Promovendus ‘Perfect Parents’

Promovendus ‘Perfect Parents’

Geplaatst Deadline Locatie
22 sep 31 okt Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 31 okt 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Promovendus gezocht voor onderzoek naar ‘Perfect Parents’
Wil jij ouders ondersteunen bij alledaagse opvoedproblemen, vermoeidheid en stress? In dit promotieproject onderzoek je hoe maatschappelijke trends invloed hebben op opvoeden. Je onderzoekt hoe veranderingen over de tijd denkbeelden over opvoeden kunnen beïnvloeden. Je gebruikt verschillende methodes, werkt samen met wetenschappers uit verschillende disciplines, en werkt actief aan kennisdeling en impact.

Functieomschrijving

Een kind opvoeden is mooi en zwaar tegelijk. Veel ouders zijn erg moe en vermoeidheid is een voorloper van burnout bij ouders. Maatschappelijke trends kunnen ouders het idee geven dat opvoeding iets is dat je perfect moet doen en iets dat je zonder hulp moet kunnen. Paradoxaal genoeg draagt bestaand opvoedadvies waarschijnlijk bij aan ouderlijke vermoeidheid en burnout door de impliciete boodschap dat perfect opvoeden bestaat. In dit onderzoek bestudeer je hoe maatschappelijke trends ouderlijke vermoeidheid en symptomen van burnout beïnvloeden en ontwikkelen we als team samen met ouders toekomstbestendige oplossingen om vermoeidheid en burnout terug te dringen.

In dit promotieproject ga je onderzoeken waarom opvoeden tegenwoordig zo zwaar is. Je onderzoekt ideeën over opvoeding over de tijd heen. Vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw tot nu breng je je in kaart welke maatschappelijke trends zichtbaar zijn in opvoeding.

Je maakt gebruik van verschillende methoden: analyse van historische bronnen, en het vergelijken van twee generaties opvoeders; opvoeders aan het begin van de jaren 2000 en opvoeders in 2020. Je onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoeksproject, project Perfect Parents. Jouw onderzoeksbevindingen dragen bij aan een nieuw theoretisch model voor vermoeidheid en burnout bij ouders, en aan het ontwerpen van oplossingen samen met ouders. Samen met het team werk je aan kennisdeling, zodat opvoeders en opvoedprofessionals optimaal profiteren van de uitkomsten van het onderzoek.

De onderzoekswerkzaamheden binnen dit project bestaan onder andere uit het verrichten van systematisch literatuuronderzoek, historisch bronnenonderzoek en vergelijking van bestaande grootschalige datasets. De bevindingen van het onderzoek beschrijf je in een proefschrift, dat bestaat uit wetenschappelijke artikelen die worden gepubliceerd in wetenschappelijke internationale tijdschriften.

Naast je onderzoek besteed je een deel van je beschikbare tijd aan het geven van onderwijs binnen de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de EUR, bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding van stages en scripties. De voertaal van ons onderwijs is Nederlands.

Het project wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • Afgeronde master in gedrags-, maatschappij, of historische wetenschappen;
 • Affiniteit met het thema ouderschap en opvoeding;
 • Een open, respectvolle en nieuwsgierige houding naar ouders en professionals;
 •  sterke ambitie om onderzoek te doen. Affiniteit en ervaring met het bedenken/opzetten/uitvoeren van multi-methode onderzoek is een pré;
 • Sterke academische vaardigheden (analytisch denken, empirisch gericht, wetenschappelijk schrijven en presenteren), blijkend uit bijvoorbeeld een goede beoordeling van je masterthesis en/of wetenschappelijke publicatie(s)/ presentatie(s);
 • Vaardigheden om in een team te werken, maar ook in grote mate zelfstandig te functioneren;
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van deze functie is 1-12-2023, en de functie is gevestigd op campus Woudestein (Mandeville gebouw), bij Erasmus School of Social and Behavioral Sciences (ESSB). De totale contractduur is vier jaar; waarbij je start met een jaarcontract welke kan worden vervolgd met een contract voor drie jaar. De functie bedraagt 1,0 FTE. Het salaris bedraagt bij een fulltime dienstverband het eerste jaar € 2.770,- bruto per maand oplopend tot € 3.539,- bruto per maand in het laatste jaar (schaal P) conform de CAO-NU. Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met de nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter.  We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Afdeling

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie (www.eur.nl/essb). De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. ESSB biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden geworven. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen- en buitenland werken hier voor kortere of langere tijd. Zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige opleidingsprogramma’s worden hoog geëvalueerd door studenten en alumni. De ESSB telt meer dan 4000 studenten en meer dan 400 medewerkers. Meer informatie over het onderzoek van ESSB is hier te vinden: https://www.eur.nl/en/essb/information/researchers/research-themes Meer informatie over het onderwijs van ESSB is hier te vinden: https://www.eur.nl/en/essb/education/find-your-study

Department of Psychology, Education and Child Studies (DPECS)

DPECS omvat de disciplines van Psychologie, Onderwijswetenschappen en Pedagogische Wetenschappen. Meer informatie over het onderzoek van DPECS is hier te vinden: https://www.eur.nl/en/essb/research-0/lab-society

Team Jeugd en Gezin

Als promovendus kom je te werken in team Jeugd en Gezin, net als je supervisoren. Toekomstige generaties verdienen de best mogelijke kansen op persoonlijke groei, levensgeluk en mentale gezondheid. De missie van team Jeugd en Gezin is het genereren de theoretische kennis, toepassingen en professionele kunde die nodig is om invloedrijke omgevingsfactoren (zoals opvoeding) te optimaliseren. 

We onderzoeken thema’s die praktisch relevant zijn en actueel spelen in de maatschappij, gebruik makend van state-of-the-art onderzoeksmethoden. Onze onderzoeksvragen halen we op uit de maatschappij (bijv. met co-creatie). Methoden waarin we excelleren zijn kwantitatief (bijv. observaties, Experience Sampling Methoden) en kwalitatief (bijv. co-creatie met doelgroepen). We lopen voorop in Open Science. Team Science is ons uitgangspunt, omdat we geloven dat samenwerken niet alleen leuker is, maar ook leidt tot betere resultaten.

Deze relevante state-of-the-art kennis vertalen we naar producten (bijv. opvoedinterventies, adviezen voor ouders en professionals, preventieve eHealth apps) die aansluiten bij de professional, opvoeder en/of jeugdige in de huidige maatschappij.

Als team streven we ambitieuze doelen binnen de context van een inclusief en gezellig werkklimaat. We omarmen “Erkennen en Waarderen” en bieden ruimte voor diversifiëren van carrièrepaden. Ook moedigen we collega’s aan om in hun persoonlijke ontwikkeling en leiderschap te investeren.

Als deze vacature je aanspreekt, maar je twijfelt of je DE persoon bent, voel je vooral uitgenodigd te solliciteren. We bouwen een team dat bestaat uit diverse mensen die ieder op hun eigen unieke manier een bijdrage leveren. Complementariteit is wat we zoeken, geen homogeniteit, omdat we geloven dat ons onderzoek en onze samenwerking daar beter van wordt.

Wil je meer weten over ons team? https://www.eur.nl/essb/informatie-voor/onderzoekers/onderzoekthemas/jeugd-familie-en-gezin/jeugd-gezin

Specificaties

 • PhD
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 40 uur per week
 • €2770—€3539 per maand
 • Universitair
 • ESSB/DPECS/promovendus/22092023

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you