Senior onderzoekers Nieuwe Economische thema’s voor het Kenniscentrum Digital Business & Media

Senior onderzoekers Nieuwe Economische thema’s voor het Kenniscentrum Digital Business & Media

Geplaatst Deadline Locatie
2 mei gisteren Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was gisteren).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Onze maatschappij beweegt richting een nieuw economisch kader waarin winstgevendheid niet langer het primaire doel is, maar waarin organisaties een juiste balans vinden in de impact die ze maken. Jij kan daaraan bijdragen. Jij brengt praktijkgericht onderzoek in verbinding met de beroepspraktijk en het hoger economisch onderwijs. Daardoor maak je daadwerkelijk impact op de vorming van een waardengedreven economie.

Functieomschrijving

Hogeschool Utrecht leidt studenten op tot professionals in de beroepspraktijk, en is leidend in de transitie richting de Nieuwe Economie. Onder maatschappelijke druk is de economie aan vernieuwing toe: van puur financieel naar een model dat rekening houdt met mens, planeet en milieu: meervoudige waardecreatie. We herijken onze visie op een gezonde economie: van onbegrensde groei naar een vorm die zich op de juiste manier verhoudt tot de ecologische en sociaal-maatschappelijke grenzen. Daarnaast vraagt de digitale revolutie om maximaal aanpassingsvermogen van onze economie en biedt het volop kansen om de nieuwe economie vorm te geven.  

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de klassieke economische vakgebieden in het Hoger Economisch Onderwijs (HEO), zoals Economie, Marketing, Bedrijfskunde, Finance & Accounting, Communicatie, etc. zullen veranderen. De vraag in de praktijk en het onderwijs is: Hoe verhoudt onze huidige kennis zich tot de kaders van dit Nieuw Economisch perspectief? En wat is er nodig om de transitie richting een nieuwe economische werkelijkheid te versnellen?

HU HEO-studenten, afgestudeerden, docenten én onderzoekers worden zo mede-vormgevers van de maatschappij van de toekomst.

Om dat te bereiken hebben we een ambitieus plan ontwikkeld waarin we langs inhoudelijke lijnen ons onderwijs én onderzoeksprogramma binnen het economisch domein gaan vernieuwen. Deze lijnen gaan over de silo’s van de klassieke opleidingen, vakgebieden en onderzoeksdisciplines heen. 

HU TEAM NEOO – Nieuw Economisch Onderzoek & Onderwijs

Op dit moment zijn we ‘HU TEAM NEOO’ aan het opzetten; een groep ervaren, gepassioneerde onderzoekers en onderwijsprofessionals met ambitie om waardevolle kennis te ontwikkelen om die in de praktijk en het onderwijs te verankeren. We vullen dit jaar minimaal 8 posities in. HU TEAM NEOO zal als collectief verantwoordelijk zijn voor het concretiseren van de inhoudelijke lijnen naar praktijkgerichte onderzoeksprojecten, voor en met het werkveld. Tegelijkertijd zal dit team zich bezighouden met advisering en ontwerp van een instituut-overstijgend onderwijscurriculum richting onze ambitie voor het Hoger Economisch Onderwijs. Uiteraard in nauwe samenwerking met experts binnen onze organisatie.

Wat ga je doen?

Als Senior Onderzoeker / Hogeschoolhoofddocent in HU Team NEOO combineer je onderzoek met onderwijs. Je gaat 0,6 fte aan de slag bij het Kenniscentrum Digital Business & Media, en 0,4 fte bij een van de opleidingsinstituten in het economisch domein. Tegelijk vraagt de opdracht van je dat je over de grenzen van de klassieke onderzoeksdisciplines heen kan kijken.

Je werkzaamheden:

 • Onderzoek: Het verrichten, begeleiden en publiceren over onderzoek binnen een of meerdere van de volgende onderzoeksthema’s:
 • Verdieping onderzoeksthema: Analyse van behoefte van het relevante maatschappelijk veld en deze vertalen in bijdragen voor het (mede) op onderwijsontwikkeling en onderwijsinnovatie gerichte onderzoeksprogramma. Je levert een bijdrage aan visievorming van HU lectoraten en treedt op als expert op een onderzoekslijn.
 • Kennisontwikkeling, distributie en doorwerking: Stimuleren van ontwikkeling en productie, disseminatie en circulatie van kennis. Uitdragen van kennis van het eigen vakgebied in media en adviesopdrachten.
 • Samenwerking met omgeving: Onderhouden en uitbouwen van (inter)nationale contacten met het beroepsveld op alle niveaus.
 • Contractactiviteiten en acquisitieactiviteiten op gebied van onderzoek: Werven van opdrachtgevers op basis van analyses van maatschappelijke behoeften en (laten) uitvoeren van contractactiviteiten.

Specificaties

Hogeschool Utrecht (HU)

Functie-eisen

Wat breng jij mee?

De collega’s die we zoeken zijn gepokt en gemazeld in het verwerven en uitvoeren van (praktijkgerichte-) onderzoeksprojecten. Dat blijkt uit de volgende ervaring:

 • Een afgeronde masteropleiding en afgerond promotie-onderzoek in het economisch domein; 
 • Inhoudelijke expertise op één of een combinatie van de genoemde lijnen die blijkt uit (recente) publicaties;
 • Ervaring met projectmanagement, bij voorkeur in subsidieprojecten met teams;
 • Aantoonbare ervaring met praktijkgericht onderzoek alsook het verbinden van de beroepspraktijk en praktijkgericht onderzoek;
 • Je spreekt Nederlands en bent comfortabel met Engels;
 • Je hebt zowel academische banden als goede connecties in de praktijk. Dit blijkt bijvoorbeeld uit (inter)nationale samenwerkingsverbanden, onderzoeksopdrachten, congressen, conferenties en symposia waaraan je hebt bijgedragen;

Wie ben jij?

Uit je CV en ons gesprek met jou blijkt dat je de volgende competenties meebrengt:

 • Leiderschapskwaliteiten, zowel thought leaderschip als leidinggeven aan een team;
 • Maatschappelijk sensitief en ondernemend in het kader van de acquisitie van nieuwe onderzoeksopdrachten;
 • Strategisch inzicht; als associate professor draag je de onderzoekslijn waarvoor jij verantwoordelijk bent.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: met intentie uit om te komen tot een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Wat bieden wij jou?

 • Bij een voltijdaanstelling bedraagt het brutosalaris minimaal € 5.401,60 en maximaal €6.579,22 (schaal 13).
 • Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract (D3) met een omvang van 0,6 fte tot 1,0 fte. We spreken direct de intentie uit om te komen tot een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Bij een fulltime dienstbetrekking bestaat de mogelijkheid tot wel 428 uur verlof per jaar.
 • Er is flexibiliteit in werktijden en -dagen.
 • Een smartphone en laptop.
 • Wij hebben uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden via het eigen HU Ontwikkelportaal, gericht op ontplooiing als onderzoeker en als docent.
 • Behalve collectiviteitskorting op de aanvullende ziektekostenverzekeringen van Zilveren Kruis, kun je als HU-medewerker korting krijgen op enkele verzekeringen bij Centraal Beheer Achmea.

Tot slot bieden wij ook leuke extra’s zoals korting op aanschaf van software en andere IT-producten via Surfspot en kun je tegen aantrekkelijke tarieven sporten bij Olympos Sportcentrum Utrecht.

Werkgever

De Hogeschool Utrecht investeert sterk in de combinatie onderwijs en onderzoek. Onze kennisinstituten hebben een rijke onderzoekscultuur waar interdisciplinaire samenwerking tussen onderwijs en het beroepenveld dagelijks vorm krijgt. Daarbinnen geven we gerichte aandacht aan expertiseontwikkeling op de thema’s Samen Digitaal, Samen Gezond, Samen Lerend en Samen Duurzaam.

Klik hier voor meer informatie over werken bij de Hogeschool Utrecht, daar vind je onze sollicitatieprocedure, onze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een link naar de CAO-HBO. Een digitale check op diploma en identiteitsbewijs en de aanvraag van een VOG zijn onderdeel van de procedure.

Afdeling

Samen met je collega’s van HU Team NEOO voer je onderzoek uit bij een van de 9 lectoraten van het kenniscentrum Digital Business and Media en geef je onderwijs aan de leerlingen binnen een van de economische instituten.

Het kenniscentrum DB&M werkt met verschillende partijen in de creatieve en zakelijke dienstverlening, kennisinstellingen, publieke organisaties en overheid. De onderzoeksvragen komen uit de praktijk; de resultaten leiden dus niet alleen tot wetenschappelijke inzichten maar ook tot inzichten en toepassingen die direct relevant zijn voor de beroepspraktijk.

Klik hier voor meer informatie over van het Kenniscentrum Digital Business and Media.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Universitair hoofddocent; Lector
 • Economie
 • 24—40 uur per week
 • €5401—€6579 per maand
 • Gepromoveerd
 • SP HU 20230502

Werkgever

Hogeschool Utrecht (HU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Heidelberglaan 15, 3584 CM, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you