Beleidsmedewerker EENnacoma | Kenniscentrum voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis

Beleidsmedewerker EENnacoma | Kenniscentrum voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis

Geplaatst Deadline Locatie
29 sep 23 okt Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 23 okt 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Ben jij op zoek naar werk wat elke dag anders is? Als beleidsmedewerker ben je een spilfunctie in het netwerk en het kenniscentrum, waarin je werkt aan verbinding tussen praktijk en wetenschap. Dit doe je door kennis uit onderzoek en expertise van professionals samen te brengen, te delen en toepassing in de praktijk mogelijk te maken. Ben jij onze nieuwe beleidsmedewerker die hart heeft voor de langdurige (ouderen)zorg en bij voorkeur beschikt over ervaring met de doelgroep niet-aangeboren hersenletsel (NAH)? Reageer dan vandaag nog!

Je bent procesbegeleider van inhoudelijke werkgroepen en zorgt voor relevante invulling van de criteria waaraan het kenniscentrum moet voldoen. Je bevordert samenwerking binnen het netwerk en vertaalt kennis in praktische tools voor de praktijk samen met onderzoekers, zorgprofessionals en naasten/patiëntenvereniging. Je hebt contact met zorgmedewerkers, managers, beleidsmakers, de patiëntenvereniging, naasten en onderzoekers.

Thema’s waar je als beleidsmedewerker actief op bent in samenwerking met de professionals uit het netwerk: opstellen van zorgprogramma’s en competentieprofielen, opstellen van de kennisagenda en methodisch ophalen van praktijkvragen, bevorderen van onderzoekend vermogen, opzetten en onderhouden van een scholingsprogramma, landelijk samenwerken bevorderen binnen de doelgroep en de andere bijzondere doelgroepen in de langdurige zorg, valorisatie van kennis, implementatie, zorgtechnologie en innovatie, en ondersteunen opzetten klankbordgroep cliënten en naasten.

Je vindt het leuk om je in een dynamische context te bewegen en kan omgaan met verschillende perspectieven en wensen die er in netwerken leven. Je werkt samen met de programmaleider, manager, de coördinatoren kenniscentrum en vereniging LBS, het secretariaat en de onderzoekers. Verder signaleer en bespreek je samen met professionals uit de praktijk de zorgketen en knelpunten hierin.

Taken en verantwoordelijkheden
 • Realiseren van een duurzame kennisinfrastructuur voor de langdurige (ouderen)zorg, waarin nieuwe ideeën ontstaan, praktijkvragen worden gesignaleerd, ruimte is voor onderzoek en nieuwe kennis toegepast wordt.
 • Signaleren van kansen en knelpunten en dit vertalen naar nieuwe initiatieven en/of beleidsvoorstellen.
 • Organisatorisch en inhoudelijk bijdrage leveren aan netwerkbijeenkomsten, webinars en symposia.
 • Aanspreekpunt en adviseur voor de aangesloten zorgorganisaties.
 • Adviserende en coachende rol bij implementatieprocessen, zowel voor onderzoekers als zorgprofessionals bij aangesloten zorgorganisaties.
 • Het (verder) ontwikkelen van kennistools en onderwijsproducten.
 • Procesbegeleider van werkgroepen.
 • Coördinatie en ontwikkelen van een kennisagenda.
 • Het (mede) voorbereiden en utivoeren van visitaties.

Specificaties

Radboudumc

Functie-eisen

Voor ons netwerk zijn we op zoek naar een echte verbinder en teamspeler. Je kiest bewust voor het werken in een netwerk en vindt het een uitdaging om met zorgprofessionals samen te werken. Je faciliteert werkgroepen om te komen tot concrete resultaten. Van nature werk je planmatig en kan je goed organiseren. Je neemt graag initatief, bent flexibel, en werkt resultaatgericht.

Je herkent jezelf in onderstaand profiel:
 • Relevante afgeronde academische opleiding, bijvoorbeeld biomedische wetenschappen, gezondheidswetenschappen, verplegingswetenschappen, psychologie, geneeskunde, sociologie of onderwijskunde.
 • In staat om een vertaling te maken van beleid naar uitvoering.
 • Bij voorkeur kennis van en ervaring met de bekostiging in de wet langdurige zorg.
 • Bij voorkeur kennis van en ervaring in de langdurige (ouderen)zorg en/of niet-aangeboren hersenletsel.
 • Organisatiesensitief.
 • Kan goed aansluiting maken met zorgprofessionals en beleidsmakers.
 • Ervaring met (het begeleiden van) implementatieprojecten.
 • Ervaring met het (mede) ontwikkelen van kennistools en onderwijsproducten.
 • Goede (schriftelijke) communicatieve- en analytische vaardigheden.
 • Het kunnen maken van analyses in Excel is een pré.
 • Samenwerken, overtuigen en eigen verantwoordelijkheid nemen zijn jou niet vreemd.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar met uitzicht op een verlenging.

Werken bij het Radboudumc betekent dat je voorop loopt en samen werkt aan de gezondheidszorg van de toekomst. En er is meer. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden mogen er namelijk zijn. Helemaal op jou afgestemd dankzij ons keuzemodel arbeidsvoorwaarden. In het Radboudumc krijg je het vertrouwen en neem je verantwoordelijkheid om het samen voor elkaar te krijgen. Zo kun je rekenen op:
 • Een bruto maandsalaris tussen de € 3.230 en € 5.088 (schaal 10) op basis van een fulltime dienstverband.
 • Per 1 november 2023 stijgen de lonen met 4%.
 • Een jaarlijkse vakantie-uitkering van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Een toelage wanneer je op onregelmatige tijden werkt.
 • De mogelijkheid om thuis te werken.
 • 168 vakantie-uren per jaar (23 dagen) op basis van een 36-urige werkweek.
 • De mogelijkheid om landelijk vastgestelde vrije feestdagen op andere dagen op te nemen.
 • Een vergoeding van 70% van jouw pensioenpremie. De rest van de premie betaal je zelf via je brutosalaris.
 • Korting op je aanvullende zorgverzekering. Je kunt gebruik maken van twee collectieve ziektekostenverzekeringen: UMC Zorgverzekering en CZ collectief. Ze bieden veel extra’s om vitaal en gezond te blijven, zoals een preventiebudget, workshops en apps.
 • Jaarlijkse opleidingen, zowel vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak.

Naast onze arbeidsvoorwaarden bieden we medewerkers ook verschillende andere aantrekkelijke faciliteiten zoals kinderopvang en sportvoorzieningen. Wil je meer weten? Bekijk ook eens de Cao umc.

Werkgever

Radboudumc

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde vormt de verbindende partner in regionale en nationale transmurale zorg. Wij streven naar goede, toegankelijke en samenhangende zorg en preventie, zoveel mogelijk in de eigen omgeving: empowerment waar mogelijk, zorg waar nodig. Daarin streven we continu naar initiatief en innovatie. Wereldwijd is de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc één van de meest toonaangevende afdelingen op haar vakgebied.

Wij verrichten, in nauwe samenwerking met ons werkveld, wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek en geven onderwijs in de academische opleidingen Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (BMG). Daarnaast leiden wij huisartsen, bedrijfs-en verzekeringsartsen, specialisten ouderengeneeskunde en verslavingsartsen op.

Dit zeer brede spectrum van onderzoek, onderwijs en opleiding biedt medewerkers een uitgelezen mogelijkheid om actief betrokken te zijn bij diverse netwerken en samenwerkingsverbanden. Dit continu streven naar verbinding, ook binnen de afdeling zelf, levert naast waardevolle kennis breed opgeleide en bevlogen professionals op. De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde richt zich vanuit haar kerntaken onderzoek, onderwijs en opleiding specifiek op persoonsgerichte zorg en communicatie, transmurale en interprofessionele samenwerking, preventie, diversiteit, participatie en kwetsbare groepen.

Voor zowel medewerkers en leidinggevenden staan thema’s als vitaliteit, werkplezier, talentontwikkeling, ontmoeting en zichtbaarheid centraal bij het werken bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. Werken bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde betekent werken in een toonaangevende, ambitieuze en prettige omgeving. Samenwerken, talentontwikkeling, excelleren en de menselijke maat zijn bij ons uitgangspunten.

EENnacoma, Expertisenetwerk Ernstig Niet-aangeboren hersenletsel na coma
EENnacoma is een samenwerkingsverband tussen 9 aangesloten zorginstellingen en het Radboudumc/ELG. Het doel van EENnacoma is het verbeteren van de kwaliteit van leven én de kwaliteit van zorg voor mensen met ernstig niet-aangeboren hersenletsel (NAH) na coma, zowel binnen de eigen zorginstelling als op landelijk niveau. In het expertisenetwerk werken zorgprofessionals, familie/patiënten en onderzoekers nauw met elkaar samen.

In het bijzonder is er aandacht voor de zorg voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis (LBS); namelijk binnen het kenniscentrum LBS. Het kenniscentrum heeft als doel kennis te ontwikkelen, te verspreiden en toepasbaar te maken voor professionals die werken met deze bijzondere doelgroep. Dit wordt gedaan door ervaringen vanuit de praktijk te verbinden met onderzoek, opleiding en onderwijs.

Het Radboudumc
Onze missie is: to have a significant impact on health and healthcare. We willen vooroplopen bij de ontwikkeling van duurzame zorg: zorg die mens en milieu zo gezond mogelijk houdt, zinnig en betaalbaar is, en liever voorkomt dan geneest. Zorg die er ook nog is voor de kinderen van onze kinderen. Dat doen we in alle drie onze kerntaken: zorg, onderwijs en onderzoek. We werken innovatief, persoonsgericht en samen met anderen in netwerken.

Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent.

Specificaties

 • Beleid- en staf; Juridisch personeel
 • Gezondheid
 • 28—36 uur per week
 • €3230—€5088 per maand
 • Universitair
 • 188374-P1331206-1

Werkgever

Locatie

Geert Grooteplein-Zuid 10, 6525 GA, Nijmegen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you