Promovendus Geschiedenis

Promovendus Geschiedenis

Geplaatst Deadline Locatie
29 okt 30 nov Leiden

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 30 nov 2018).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Al vóór de komst van de Franken in de achtste eeuw bestond in Holland een machtsstructuur die was gebaseerd op grote agrarische bezitseenheden. Deze werd door de Frankische heersers van hun ‘Friese’ voorgangers overgenomen, tijdelijk aan Vikingen in leen gegeven, en vervolgens deels overgedragen aan de dynastie der latere graven van Holland. De bezittingen waren gelegen op of nabij de langgerekte reeks geestruggen, de duinenrij die gezien kan worden als de ruggengraat van het gewest. In deze periode nam grootgrondbezit de vorm aan van ‘hoven’, met een centrale vroonhoeve en een reeks van daarmee verbonden kleinere hoeven. In de literatuur is dit hofstelsel uitgebreid bestudeerd voor de Karolingische kernlanden. Tot dusver bestaat de indruk dat het boven de rivieren geen grote vlucht heeft genomen. Allerhande archeologische en lokaalhistorische studies wijzen echter uit dat er toch ook in het Hollandse kustgebied veel van zulke hoven voorkwamen, van Vlaardingen tot Texel. Sommige ervan vormden de kiemcellen van de latere steden. De meeste zijn echter na 1200 snel getransformeerd tot adellijke en kloosterlijke bezitscomplexen. De voorgestelde studie beoogt deze hoven scherper in beeld te krijgen om te bepalen welke bijdrage ze geleverd hebben aan de machtsopbouw van de graven van Holland en daarmee aan de coherentie van het gewest. Belangrijk daarbij is het reconstrueren van de eenheden op basis van laatmiddeleeuwse administratieve bronnen, en het analyseren van hun hun landschappelijk en archeologisch verband op basis van een historisch GIS. Voor de volledige  projectbeschrijving, zie https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/institute-for-history/research . Dit project wordt gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland. Het project wordt begeleid door prof. dr. Hans Mol, dr. Robert Stein en prof. dr. Jan Kolen.

Uw werkzaamheden bestaan uit:

 • Het afronden van een proefschrift binnen vier jaar;
 • Het schrijven van één of meerdere artikelen;
 • Het presenteren van papers tijdens congressen of workshops;
 • Het geven van onderwijs.

Specificaties

Universiteit Leiden

Functie-eisen

 • Doctoraal- of masterdiploma middeleeuwse geschiedenis en/of middeleeuwse archeologie;
 • Uitstekende onderzoekvaardigheden, blijkend uit als zodanig beoordeelde scriptie(s);
 • Ervaring met archivalische bronnenstudie;
 • Kennis van het Latijn - of de bereidheid zich die eigen te maken;
 • Goede beheersing van GIS - of de bereidheid zich die eigen te maken;
 • Goede communicatieve vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal.

Arbeidsvoorwaarden

De aanstelling geschiedt voor een periode van 4 jaar met een aanstellingsomvang van 38 uur per week. De gewenste startdatum in 1 januari 2019. U begint met een jaarcontract, dat na positieve evaluatie kan worden verlengd voor de resterende drie jaar.  Het salaris bedraagt in het eerste jaar € 2.266,- bruto per maand oplopend naar € 2.897,- bruto per maand in het vierde jaar (schaal P cao Nederlandse Universiteiten) bij een fulltime aanstelling.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op https://www.universiteitleiden.nl/werken-bij/sollicitatieprocedure-en-arbeidsvoorwaarden.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Werkgever

Universiteit Leiden

Innovatief, intercultureel, internationaal. Daar staat Universiteit Leiden voor. Sinds 1575 levert zij een prominente bijdrage aan welvaart, welzijn en cultuur. In een klimaat waar iedereen zijn talent kan ontwikkelen, zonder ideologische, culturele religieuze of andere beperkingen. Kleinschalig en persoonlijk van opzet.

Universiteit Leiden werkt samen met vooraanstaande universiteiten in de League of European Research Universities(LERU). Ontdek de vrijheid van geest, dagelijks uitgedragen door studenten, wetenschappers, en medewerkers. Universiteit Leiden, een inspirerende werkomgeving met een academische traditie.

https://www.universiteitleiden.nl/werken-bij

Afdeling

Faculteit Geesteswetenschappen

De Faculteit Geesteswetenschappen is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons universitaire motto ‘In Leiden leer je de wereld kennen’ brengen wij dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van internationaal erkend hoog niveau. Hierin wordt de organisatie ondersteund door een professionele staf. Met 930 medewerkers verzorgt de faculteit 27 master- en 25 bacheloropleidingen voor ruim 6.000 studenten. Meer informatie www.universiteitleiden.nl/geesteswetenschappen.

Het Instituut voor Geschiedenis is een van de zeven wetenschappelijke instituten van de faculteit Het instituut is verantwoordelijk voor het grootste deel van het historisch onderwijs en onderzoek dat binnen de Universiteit Leiden wordt uitgevoerd en telt ruim 120 medewerkers. Meer informatie vindt u op https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/institute-for-history.

https://www.universiteitleiden.nl/geesteswetenschappen

Specificaties

 • PhD; Promotiestudent
 • Taal en cultuur
 • max. 38 uur per week
 • €2266—€2897 per maand
 • 18-434

Werkgever

Universiteit Leiden

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Cleveringaplaats 1, 2311 BD, Leiden

Bekijk op Google Maps

Interesting for you