Promovendus

Promovendus

Geplaatst Deadline Locatie
28 sep 23 okt Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 23 okt 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Onderzoek naar het beschermen van kinderen in onveilige opvoedsituaties

Wil jij onderzoek doen dat bijdraagt aan de bevordering van een gezonde ontwikkeling van kinderen in onveilige gezinnen? Ben je op zoek naar een functie waarin je onderdeel uitmaakt van een team gepassioneerde onderzoekers van de Erasmus Universiteit, Hogeschool Rotterdam en het Verwey-Jonker Instituut? In dit promotietraject ga je onderzoeken wat werkt om kinderen die opgroeien in onveilige gezinnen beter te beschermen.
In Nederland groeien nog steeds te veel kinderen op in gezinnen waar het onveilig is. Dit is één van de grootste maatschappelijke opgaven in ons land. Opgroeien in een gezin waar het onveilig is, staat een gezonde ontwikkeling in de weg. Binnen het onderzoeksprogramma ’Effectief beschermen van kinderen in onveilige situaties’ beogen de Erasmus School of Social and Behavioural Science, Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam en het Verwey-Jonker instituut te onderzoeken wat er nodig is binnen de jeugdbeschermingsketen, zowel vanuit het perspectief van de betrokken ouders en kinderen als vanuit de professionals die met deze gezinnen werken. Het onderzoeksprogramma richt zich op wat wél werkt voor kinderen en hun gezinnen in het contact met de jeugdzorgketen.

Functieomschrijving

In het project volgen we gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld. Met behulp van verschillende onderzoeksmethoden, zoals vragenlijsten, diepte-interviews en dagboekmethoden brengen we werkzame elementen in kaart zodat kinderen in de toekomst beter beschermd kunnen worden.

De onderzoekswerkzaamheden binnen het programma bestaan onder andere uit het werven van ouders en kinderen, het verzamelen en analyseren van de vragenlijsten, interviews met ouders en het volgen van hoe kinderen reageren op nare en stressvolle gebeurtenissen zoals kindermishandeling, waarbij je gebruik maakt van experience sampling methoden.

Naast het onderzoek en het schrijven van artikelen voor je proefschrift, besteed je 15% van je beschikbare tijd aan het geven van onderwijs binnen de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de EUR, in de vorm van begeleiding van stages en scripties.

Team onderzoeksprogramma effectief beschermen van kinderen
Als promovendus kom je te werken in een team dat bestaat uit onderzoekers die meewerken aan het onderzoeksprogramma ‘effectief beschermen van kinderen en gezinnen in onveilige situaties’. Het betreft een samenwerking van de Erasmus Universiteit, Hogeschool Rotterdam en het Verwey-Jonker Instituut. Het programma is onderdeel van een groot onderzoeksprogramma naar de aanpak van huiselijk geweld dat vanaf 2009 wordt uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut en vanaf 2016 in samenwerking met de EUR.  Zo zijn er meerdere grootschalige cohortstudies uitgevoerd naar de aanpak van huiselijk geweld(Tierolf e.a, 2014; Steketee e.a., 2020; Steketee e.a., 2023) Steketee & Doelman, 2022). Ten slotte wordt binnen dit onderzoek toekomstscenario’s Jeugd en Gezinsbescherming onderzocht, waarin men op een nieuwe wijze vorm wil geven aan de jeugdzorgketen.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • Afgeronde master in gedrags- en/of maatschappijwetenschappen (pedagogische wetenschappen, onderwijswetenschappen, jeugdstudies, ontwikkelingspsychologie, klinische psychologie, sociale psychologie, sociologie, of aanverwante afstudeerrichting);
 • Sterke affiniteit met het thema kinderen die opgroeien in onveilige opvoedingssituaties
 • Een open, respectvolle en nieuwsgierige houding naar ouders, kinderen en professionals;
 • Een sterke ‘drive’ om onderzoek te doen. Affiniteit en ervaring met het bedenken/opzetten/uitvoeren van multi-methode onderzoek (zowel kwalitatief als kwantitatief) is een pré;
 • Goede academische vaardigheden (analytisch denken, empirisch gericht, wetenschappelijk schrijven en presenteren), blijkend uit bijvoorbeeld een goede beoordeling van je masterthesis en/of wetenschappelijke publicatie(s)/ presentatie(s);
 • Vaardigheden om in een team te werken, maar ook in grote mate zelfstandig te functioneren.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van deze functie is 1 december 2023 en de functie is gevestigd op campus Woudestein (Mandeville gebouw) bij Erasmus School of Social and Behavioral Sciences (ESSB). De functie bedraagt 0.8-1 FTE. Het salaris bedraagt bij een fulltime aanstelling het eerste jaar € 2.770,- bruto per maand oplopend tot € 3.539,- bruto per maand in het laatste jaar (schaal P) conform de CAO-NU. Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met de nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter.  We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Afdeling

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen. Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Department of Psychology, Education and Child Studies (DPECS)

DPECS omvat de disciplines van Psychologie, Onderwijswetenschappen en Pedagogische Wetenschappen. Meer informatie over het onderzoek van DPECS is hier te vinden: https://www.eur.nl/en/essb/research-0/lab-society

Specificaties

 • PhD
 • Gedrag en maatschappij
 • 32—40 uur per week
 • €2770—€3538 per maand
 • Universitair
 • ESSB/DPECS/28092023

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you