Promovendus bij Geschiedenis (2 posities van 1.0 fte)

Promovendus bij Geschiedenis (2 posities van 1.0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
11 dec 14 jan Leiden

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 14 jan 2019).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Bij het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden is plaats voor twee promovendi in het NWO Vrije Competitie project Chronicling novelty. New knowledge in the Netherlands, 1500-1850 dat wordt geleid door Prof.dr. Judith Pollmann (LEI) in een samenwerkingsverband met dr. Erika Kuijpers (VU).

Waarom is de ene samenleving innovatiever dan de andere?  Recente studies veronderstellen dat door culturele ontwikkelingen, zoals de opkomst van nieuwe media, Europeanen na 1650 meer ontvankelijk werden voor nieuwe technologie en innovatie dan hun voorouders. Het onderzoek naar deze ontwikkelingen heeft zich echter vooral gericht op de producenten en professionele gebruikers van kennis en nieuwe technologie. Waar we veel minder van weten is hoe en wanneer gewone mensen zich die ideeën en kennis toe-eigenden, zodat die daadwerkelijk konden leiden tot brede culturele verandering.
Om de veranderende belevingswereld van een algemener publiek te bestuderen maken we in dit project gebruik van een corpus van kronieken, teksten waarin de (meestal mannelijke)  auteur memorabele zaken en gebeurtenissen uit de wereld om hem  heen chronologisch geordend optekent. We gaan ca. 200 van dergelijke teksten uit het Nederlandse taalgebied uit de periode 1500-1850 digitaliseren om ze te kunnen doorzoeken, vergelijken en analyseren. Op die manier kunnen we de receptie, toe-eigening en waardering van nieuwe kennis op een meer systematische, vergelijkbare en controleerbare manier onderzoeken.

We zoeken promovendi voor de subprojecten:

 • Changing mediascapes and the collection of knowledge, 1500-1850 (PhD1)
  De promovendus onderzoekt hoe kroniekschrijvers kennis verzamelden, selecteerden, ordenden en waardeerden in een veranderend medialandschap. Variatie in tijd en ruimte wordt hierbij (letterlijk) in kaart gebracht.
 • Reasoning, causality and the appreciation of novelty, 1500-1850 (PhD2)
  De promovendus onderzoekt de impact van nieuwe kennis op de manier van denken over oorzaak en gevolg van natuurlijke en maatschappelijke verschijnselen, en naar de waardering van nieuwe ideeën en technologie.

Kijk voor een pdf met de volledige beschrijving van het project en de subprojecten op https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/humanities/chronicling-novelty

De werkzaamheden

 • Het afronden van een historisch proefschrift binnen vier jaar;
 • Het schrijven van één of meerdere artikelen;
 • Het presenteren van papers tijdens congressen of workshops;
 • Het geven van onderwijs (0.2 FTE gedurende twee semesters);
 • Het onderhouden van contacten met vrijwilligers.

Specificaties

Universiteit Leiden

Functie-eisen

 • (Research) masterdiploma geschiedenis of aanverwante cultuurhistorische discipline, met een specialisatie in de periode 1500-1850;
 • Uitstekende studieresultaten;
 • Uitstekende onderzoekvaardigheden, blijkend uit als zodanig beoordeelde scriptie(s);
 • Aantoonbare ervaring in het werken met vroegmoderne Nederlandse teksten;
 • Goede communicatieve vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal;
 • Ervaring in het werken met vroegmoderne handschriften,  egodocumenten  en/of digitale onderzoekstechnieken strekt tot aanbeveling;
 • Aantoonbare samenwerkingsvaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

De aanstelling geschiedt voor een periode van 4 jaar met een aanstellingsomvang van 38 uur per week. U begint met een jaarcontract dat na positieve evaluatie kan worden verlengd voor de resterende drie jaar.  Het salaris bedraagt in het eerste jaar € 2.266,- bruto per maand oplopend naar € 2.897,- bruto per maand in het vierde jaar (schaal P cao Nederlandse Universiteiten) bij een fulltime dienstverband. Omdat er in teamverband wordt gewerkt is (vrijwel) dagelijkse aanwezigheid in Leiden of Amsterdam vereist. U krijgt een werkplek op de Universiteit Leiden.  De beoogde startdatum in 1 april 2019.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op https://www.universiteitleiden.nl/werken-bij/sollicitatieprocedure-en-arbeidsvoorwaarden.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Werkgever

Universiteit Leiden

Innovatief, intercultureel, internationaal. Daar staat Universiteit Leiden voor. Sinds 1575 levert zij een prominente bijdrage aan welvaart, welzijn en cultuur. In een klimaat waar iedereen zijn talent kan ontwikkelen, zonder ideologische, culturele religieuze of andere beperkingen. Kleinschalig en persoonlijk van opzet.

Universiteit Leiden werkt samen met vooraanstaande universiteiten in de League of European Research Universities(LERU). Ontdek de vrijheid van geest, dagelijks uitgedragen door studenten, wetenschappers, en medewerkers. Universiteit Leiden, een inspirerende werkomgeving met een academische traditie.

https://www.universiteitleiden.nl/werken-bij

Afdeling

Faculteit Geesteswetenschappen

De Faculteit Geesteswetenschappen is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons universitaire motto ‘In Leiden leer je de wereld kennen’ brengen wij dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gedreven docenten en onderzoek van internationaal erkend hoog niveau. Hierin wordt de organisatie ondersteund door een professionele staf. Met 930 medewerkers verzorgt de faculteit 27 master- en 25 bacheloropleidingen voor ruim 6.000 studenten.

Het Instituut voor Geschiedenis is een van de zeven wetenschappelijke instituten van de Faculteit Geesteswetenschappen. Het instituut is verantwoordelijk voor het grootste deel van het historisch onderwijs en onderzoek dat binnen de Universiteit Leiden wordt uitgevoerd en telt ruim 120 medewerkers.

https://www.universiteitleiden.nl/geesteswetenschappen

Specificaties

 • PhD; Promotiestudent
 • Gedrag en maatschappij; Taal en cultuur
 • max. 38 uur per week
 • €2266—€2897 per maand
 • Universitair
 • 18-513

Werkgever

Universiteit Leiden

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Cleveringaplaats 1, 2311 BD, Leiden

Bekijk op Google Maps

Interesting for you