Assistant Professor/ Universitair Docent (1.0 fte)

Assistant Professor/ Universitair Docent (1.0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
12 apr 13 mei Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Assistant Professor/ Universitair Docent (1.0 fte)
Wij zoeken een talentvolle UD, met aantoonbare onderzoekservaring in gezondheidszorgonderzoek, met een focus op (minimaal) één van de volgende gebieden: zorgtechnologie, big data/datawetenschap, arbeidsmarkt of innovatie-/ verandermanagement toegepast op de langdurige zorg voor ouderen.

Functieomschrijving

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) zoekt een enthousiaste en gemotiveerde collega die onze multidisciplinaire onderzoeksgroep (o.a. verplegingswetenschap, sociale gerontologie, ouderengeneeskunde, psychologie, gezondheidswetenschappen) komt versterken. Hij/zij gaat bijdragen aan de AWO-ZL met onderzoek en onderwijs op één van de genoemde deelgebieden (zorgtechnologie, big data/datawetenschap, arbeidsmarkt of innovatie-/ verandermanagement). De missie van de AWO-ZL is met wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan de verbetering van kwaliteit van leven van ouderen, kwaliteit van zorg, en kwaliteit van medewerkers en hun werk in de langdurige ouderenzorg. De wetenschappelijke staf, zorgprofessionals, ouderen en hun naasten werken gezamenlijk op het snijvlak van wetenschap, praktijk en onderwijs en dragen zorg voor het genereren en implementeren van kennis en uitvoer van wetenschappelijk onderzoek. De AWO-ZL is internationaal toonaangevend in haar werkwijze en onderzoek. 

De thuisbasis van de UD wordt de vakgroep Health Services Research, Faculty of Health, Medicine and Life Science. Het onderzoek is gepositioneerd bij research school CAPHRI, binnen het onderzoeksprogramma Ageing and Long-Term Care.  

Tot de taken van de UD behoren: 

- Het ontwikkelen van een eigen onderzoeksprofiel binnen het onderzoeksprogramma van de AWO-ZL en het CAPHRI programma Ageing and Long-Term Care. Dit profiel moet liggen op tenminste één van de volgende gebieden: zorgtechnologie, big data/datawetenschap, arbeidsmarkt of innovatie-/ verandermanagement;
- Het verwerven van (persoonlijke) onderzoeksfinanciering, bijdragen aan acquisitie van (inter)nationale onderzoeksprojecten van zowel EU als Nederlandse overheids- en overige fondsen; 
- Het superviseren van BSc-, MSc-, PhD studenten;
- Het publiceren van artikelen in prominente peer-reviewed internationale wetenschappelijke tijdschriften;
- Het opbouwen en onderhouden van een netwerk van academische, zorg- en bedrijfsmatige contacten;
- Actieve bijdrage in innovatieve onderwijsprogramma’s;  
- Het zelfstandig verzorgen van onderwijs en bijdragen aan het onderwijs binnen de opleidingen waaraan de afdeling Health Services Research bijdraagt (o.a. bachelor gezondheidswetenschappen, master Healthcare, Policy, Innovation and Management, master Geneeskunde);
- Het vervullen van een linking pin rol binnen de AWO-ZL, een actieve bijdrage leveren door nauw samen te werken met de zorgorganisaties en onderwijsinstellingen.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Wij zoeken een talentvolle en gemotiveerde onderzoeker die zijn/haar carrière wil voortzetten binnen een dynamische werkomgeving op het snijvlak van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en praktijk in de langdurige ouderenzorg. De ideale kandidaat heeft de volgende eigenschappen: 

- Is gepromoveerd en heeft aantoonbare onderzoekservaring op het gebied van gezondheidszorgonderzoek, in het bijzonder in één van de eerder genoemde gebieden;
 Is wetenschappelijk creatief en productief, blijkend uit internationale publicaties;
- Heeft een eigen (inter)nationaal onderzoeksnetwerk verworven;
- Heeft ervaring met het geven van onderwijs, bij voorkeur in een universitaire setting;
- Heeft aantoonbare ervaring in het superviseren en coachen van studenten in onderzoek;
- Is flexibel en een echte teamspeler; heeft aantoonbare samenwerkingsvaardigheden zoals laten zien een goede communicator te zijn, en beschikt over organisatorische vaardigheden in relatie tot projectuitvoering met diverse stakeholders (zoals cliënten, zorgmedewerkers, onderzoekers, docenten, beleidsmedewerkers, bestuurders). 

De UD krijgt de mogelijkheid om de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) te behalen en training voor de begeleiding promovendi.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website http://www.maastrichtuniversity.nl > Support > UM-medewerkers.

 

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 16.300 studenten en 4.300 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Humanities and Sciences, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

http://www.maastrichtuniversity.nl/

Afdeling

Vakgroep Health Services Research

CAPHRI is de grootste van vijf schools binnen het Maastricht UMC+. Het Maastricht UMC+ staat bekend om haar expertise op het gebied van gezondheidsrisico’s, de preventie van ziekten, het diagnostisch en prognostisch onderzoek op het gebied van primary care en public health, gezondheidsbevordering en de organisatie van de gezondheidszorg. CAPHRI speelt een centrale rol binnen het Maastricht UMC+ en investeert in de verbetering en vernieuwing van de hele zorgketen, van preventie en eerstelijnszorg tot nazorg en revalidatie. Als uitgangspunt hanteert CAPHRI de gezondheidszorg gezien vanuit het perspectief van de professional, de patiënt en de maatschappij. Het uiteindelijk doel van CAPHRI is de verbetering van de gezondheid van de bevolking. Verder maakt CAPHRI deel uit van de erkende onderzoekscholen CaRe (Netherlands School of Primary Care Research) en WTMC (Science, Technology and Modern Culture).

CAPHRI is een school met een sterk internationaal karakter, wat ook blijkt uit het feit dat 40% van de PhD studenten uit het buitenland komt. Voor meer informatie over CAPHRI, de onderzoeksprogramma’s en de onderzoekers, ga naar https://caphri.mumc.maastrichtuniversity.nl/

Uw plaats van tewerkstelling is de vakgroep Health Services Research van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, te Maastricht. Zie tevens https://hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl/

Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl ) is een structureel samenwerkingsverband tussen de Universiteit Maastricht, 7 zorgorganisaties (Meandergroep Zuid-Limburg, Sevagram, Envida, Cicero Zorggroep, Zuyderland, Vivantes, MosaeGroep), Zuyd Hogeschool en MBO Gilde Zorgcollege. Binnen het living lab van de AWO-ZL draait het om het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg voor ouderen. Zorgverleners (zoals verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, psychologen, fysio- en ergotherapeuten), beleidsmakers, onderzoekers,  studenten en ouderen zelf wisselen kennis en ervaring uit. Daarnaast toetsen en evalueren we vernieuwingen in de dagelijkse zorg. Praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs gaan in het living lab hand in hand. Het onderzoek betreft onderwerpen die zorgvragers (kwetsbare ouderen die thuis wonen met zorg of in een woonzorgcentrum/verpleeghuis) en zorgprofessionals gezamenlijk agenderen en aan werken. Het netwerk bestrijkt circa 120 zorglocaties (zorgcentra, verpleeg- en verzorgingshuizen), thuiszorg en meer dan 15.000 zorgmedewerkers.

De werkwijze van de AWO-ZL en het wetenschappelijk onderzoek is internationaal toonaangevend. In de werkplaats zijn enerzijds gepromoveerde senior onderzoekers (linking-pins) vanuit de universiteit gedetacheerd (minimaal 1 dag per week) naar zorgorganisaties en anderzijds medewerkers (verpleegkundigen, paramedici, artsen) vanuit de zorgorganisaties naar de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool. Samen bedenken ze oplossingen voor de problemen van de toekomst, die vervolgens worden getoetst en geïmplementeerd door de professionals zelf. Daartoe werken ze samen binnen geprioriteerde thema’s (zoals dementiezorg of bewegen) aan projecten (zoals 24-uurs verpleeghuiszorg op een zorgboerderij of de effecten van beweeginterventies). In verband met uitbreiding van de AWO-ZL met structurele financiering wordt de wetenschappelijke staf uitgebreid met een aantal UDs. 

https://hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl

Specificaties

  • Hoogleraren, UHD’s, UD’s & lectoren; Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie
  • Gezondheid; Gedrag en maatschappij
  • 36—40 uur per week, tijdelijk
  • €3475—€4757 per maand
  • Gepromoveerd
  • AT2018.107

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Duboisdomein 30, 6229 GT, Maastricht

Bekijk op Google Maps