PhD student Bekostiging van Digitale Innovaties

PhD student Bekostiging van Digitale Innovaties

Geplaatst Deadline Locatie
25 sep 27 okt Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 27 okt 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), Erasmus MC en TU Delft zijn op zoek naar een PhD student voor onderzoek gericht op bekostiging van digitale innovaties

PROJECTBESCHRIJVING:
De wereld waarin we leven wordt steeds digitaler en ook in de zorg gebeurt er steeds meer digitaal. Denk hierbij aan de vele remote patient management initiatieven die thans ontstaan. Het blijft echter een uitdaging om digitale innovaties in de zorg te implementeren en op grote schaal te gebruiken. Binnen het promotieproject 'Continuity of care from hospital to home: A study of the development and implementation of alternative payment models for digital innovations’ bestudeer je huidige en nieuwe manieren om digitale zorg door de zorgverzekeraar te laten bekostigen.

Je werkt nauw samen met het Erasmus MC-brede strategische programma ‘Digitaal Verbonden’. Dit programma heeft tot doel om de patiënt digitaal te begeleiden naar de best mogelijke uitkomst. Dit innovatieprogramma loopt tot minimaal 2027 en richt zich op grootschalige digitale transformatie van zorgpaden. Als onderzoeker ben je nauw verbonden bij dit programma en bij de co-design van zorgpaden met digitale innovaties in een of meerdere zorgdomeinen van het Erasmus MC, te weten acute, chronische, complexe, mentale en palliatieve zorg.

ACHTERGROND:
De houdbaarheid van de zorg op lange termijn staat steeds meer onder druk door toenemende personeelstekorten, financiële beperkingen en hoge maatschappelijke verwachtingen. Deze problemen worden moeilijker aan te pakken omdat de kosten van de gezondheidszorg en de ziektelast blijven toenemen als gevolg van een vergrijzende bevolking en multimorbiditeit, terwijl personeelstekorten toenemen.

Digitale innovaties zoals remote patient management kunnen deze uitdagingen verminderen. Remote patient management waaronder home telemonitoring kan het werk van artsen en verpleegkundigen ondersteunen en mogelijk bijdragen aan gezondheidswinst, efficiëntere zorgprocessen, vroege identificatie van aandoeningen, verminderde werkdruk en gepersonaliseerde zorg.

In de afgelopen jaren zijn er verschillende modellen en betaaltitels ingezet voor de (experimentele) bekostiging van de inzet van digitale innovaties. In dit PhD traject onderzoek je de rol van bekostigingsmodellen bij de inbedding van digitale innovaties. De digitale zorg gaat het zorgpad van de patiënt aanzienlijk veranderen. Voor het verkrijgen van een redelijke prijs voor deze digitale zorg is het nodig om eerst de kosten in kaart te brengen van het gewijzigde zorgpad. Daarnaast moet worden overwogen hoe aan de bekostiging de goede financiële prikkels kunnen worden meegegeven, prikkels bijvoorbeeld voor samenwerking in het zorgpad, voor het leveren van buitengewone kwaliteit of voor het opschalen van de digitale innovatie. Verder moeten de financiële risico’s van de bekostigingsmodellen voor de verschillende zorgaanbieders die betrokken zijn bij remote patiënt management worden onderzocht. Daarvoor moeten predictiemodellen van de te verwachten kosten worden gemaakt.

Het PhD traject is onderdeel van de “Health & Technology Convergence” van het Erasmus Medisch Centrum, Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit. Dit is een ambitieus, innovatief strategisch programma waarin de drie instituten hun krachten bundelen en kennis, expertise en methoden te integreren. Je wordt één van de 7 PhD's in het in 2022 gehonoreerde Flagship-programma 'Consultation Room 2030: Continuity of Care from Hospital to Home'. In dit ambitieuze, vijfjarige programma werken we vanuit een interdisciplinaire benadering aan de bouwstenen voor duurzame inbedding van digitale innovaties in de regio. Je maakt deel uit van een interdisciplinair ecosysteem waarin alle belangrijke stakeholders zijn betrokken, variërend van medische professionals, ontwerpers, patiënten, regelgevende instanties, zorgverzekeraars, IT-ondersteuning, ethische en juridische experts en sociale wetenschappers.

We werken in de Flagship op drie niveaus. Het eerste niveau betreft het doorontwikkelen van bestaande digitale innovaties binnen vijf zorgdomeinen van het Erasmus MC: acute, chronische, complexe, mentale en palliatieve zorg. Deze PhD plek bevindt zich op het tweede, overkoepelende niveau, dat is gericht op structurele uitdagingen om digitale zorg te faciliteren. Op het derde niveau voert een postdoc een formatieve evaluatie van de losse projecten uit.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

We zoeken voor deze gevarieerde baan een enthousiaste kandidaat met een relevante masteropleiding in de gezondheidswetenschappen, gezondheidseconomie, bedrijfskunde, bestuurskunde, economie, maar ook kandidaten met een geneeskunde, science & technology of andere relevante masteropleiding zijn welkom. De functie vereist expertise in kwalitatieve en kwantitatieve analyses, alsook affiniteit met de gezondheidszorg. Je beschikt over uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden in zowel het Nederlands als het Engels, je bent georganiseerd in je werk en houd je aan deadlines. Je bent een creatieve denker met een interdisciplinaire mindset en voelt je goed in het combineren van verschillende onderzoeksdesigns en methoden. Je houdt ervan om deel uit te maken van een team en constructief te reflecteren op je werk en dat van anderen met een hands-on mentaliteit. Als consortiumlid wordt van je verwacht dat je deelneemt aan de vergaderingen van het consortium. We bieden je een omgeving met een postdoc en zes andere PhD’s (van EUR, Erasmus MC en TU Delft) in het programma waarbij je regelmatig aan uitwisselingsbijeenkomsten en samenwerkingen deelneemt.

Taken bestaan uit:
 • het verder ontwikkelen en uitvoeren van het promotietraject in het kader van ‘Consultation Room 2030’ in samenwerking met andere PhD studenten in het Flagship Consortium;
 • publiceren van wetenschappelijke artikelen en een proefschrift over het onderzoek;
 • ontwikkelen van hulpmiddelen (toolkit, e-learning, podcast) om de kennis uit dit promotieproject te dissemineren;
 • initiëren van en participeren in kennisoverdracht naar externe partijen;
 • helpen bij het verwerven van aanvullende subsidies;
 • het volgen van aanvullende opleidingen in onderzoeksmethoden en -theorieën;
 • het geven van onderwijs binnen ESHPM met een maximum van 15% van de aanstelling.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden je een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van de functie is 1-SEP-2023. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling (38 uur) tussen € 2.541 en € 3.247 bruto per maand (Schaal P), conform de CAO-NU. Je hebt als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). De functie heeft een omvang van 1 fte. Het contract wordt aangegaan voor een periode van 18 maanden en kan bij goede prestaties en onveranderde organisatieomstandigheden worden verlengd tot 4 jaar.

Alles wat we je verder te bieden hebben vind je hieronder!

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Faculteit / Instituut / Dienst
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is binnen Nederland leidend met haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, gericht op beleids- en management onderwerpen in de gezondheidszorg. ESHPM verzorgt een bacheloropleiding, vijf masteropleidingen, een schakelprogramma voor zij-instromers en postacademisch onderwijs. Bij ESHPM zijn onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verbonden. Kennis en ervaring uit verschillende wetenschappelijke disciplines zoals economie, recht, sociaal-medische wetenschappen, organisatiekunde en bestuurskunde worden er samengebracht en toegepast in de gezondheidszorg. Deze multidisciplinaire benadering van onderwijs en onderzoek is uniek. Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) is gehuisvest in het Bayle (J) Building op campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft een sterke verbondenheid met Erasmus MC. Bij ESHPM studeren ongeveer 1600 studenten en werken 200 medewerkers.

Afdeling

De wetenschappelijke focus van de afdeling bestrijkt in grote lijnen het domein Management & Organisatie van de Gezondheidszorg. Het onderwijs is grotendeels georganiseerd rond het MSc-programma in Healthcare Management, het grootste programma in dit domein in Europa, en het BSc-programma in Health Sciences (Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg). De vakken die gegeven worden gaan bijvoorbeeld over Organisatiegedrag, Kwaliteit & Veiligheid, Innovatie, Integrale Zorg, Operationeel Management en Financieel Management.

Het onderzoek van de afdeling is afgestemd op het onderwijs en geprioriteerd rond drie gedeelde strategische thema's die met elkaar samenhangen en van bijzondere maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie zijn in het domein van Management & Organisatie van de Gezondheidszorg: 1) De co-creërende rol van patiënten en professionals in gezondheidsdiensten, 2) door gezondheidsinformatietechnologie gedreven innovatie, en 3) veranderende organisatiemodellen. Ons onderzoek is gericht op empirische verbetering. Hoewel HSMO ervaring heeft met evaluatie studies, houden we ons steeds meer bezig met ontwerp- en actieonderzoek. De afdeling publiceerde de afgelopen jaren in toonaangevende tijdschriften als BMJ Quality & Safety, Health Care Management Review, Health Policy, JMIR, Social Science & Medicine en PLOS ONE en won diverse wetenschappelijke prijzen. Lopende onderzoeksprojecten vinden plaats in Nederland, Europa en over de hele wereld in landen als China en Colombia. De staf van de afdeling bestaat uit 4 hoogleraren, 2 universitair hoofddocenten en 10 universitair docenten.

Specificaties

 • PhD
 • max. 40 uur per week
 • €2770—€3539 per maand
 • Gepromoveerd
 • 3690

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you