Universitair hoofddocent sensoren

Universitair hoofddocent sensoren

Geplaatst Deadline Locatie
5 sep 19 sep Den Helder

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 19 sep 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Werkomgeving:
De werkzaamheden worden verricht binnen de vakgroep Militaire Technologische Wetenschappen (MTW) van de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Deze vakgroep verzorgt wetenschappelijk bachelor- en masteronderwijs voor alle technische afstudeerrichtingen van de officiersopleidingen van Defensie en verzorgt vaktechnisch onderwijs voor de functieopleidingen van alle technische officieren van de Koninklijke Marine.

Omschrijving van de functie:
Het onderwijs en onderzoek op het gebied van sensorsystemen houdt zich bezig met de technologie en operationele inzet van militaire systemen, zoals schepen, vliegtuigen en landsystemen.

Hierbij worden de systemen als zelfstandige eenheid beschouwd (platform centrisch) en worden zij vanuit de onderlinge samenwerking in operationele netwerken bekeken (netwerk centrisch).
Als universitair hoofddocent levert u een essentiële bijdrage aan onderwijs en onderzoek op het gebied van militair technische wetenschappen.

Het kennisgebied wordt benaderd vanuit een integrale behandeling van de volgende aspecten:

 • Signalen, signaalverwerking, propagatie en systemen
 • (Tele)communicatie
 • Informatie technologie
 • Commandovoeringssystemen
 • Operations research
 • Sensor- en wapentechnologie.

De kennissectie verzorgt twee geaccrediteerde opleidingen:

 1. BSc opleiding Militaire Systemen en Technologie (MS&T) voor zowel Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Landmacht als Marechaussee. De bacheloropleiding is het wetenschappelijke deel van de beroepsopleiding voor technisch georiënteerde officieren bij de krijgsmacht.
 2. MSc opleiding Military Technology, Processes & Systems (MTPS), hetgeen een technisch-wetenschappelijke masteropleiding is voor zowel defensiepersoneel als externe studenten.

Het kennisteam Sensorsystemen bestaat uit een hoogleraar, een UHD en een UD. Binnen dit kennisteam is een vacature voor de Universitair Hoofddocent Sensorensystemen.

Deze functie houdt het volgende in:

 • Het doen van onderzoek aan sensorsystemen, sensornetwerken en propagatieaspecten
 • Het ontwikkelen en geven van onderwijs in de bacheloropleiding MS&T en masteropleiding MTPS voor verschillende doelgroepen. Het betreft hier vakken op het gebied van de signaalverwerking, telecommunicatie, sensortechniek, EM-golven, propagatie en antennes, daarin ondersteund door practicumdocenten. Ook wordt een bijdrage verwacht aan het projectonderwijs. Daarnaast dient betrokkene als UHD leiding te geven aan de continue vernieuwing van het onderwijs in het licht van vaktechnische en onderwijstechnische ontwikkelingen
 • Verantwoordelijk zijn voor de invulling van de profileringsruimte Sensorsystemen van de bachelor MS&T en betrokken bij het begeleiden van studenten bij het afstudeerwerk
 • In samenspraak met de hoogleraar leidinggeven aan de onderzoeksinspanningen op het vakgebied en het begeleiden van promovendi
 • Het onderhouden van contacten op het vakgebied, allereerst met de operationele gebruikers en de materieelsorganisatie van de krijgsmacht, maar ook met onderzoeksinstituten en universiteiten en tenslotte ook met de industrie.

Specificaties

Ministerie van Defensie

Functie-eisen

 • Een afgeronde academische opleiding (wo-master) op een relevante discipline binnen het kennisdomein militaire sensorsystemen
 • U bent gepromoveerd (dr) binnen dezelfde discipline
 • U beschikt over werkervaring in het vakgebied
 • U bent in staat om in een multidisciplinair team aan sensorsystemen te werken en de problematiek te vertalen naar de operationele toepassingen
 • U beschikt over een wetenschappelijk publicatie-trackrecord en heeft de ambitie om onderzoek te verrichten en daarover te publiceren
 • Affiniteit met de krijgsmacht
 • Goede didactische kwaliteiten en ervaring/affiniteit met het onderwijs
 • Goede contactuele eigenschappen
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal
 • Goede beheersing van de Engelse taal
 • Aanwijsbaar in staat om onderzoeksprojecten op te zetten en in samenwerking met meerdere partners uit te voeren
 • Aanwijsbare managementervaring in het hoger of wetenschappelijk onderwijs of in een onderzoeksomgeving.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris­niveauschaal 14
 • Salaris­omschrijving: Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.
 • Maand­salaris: Min €5.907 – Max. €7.769 (bruto)
 • Dienst­verband: Vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week: 38
 • Maximaal aantal uren per week: 38

Overige arbeids­voorwaarden

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of adv-uren op te bouwen.

Werkgever

Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) welke beheersmatig is ondergebracht bij het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). De NLDA omvat de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW), Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), Koninklijke Militaire Academie (KMA), het Instituut Defensie Leergangen (IDL), Expertise Centrum Leiderschap Defensie (ECLD), Talencentrum Defensie (TCD), het Nederlands Instituut Militaire Historie (NIMH) en een staf.

De NLDA heeft tot doel om de best mogelijke (aspirant)officieren en studenten op te leiden, gereed voor het conflict van morgen. NLDA levert hiervoor opleidingen, trainingen en ondersteuning op het gebied van initiële- en loopbaanopleidingen voor officieren, leiderschapstrainingen en taal/tolk/ vertaaldiensten defensiebreed. De werkzaamheden worden verricht binnen de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).

De doelstelling van de FMW is het verzorgen van de wetenschappelijke bacheloropleidingen Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Systemen & Technologie als onderdeel van de initiële officiersopleiding, en van de wetenschappelijke masteropleiding Military Strategic Studies. De faculteit verzorgt daarnaast onderwijs voor de andere onderdelen van de NLDA; namelijk KIM, KMA, IDL en ECLD. De faculteit voert wetenschappelijk onderzoek met militaire relevantie uit ter onderbouwing van het wetenschappelijk onderwijs. De expertise van de faculteit wordt ook voor andere onderdelen van Defensie en organisaties ingezet.

De FMW wordt geleid door het faculteitsbestuur, dat wordt voorgezeten door de decaan en dat daarnaast twee leden kent, een portefeuillehouder onderzoek en een portefeuillehouder onderwijs. De FMW omvat 3 capaciteitsgroepen die worden geleid door een hoogleraar. De capaciteitsgroepen zijn: Krijgswetenschappen (KW), Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) en Militaire Technische Wetenschappen (MTW). Vanuit deze capaciteitsgroepen wordt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bewaakt en het onderwijs en onderzoek voorbereid en uitgevoerd.

Het onderzoek van de FMW is belegd binnen 3 Research Centres. Binnen deze groepen vindt niet alleen onderzoek plaats, maar worden ook symposia en andere onderzoeksgerelateerde evenementen georganiseerd.

Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)

Afdeling

Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA)

De werkzaamheden worden verricht binnen de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).

De doelstelling van de FMW is het verzorgen van de wetenschappelijke bacheloropleidingen Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Systemen & Technologie als onderdeel van de initiële officiersopleiding, en van de wetenschappelijke masteropleiding Military Strategic Studies. De faculteit verzorgt daarnaast onderwijs voor de andere onderdelen van de NLDA; namelijk KIM, KMA, IDL en ECLD. De faculteit voert wetenschappelijk onderzoek met militaire relevantie uit ter onderbouwing van het wetenschappelijk onderwijs. De expertise van de faculteit wordt ook voor andere onderdelen van Defensie en organisaties ingezet.

De FMW wordt geleid door het faculteitsbestuur, dat wordt voorgezeten door de decaan en dat daarnaast twee leden kent, een portefeuillehouder onderzoek en een portefeuillehouder onderwijs. De FMW omvat 3 capaciteitsgroepen die worden geleid door een hoogleraar. De capaciteitsgroepen zijn: Krijgswetenschappen (KW), Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) en Militaire Technische Wetenschappen (MTW). Vanuit deze clusters wordt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bewaakt en het onderwijs en onderzoek voorbereid en uitgevoerd. Binnen deze capaciteitsgroepen komen de volgende functies voor: hoogleraar, universitair hoofddocent (UHD), universitair docent (UD) en docent.

Specificaties

 • Onderwijs; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Universitair hoofddocent
 • Techniek
 • max. 38 uur per week
 • €5907—€7769 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT DEF 20230905

Werkgever

Ministerie van Defensie

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Het Nieuwe Diep 8, 1781 AC, Den Helder

Bekijk op Google Maps

Interesting for you