Promovendus, Inclusieve stadsvergroening in Rotterdam-Zuid

Promovendus, Inclusieve stadsvergroening in Rotterdam-Zuid

Geplaatst Deadline Locatie
13 nov 3 dec Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 3 dec 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Wil je begrijpen wat stadsvergroening betekent voor zowel verschillende groepen bewoners als voor beleidsmakers en andere professionals?

Functieomschrijving

In dit vierjarige promotietraject sla je een brug tussen wetenschappelijk onderzoek en praktijkgerichte interventies om bij te dragen aan inclusieve stadsvergroening.

Functie-omschrijving
Stadsvergroening is belangrijk om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan en een gezondere leefomgeving te bereiken. Vergroening gebeurt meestal op initiatief van bewoners, maar in sommige buurten werkt dat beter dan in andere. Bewoners van minder geprivilegieerde buurten zijn vaak minder bij zulke initiatieven betrokken. Hoe komt dat, en wat kunnen we eraan doen?

Binnen dit promotieproject beantwoord je die vragen door de perspectieven van de inwoners van buurten in Rotterdam-Zuid en de organisatorische en bestuurlijke rol van de gemeente als uitgangspunt te nemen. Hoe kijken bewoners aan tegen stadsvergroeningsinitiatieven? En hoe kunnen zij beter worden betrokken bij de ontwikkeling, inrichting en het gebruik van groene leefomgevingen? Welke bestuurs- en buurtnetwerken zijn hiervoor nodig en welke rol kunnen die spelen? En hoe moeten we de (potentiële) impact van deze initiatieven uiteindelijk evalueren? Als jij enthousiast wordt van deze vragen, zijn wij op zoek naar jou: een ambitieuze promovendus die ons multidisciplinaire projectteam komt versterken.

Je gebruikt kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden (zoals interviews, participatieve observaties en surveys) en ontwikkelt samen met de praktijk interventies die bijdragen aan stadsvergroening. Je deelt je onderzoeksbevindingen zowel met een breed publiek als via publicaties in internationale sociaalwetenschappelijke tijdschriften. Je wordt intensief begeleid door betrokken collega’s met expertise in stedelijk bestuur en burgerinitiatieven, cultuursociologie en publieke gezondheid. Het project is ingebed in het team Governance and Pluralism van de afdeling Bestuurskunde en Sociologie (DPAS). Bij het uitvoeren van het onderzoek maak je deel uit van een klein team waarin korte lijnen bestaan, en waar onderzoek van hoge kwaliteit en betekenisvolle maatschappelijke impact hand in hand gaan met werkplezier en een ontspannen sfeer.

Het project wordt ondersteund door het Resilient Delta Initiative (RDI), een samenwerkingsnetwerk van Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus Medisch Centrum, TU Delft, beleidsmakers en -uitvoerders van de gemeente Rotterdam en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Het past daarmee binnen het Living Lab ‘Gezonde mobiliteit met de Wijk’ van de gemeente en RDI, dat erop is gericht verbindingen te stimuleren tussen groene ruimtes en sociale initiatieven om zo bij te dragen aan inclusieve stadsvergroening en een gezonde leefomgeving.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Een geschikte kandidaat:
 • Heeft een afgeronde Masteropleiding, bij voorkeur Research Master, in: Sociologie, Bestuurskunde, Stadsstudies, Milieukunde, Sociale geografie, Planologie of aanverwante studies;
 • Beschikt over uitstekende communicatievaardigheden in het Nederlands en het Engels;
 • Heeft aantoonbare affiniteit met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, en is bereid en in staat om zich nieuwe onderzoeksmethoden en wetenschappelijke perspectieven eigen te maken;
 • Kan zich bewegen in zowel de diverse gemeenschappen van Rotterdam-Zuid als de wereld van bestuur en beleid, en kan gemakkelijk op mensen afstappen om zich te verdiepen in hun belevingswereld;
 • Heeft interesse in, en affiniteit met, het maken van maatschappelijke impact door wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden

Arbeidsvoorwaarden

We bieden je een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van de functie is 1 maart 2024. Het salaris bedraagt bij een fulltime aanstelling (38 uur) tussen € 2.770 en € 3.539 bruto per maand salarisschaal P, conform de CAO-NU. Je hebt als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Het contract wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar, met een verlenging van 3 jaar na goed functioneren.

Alles wat we je verder te bieden hebben vind je hieronder!

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)
De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen- en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen. Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Afdeling

Department Of Public Administration and Sociology (DPAS)

DPAS huisvest de wetenschapsgebieden Bestuurskunde en Sociologie. Twee nauw verwante disciplines met ieder een eigen profiel. De Bestuurskunde richt zich op vraagstukken van bestuur, beleid en organisatie. Hierbij gaat de aandacht uit naar de werking en de effectiviteit van het bestuurlijk optreden en van beleidsmatige interventies. Binnen de Bestuurskunde in Rotterdam is er veel aandacht voor veranderende verhoudingen, bijvoorbeeld in publieke-private samenwerking of in netwerken of ketens van organisaties die een bestuurlijke verantwoordelijkheid delen. De Sociologie onderzoekt de sociale structuur van samenlevingen en veranderingen die daarin plaatsvinden. De Rotterdamse sociologie richt zich onder andere op verschijnselen als globalisering en individualiseringen en de doorwerking daarvan in internationale sociale verhoudingen, de arbeidsmarkt of familierelaties. Maatschappelijke vraagstukken die hiermee samenhangen betreffen migratie, flexibilisering en solidariteit. Het bestuurskundige en het sociologische perspectief vullen elkaar aan en staan samen borg voor een relevante en wetenschappelijk hoogwaardige bestudering van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. De bachelor- en masterprogramma's van DPAS zijn op dit profiel gebouwd en leiden studenten op tot wetenschappelijk geschoolde professionals.

Governance & Pluralism
De faculteit ESSB en DPAS kennen een teamstructuur. DPAS werkt met vier teams, waarvan Governance en Pluralism (G&P) er één is. Het team bestaat nu uit ongeveer 60 leden. De teamleden beoordelen complexe, (inter)nationale en multilevel bestuursproblemen met betrekking tot een breed scala aan maatschappelijke uitdagingen (afgekort: governance) en pakken sociale verdeeldheid en conflicten aan waarbij verschillende sociale lagen, levensstijlen en identiteiten betrokken zijn (afgekort: pluralisme).

Specificaties

 • PhD
 • Gedrag en maatschappij
 • 32—40 uur per week
 • €2770—€3539 per maand
 • Universitair
 • 3844

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you