Promovendus Christelijke Boeren en hun verhouding tot grond

Promovendus Christelijke Boeren en hun verhouding tot grond

Geplaatst Deadline Locatie
1 jun 23 jun Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 23 jun 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Voor het project ‘Geloven op het boerenerf. De relatie van christelijke boeren in Nederland en de grond, in het licht van klimaat en ecologische vraagstukken’.

Functieomschrijving

Christelijke boeren en hun verhouding tot grond

Veel boeren zijn christelijk, maar er is weinig bekend over hoe hun geleefde geloof meedoet in het debat over de landbouw. Hoe hangen het dagelijkse leven op het boerenerf en werken op het land samen met het christelijk geloof van agrariërs? Beïnvloedt hun geloof de manier waarop zij de grond bewerken, omgaan met hun vee en keuzes in hun bedrijfsvoering? Wat verwachten christelijke agrariërs van de christelijke geloofsgemeenschap waarvan ze deel uitmaken en hoe gaan ze om met de theologie die ze in de kerk aangereikt krijgen? Welke perspectieven zien zij voor duurzamere praktijken die de verantwoorde omgang met grond vooruit kunnen helpen? Om op deze vragen antwoord te kunnen geven, is de Protestantse Theologische Universiteit per 1 september 2023 op zoek naar een Promovendus (fulltime) voor het project ‘Geloven op het boerenerf. De relatie van christelijke boeren in Nederland en de grond, in het licht van klimaat en ecologische vraagstukken’.

Wat vragen wij van je?

Als promovendus verken je bestaande praktisch-theologische en filosofische literatuur over spiritualiteit van boeren, hiermee samenhangende vigerende concepten in de christelijke agrarische wereld en hedendaagse discussies ten aanzien van grond en bodem in Nederland. Daarna onderzoek je empirisch, samen met gangbare, circulaire en biologische veehouders, akker- en tuinbouwers van verschillende kerkelijke liggingen, hun geleefde geloof ten aanzien van grond en de verhalen, praktijken en geloofsopvattingen die daarbij horen. De resultaten breng je in gesprek met theologische concepten uit heden en verleden. Vervolgens draag je door middel van actieonderzoek met boeren bij aan de ontwikkeling van een verantwoorde theologie ten aanzien van grond en een omgang met de grond die daarbij past. Je ontwerpt zelf je onderzoeksplan en betrekt van meet af aan agrariërs met verschillende achtergronden bij de opzet en uitvoering van je onderzoek. Je centrale vragen zijn: Welke belichaamde visies ten aanzien van grond vigeren onder christelijke akker- en tuinbouwers en veehouders en hoe hangen die al of niet samen met hun geloofsovertuiging? Welke praktijken in de omgang met de grond zijn kansrijk en welke moeten worden achtergelaten in het licht van een verantwoorde theologische visie ten aanzien van grond?

Je schrijft een proefschrift over je resultaten op basis van een vijftal wetenschappelijke artikelen die je in het Engels publiceert. De projectbeschrijving vind je hier. 

Specificaties

Protestantse Theologische Universiteit (PThU)

Functie-eisen

 • Een afgeronde relevante wetenschappelijke MA-opleiding (bijvoorbeeld theologie, religiewetenschappen, antropologie, rurale sociologie, sociale geografie); een afgeronde onderzoeksmaster strekt tot aanbeveling, evenals de vaardigheid interdisciplinaire verbanden te leggen.
 • Beheersing van empirische onderzoeksvaardigheden (tenminste op basaal niveau) en de bereidheid je hierin verder te ontwikkelen.
 • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en beheersing van het Engels.
 • Een open-minded intellectueel profiel.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en plezier in het werken in een team
 • Bereidheid tot deelname aan de (Initial) Graduate School van PThU. (https://www.pthu.nl/onderzoek/promoveren/)  en bijeenkomsten van de Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (Noster: https://noster.org/).
 • Affiniteit met de christelijke traditie(s); kennis van deze wereld van binnenuit strekt tot aanbeveling.
 • Affiniteit met de agrarische sector.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: Een jaar. Na toetsing en positieve evaluatie van de voortgang volgt verlenging met 3 jaar.

 • Je werkt vanuit het vastgestelde onderzoekskader van project ‘Grond’ met ruimte voor eigen accenten.
 • Je wordt begeleid door de promotores dr. habil. M.C.M. Klomp (PThU) en prof. dr.  J. van der Stoep (WUR).
 • Je standplaats aan de PThU is Amsterdam en vanaf september 2024 Utrecht.
 • Je krijgt een aanstelling van 1,0 fte voor de duur van een jaar. Na toetsing en positieve evaluatie van de voortgang volgt verlenging met 3 jaar.
 • Het salaris volgt de cao van de VSNU voor promovendi (schaal P, juli 2022) en begint in het eerste aanstellingsjaar bij € 2.541 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. De eindschaal is € 3.247 bruto per maand bij een fulltime dienst verband.
 • Reiskosten woon-werkverkeer worden voor 70% vergoed (openbaar vervoer, 2e klas). Dienstreizen worden voor 100% vergoed (openbaar vervoer, 2e klas).
 • We bieden voortgaande scholing aan in theologisch onderzoek door middel van (in overleg overeengekomen onderdelen van) de (Initial) Graduate School van de PThU, Noster en aan (internationale) netwerken waardoor je kennis en vaardigheden worden vergroot.
 • We vormen een begeleidingsteam dat maandelijks met je in gesprek gaat over het onderzoek.
 • Je participeert actief in het geregelde overleg van het projectteam, dat bestaat uit senior en junior onderzoekers.
 • Je krijgt budget voor congressen, symposia en trainingen, bijv. in onderzoeksmethodiek.

Werkgever

Bij de PThU werk je in een omgeving waarin fascinatie voor wat geloof met mensen doet de boventoon voert. Vanuit die fascinatie doet de PThU onderzoek naar ontwikkelingen in geloof, kerk, samenleving en wereldchristendom. De universiteit is verbonden met de Protestantse Kerk in Nederland. Het omvangrijke project ‘Grond’ is een van de interdisciplinaire onderzoeksprojecten van deze universiteit (www.pthu.nl/grond). Het heeft als centrale vraagstelling: “Wat zijn kwaliteiten van een theologische visie ten aanzien van grond die christenen en geloofsgemeenschappen in Nederland kunnen gidsen naar een verantwoorde context-gevoelige, belichaamde theologie in het licht van 21ste-eeuwse klimaat- en ecologische vraagstukken?”

Specificaties

 • PhD; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Taal en cultuur; Gedrag en maatschappij
 • €2541—€3247 per maand
 • Universitair
 • SP PT 20230601

Werkgever

Protestantse Theologische Universiteit (PThU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

De Boelelaan 1105, 1081 HV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you