Prodecaan Onderwijs en Opleidingen

Prodecaan Onderwijs en Opleidingen

Geplaatst Deadline Locatie
1 jun 14 jun Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 14 jun 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Onze studenten, artsen en verpleegkundigen in opleiding zijn de toekomstige zorgprofessionals, onderzoekers en medewerkers. Het is van groot belang dat zij worden opgeleid tot bekwame, duurzame en interprofessioneel inzetbare professionals.

Wij leggen grote nadruk op de ontwikkeling van essentiële vaardigheden zoals effectieve communicatie, samenwerking en digitale competentie. We willen flexibel zijn en kunnen anticiperen op individuele ontwikkelvragen. Door modulair onderwijs aan te bieden, zorgen we ervoor dat het juiste onderwijs op het juiste moment gevolgd kan worden. Samen met onze partners zorg je ervoor dat we kunnen voldoen aan de vraag naar goede zorgprofessionals, voor nu en straks.

Werkomgeving
Het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden (WIOO) wordt duaal aangestuurd door de prodecaan en de managing director en is verantwoordelijk voor het onderwijs- en opleidingsaanbod van het UMCG. Het WIOO bestaat uit zes organisatieonderdelen: Domein Onderwijs, Domein Opleiden, Strategie & Kwaliteit, Onderzoek, Voorzieningen en Bedrijfsbureau. We zijn recent gereorganiseerd om expertise te bundelen en beter voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen.

Het UMCG verzorgt verschillende universitaire opleidingen (Geneeskunde, Tandheelkunde, Bewegingswetenschappen, Sport Sciences, Clinical Psychosocial Epidemiology en Molecular Medicine and Innovative Treatment) en medisch specialistische, eerstelijns en verpleegkundige vervolgopleidingen o.a. in samenwerking met ziekenhuizen in de regio NO.
Daarnaast vindt er nauwe afstemming plaats met onderwijsinstellingen voor verpleegkundige MBO- en HBO-opleidingen en dragen we bij aan het onderwijs van diverse interfacultaire universitaire opleidingen.

Het UMCG is gevestigd in het centrum van Groningen en heeft ruim 13.000 medewerkers die zich richten op zorg, onderwijs en opleiding en onderzoek.

Specificaties

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Functie-eisen

- bij voorkeur een achtergrond heeft in de geneeskunde of verpleegkunde en beschikt over uitstekende onderwijskundige expertise.
- minimaal vijf jaar ervaring heeft in het leveren van doorslaggevende bijdragen aan curriculumontwikkelingen binnen medische of verpleegkundige basis- en/of vervolgopleidingen.
- gepromoveerd is op het gebied van onderwijs, (bio)medisch onderzoek of de gezondheidszorg, en aantoonbare vaardigheid in het opzetten en verrichten van wetenschappelijk onderzoek heeft.
- hoogleraar is of voldoet aan de criteria voor benoeming tot hoogleraar.
- visie heeft op de toekomst van het onderwijsveld waaraan leiding wordt gegeven.
- beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en een krachtige verbindende persoonlijkheid is.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd binnen het UMCG. De benoeming als prodecaan geldt voor een periode van 5 jaar, waarna nieuwe afspraken worden gemaakt. Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal € 11.949, - bruto per maand (schaal 18) op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Afdeling

De prodecaan is actief op de volgende onderwijsterreinen:

Onderwijs (WO - HBO - MBO), de prodecaan:
- adviseert de decaan/Raad van Bestuur (RvB) over onderwijs- en opleidingsontwikkelingen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau;
- stimuleert vernieuwing, implementatie en evaluatie van onderwijs en toetsing;
- stuurt de opleidingsdirecteuren aan;
- zorgt voor afstemming tussen inhoud en organisatie van onderwijs en opleidingen;
- is betrokken bij onderwijsafstemming binnen de RUG en neemt deel aan de RUG Commissie Onderwijs Strategie.

Opleiden medisch specialistische vervolgopleidingen, de prodecaan:
- adviseert namens de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de centrale opleidingscommissie (COC);
- stemt activiteiten van het Leerhuis vervolgopleidingen af op de COC en individuele opleiders;
- neemt deel aan het bestuurlijk overleg van de onderwijs- en opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland.

Opleiden verpleegkundige vervolgopleidingen en medisch ondersteunende opleidingen, de prodecaan:
- is lid van de stuurgroep opleiden van Zorg voor het Noorden namens de RvB;
- stemt activiteiten van onze zorgopleidingen af met verpleegafdelingen in het UMCG en de regio;
- adviseert de portefeuillehouder opleidingen van de RvB.

Overkoepelende en overige taken, de prodecaan:
- werkt nauw samen met hoogleraren met profiel onderwijs;
- is lid van het faculteitsbestuur;
- levert een actieve bijdrage aan Koers25 van het UMCG;
- neemt deel aan landelijke en internationale overlegstructuren op het gebied van onderwijs en opleiding;
- is lid van het onderwijsberaad van de RUG;
- onderhoudt contact met studenten, studentenorganisatie en AIOS.

Specificaties

  • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
  • Gezondheid
  • 32—36 uur per week
  • max. €8764 per maand
  • Universitair
  • 230443

Werkgever

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Hanzeplein 1, 9713 GZ, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you