de ambtelijk secretarissen de Centrale Studentenraad (CSR), de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad Centrale Eenheden (GOR). De secretarissen hebben ieder hun eigen aandachtsgebied.

De Bestuursstaf van de Universiteit van Amsterdam (UvA) ondersteunt het College van Bestuur. We adviseren het College op strategisch en tactisch niveau en besluitvormingsprocessen. De Bestuursstaf heeft drie clusters: Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken, Bedrijfsvoering, en Beleid- en Strategieontwikkeling. Deze vacature valt onder het cluster Bedrijfsvoering.

Nieuwsgierig naar onze organisatie? Hier lees je meer over werken bijde Universiteit van Amsterdam.

Specifications

  • Support staff (clerical, administrative, facility)
  • max. 32 hours per week
  • €2818—€3764 per month
  • Higher professional education +
  • 11381

Employer

University of Amsterdam (UvA)

Learn more about this employer

Location

Spui 21, 1012WX, Amsterdam

View on Google Maps

Interesting for you